Pogoda kontra ubezpieczenia

Wysokie temperatury, zalania, podtopienia, grad czy huragan – to ostatnie kaprysy pogody w Polsce i trudna rzeczywistość z którą muszą zmagać się mieszkańcy w woj. śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i pomorskim. Działania sił przyrody nie możemy przewidzieć i wyeliminować, ale należy zachować podstawowe środki ostrożności. Warto pomyśleć zawczasu o dobrym ubezpieczeniu takim, aby niespodziewane zjawiska atmosferycznie nie zniszczyły dorobku naszego życia.

Nasze mieszkanie bez względu na to czy jest to dom wolnostojący w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, jedno lub wielokondygnacyjny – może być narażony na zdarzenia związane z działaniem sił natury, takie jak pożar, powódź, huragan, deszcz nawalny, osuwisko ziemi. Może także mieć miejsce szkoda powstała w wyniku uderzenia pioruna, przewrócenia drzew czy zawalenie budowli. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte krzewy lub drzewa zasadzone w gruncie na ubezpieczonej posesji. Ochroną można objąć również znajdujące się na posesji drogi, chodniki, podesty i schody.

Gdy potrzebujemy szerokiego zakresu ubezpieczenia naszego majątku InterRisk proponuje zawarcie umowy ubezpieczenia Dom Max w formule all risk. Formuła ta zawiera szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej od wszystkich ryzyk. Taka polisa obejmuje wszystkie te zdarzenia, które nie zostały wyłączone w umowie. Jest to bardzo praktycznie rozwiązanie dla Klientów decydujących się na taką ochronę.

Nie jesteśmy w stanie zapobiec szkodom związanym z pogodą, ale dzięki zawartej umowie ubezpieczenia minimalizujemy ich konsekwencje. Najważniejsze jest to, aby poszkodowany mógł jak najszybciej podjąć się naprawy uszkodzeń i przywrócić stan majątku do stanu sprzed szkody. Dzięki formule all risk możemy ją sprawnie zlikwidować – powiedziała Anna Krajewska – Horosz – Kierownik Biura Marketingu i PR w InterRisk.

Ponadto ubezpieczenie domu lub lokalu mieszkalnego, oraz stałych elementów obejmuje również ubezpieczenie udokumentowanych kosztów najmu lokalu zastępczego. Ubezpieczyciel pokryje koszty najmu lokalu zastępczego pod warunkiem, że ubezpieczony dom mieszkalny lub lokal nie nadają się do zamieszkania przez co najmniej 3 dni. Warto pamiętać, że koszty najmu są pokrywane od trzeciego dnia po powstaniu szkody do momentu, w którym nasze lokum ponownie zacznie nadawać się do zamieszkania, jednak nie dłużej niż przez 90 dni.

Ekstremalne zjawiska pogodowe (burze, grad, nawałnice) mogą doprowadzić do poważnego uszczerbku ciała i zdrowia, a nawet do śmierci. W ramach produktu DOM MAX można wykupić opcję Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z sumą ubezpieczenia nawet do 100.000 zł

W związku z prognozowanymi przez IMGW silnymi burzami z gradem oraz kolejną falą upałów w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i pomorskim zalecamy zabezpieczenie swojego mienia a także zachowanie szczególnej ostrożności podejmując poniższe kroki:

 • Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów
 • Jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone
 • Zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami
 • Nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.
 • Unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia w budynku a jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie)
 • Jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz)
 • Zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części
 • Nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji, unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami
 • Zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu
 • Na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź na brzeg z wody, łódki lub kajaka
 • w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz)
 • Wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny
 • Z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń lub zabezpiecz przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.)
 • Zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach
 • Po burzy mogą być przerwy w dostawie prądu – miej w domu, latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego

*źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

źródło: InterRisk