Polisa chroni, choć nie w każdej sytuacji

Wyjeżdżasz na urlop i chcesz zabezpieczyć się przed skutkami nieszczęśliwych wypadków? Zanim kupisz polisę, przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia i sprawdź, w jakich przypadkach ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, a w jakich odpowiedzialność towarzystwa jest wyłączona.

Nieszczęśliwy wypadek definiuje się jako zdarzenie nagłe, niezależne od woli osoby ubezpieczonej, wywołane przyczynami zewnętrznymi i – co ważne – niezwiązane z żadnym stanem chorobowym. W jakich sytuacjach nie otrzymamy zatem odszkodowania, gdy spotka nas nieszczęście?

„Najczęściej z wykluczeniem odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego mamy do czynienia wtedy, kiedy do wypadku dochodzi pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, podczas bójki, rozboju czy próby popełnienia przestępstwa, w kraju objętym konfliktem zbrojnym albo w wyniku stanu chorobowego” – mówi serwisowi infoWire.pl Bożena Trzaska, dyrektor ds. rozwoju produktów w firmie MetLife.

Warto wybierać ubezpieczenia długoterminowe. Gwarantują one kompleksową ochronę zarówno w przypadku częstszych zdarzeń, jakimi są złamania, oparzenia czy pobyty w szpitalu, jak i przy poważniejszych następstwach nieszczęśliwych wypadków, np. trwałym inwalidztwie czy konieczności przejścia operacji. Ważne, aby polisa była rozszerzona o zakres usług assistance, z których często korzystamy po całym zajściu. Mowa między innymi o rehabilitacji, wizytach u lekarza specjalisty, zabiegach i badaniach ambulatoryjnych oraz zwrocie kosztów leków.

Źródło: MetLife