„Prestiżowa Trzydziestka” Warty dostępna w Expanderze

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. we współpracy z Expanderem przygotowało nowy 3-letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie „Prestiżowa Trzydziestka”. Inwestując już od kwoty 5000 PLN mamy dostęp do niezwykle popularnego w Europie Zachodniej indeksu Ethical Europe Equity. Oferta jest dostępna
w oddziałach Expandera do 30 czerwca 2015.

„Prestiżowa Trzydziestka” jest produktem stworzonym z myślą o klientach, którzy w inwestycjach cenią bezpieczeństwo kapitału na określonym poziomie oraz potencjał zysku wyższy niż na tradycyjnej lokacie. Elastyczność produktu pozwala dostosować poziom ochrony kapitału do akceptowanego poziomu ryzyka. Klienci poszukujący przede wszystkim bezpieczeństwa mogą wybrać wariant chroniący 100% składki alokacyjnej na koniec okresu umowy. Natomiast dla osób, które dopuszczają wyższe ryzyko powiązane z możliwą wyższą stopą zwrotu, dostępne są warianty gwarantujące  95% lub 90% składki alokacyjnej na koniec okresu inwestycji. Ochrona ta dotyczy wpłaconej składki po potrąceniu ewentualnej opłaty wstępnej (składka alokacyjna) i obowiązuje pod warunkiem dotrwania do końca okresu ubezpieczenia. Wysokość premii z produktu naliczana na koniec okresu ubezpieczenia zależy od zachowania indeksu Ethical Europe Equity.

Tabela Prestizowa trzydziestka.jpg

Indeks Ethical Europe Equit

Indeks Ethical Europe Equity to jeden z najbardziej popularnych indeksów ostatnich miesięcy.
W krajach Beneluksu, Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii, klienci zainwestowali w niego już ponad 1 mld euro. Co więcej, począwszy od połowy zeszłego roku, także Bank Światowy wyemitował kilka obligacji strukturyzowanych tzw. „zielonych obligacji” w oparciu o właśnie ten indeks.

Ethical Europe Equity skupia 30 europejskich spółek o niskiej zmienności, wypłacających dywidendy oraz spełniających najwyższe standardy etyczne w swojej działalności, co znacząco zmniejsza ryzyko uwikłania w skandale mogące nagle i negatywnie wpłynąć na ich wyceny. Każda ze spółek poddawana jest  w danym kwartale dwuetapowej selekcji, która uwzględnia zgodność jej działalności z zasadami etycznymi oraz wyniki finansowe. W ramach tej kontroli z indeksu wykluczane są spółki zaangażowane w produkcję broni, hazard, branżę tytoniową oraz energetykę jądrową i działalność zagrażającą środowisku naturalnemu. A także te, które nie przestrzegają Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka oraz Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Pod względem finansowym w indeksie pozostają spółki o odpowiedniej płynności tj. z minimalnym dziennym wolumenem obrotu nie mniejszym niż 10 mln USD (za okres 30 dni); o stopie dywidendy wynoszącej co najmniej 115% średniej dla indeksu Euro Stoxx 50 oraz te o najniższej zmienności (za ostatnie 6 miesięcy).

Szczegółowe informacje na temat „Prestiżowej Trzydziestki” znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach Expander Advisors Sp. z o.o.

źródło: Warta