Proama Dom All Risk popularne wśród klientów

Ubezpieczenie mieszkaniowe od wszystkich ryzyk wraz z OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie obiektów przydomowych to najczęściej wybierane opcje przez osoby kupujące ubezpieczenie mieszkaniowe w Proama.

Nowe, zmienione ubezpieczenie mieszkaniowe Proama wdrożyła w czerwcu. Zostało ono przygotowane we współpracy z agentami.20

Agenci najlepiej znają potrzeby swoich Klientów, dlatego ich zdanie było dla nas bardzo ważne w procesie udoskonalania ubepzieczenia mieszkaniowego. Jedną ze zmian było wprowadzenie pakietu all risk, przy jednoczesnym pozostawieniu do wyboru przez Klienta rozbudowanej opcji opartej o ryzyka nazwane  – mówi Dawid Piasecki, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Agencyjnej w Proama.

W efekcie zmian odnotowaliśmy ponad dwukrotny wzrost sprzedaży, a 56% nowych Klientów wybrało najbogatszy pakiet z zakresem Proama Dom All Risk – dodaje Ewa Kłos, Dyrektor Departamentu Produktu w Proama.

92% klientów wraz z polisa mieszkaniową kupiło ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Przedmiotem ubezpieczenia OC w życiu prywatnym w Proama jest odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczonego, osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie oraz zatrudnionej przez niego pomocy domowej i opiekunki do dziecka podczas wykonywania zleconych obowiązków.

– W ramach OC w życiu prywatnym w Proama ochroną objęte są, m. in. szkody zalaniowe powstałe niezależnie od winy Ubezpieczonego, w tym szkody wężykowe bez względu na ich przyczynę, a także m. in. inne szkody powstałe wskutek wydostania się cieczy z instalacji, pęknięcia, odłączenia przewodów doprowadzających, samoczynnego uruchomienia instalacji gaśniczych, awarii sprzętu AGD czy nieumyślnego rozbicia akwarium, a także szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta oraz powstałe podczas jazdy na rowerze lub amatorskiego uprawiania sportów, np. jazdy na nartach na terenie RP. Suma gwarancyjna, czyli maksymalna wartość odszkodowania, którą wypłaci ubezpieczyciel, ustalana jest indywidualnie przez Klienta i może wynieść nawet pół miliona złotych – podkreśla Marcin Fryziński, prowadzący agencję ubezpieczeniową w Sieradzu.

W Proama dostępne są polisy roczne i 3-letnie. Co czwarty Klient wybiera ubezpieczenie mieszkania na 36 miesięcy.

– Jest to rozwiązane szczególnie wygodne dla ponad 1,7 mln posiadaczy kredytów mieszkaniowych, którzy co roku, przy przedłużaniu lub zawieraniu umowy ubezpieczenia, muszą dokonywać formalności związanych z cesją praw z umowy ubezpieczenia swojego domu lub mieszkania na bank. Klient może opłacić składkę z góry za cały okres lub płacić co roku odpowiednią jej część i ma gwarancję niezmienności ceny – tłumaczy Ewa Kłos.

33% Klientów, którzy ubezpieczyli w Proama domy ubezpieczyło również obiekty przydomowe, czyli budynki niemieszkalne, obiekty małej architektury, ogrodzenie czy garaż, znajdujące się na terenie nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom mieszkalny.

Najwięcej, bo aż 35% ubezpieczonych przez Proama lokali zamieszkują 2 osoby. Na drugim miejscu (25%) są mieszkania zagospodarowane przez 3-osobowe rodziny. przy czym aż połowa z nich właśnie a 25% – 3. W przypadku domów najliczniejsza grupę stanowią te zamieszkałe przez 4 osoby – 29%.

Proama w ramach dodatkowej ochrony zapewnia Klientom również możliwość ubezpieczenia swojego mienia na wypadek szkód wyrządzonych przez powódź.

Z opcji tej korzysta 36% osób kupujących polisy przez telefon. Sumy ubezpieczenia są tożsame z sumami ubezpieczenia dla odpowiednich przedmiotów ubezpieczenia w ramach wykupionego ubezpieczenia mieszkaniowego – informuje Ewa Kłos. – 24% osób kupujących ubezpieczenie przez telefon dokupuje również Assistance Domowe.

W ramach ubezpieczenia Assistance Domowego Proama zapewnia pomoc specjalisty AGD/RTV/PC w przypadku awarii tych sprzętów.

Posiadając to ubezpieczenie możemy również liczyć na pomoc organizacyjną w razie szkody, w tym możliwość skorzystania z usług Opiekuna Klienta, interwencję specjalisty, tj.: hydraulika, elektryka, szklarza, dekarza, stolarza, murarza, technika urządzeń grzewczych lub dezynsektora. Ubezpieczyciel zapewni również transport bądź przechowanie ocalałego mienia, dozór miejsca ubezpieczenia, pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego bądź członków jego rodziny: pokrycie kosztów rehabilitacji, wizytę pielęgniarki bądź lekarza, dostawę leków – dodaje Marcin Fryziński.

W przypadku wystąpienia zdarzenia, objętego ochroną w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego Proama Dom czy Proama Dom All Risk, istnieje możliwość likwidacji szkody w formie uproszczonej lub standardowej. Likwidacja uproszczona może zostać zastosowana, jeżeli m.in. wartość szkody nie przekracza 2 tys. zł. Uproszczona likwidacja szkód znacznie skraca czas całego procesu i wymaga od Klienta jedynie telefonicznego opisu szkody i – o ile zostanie to uznane za konieczne – przesłania zdjęć uszkodzonego mienia.

Ubezpieczenie mieszkaniowe Proama można kupić w sieci prawie 20 tys. Agentów w całej Polsce, którzy profesjonalnie pomagają dopasować zakres ochrony do potrzeb Klienta – wyjaśnia Dawid Piasecki, Dyrektor Sprzedaży Agencyjnej w Proama.

Można również zadzwonić do Osobistego Doradcy Proama, by uzyskać fachową poradę i kupić polisę w czasie jednej rozmowy lub w prosty oraz łatwy sposób dobrać sobie zakres samodzielnie na stronie www.proama.pl.

źródło: Proama