Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym stale rośnie i na koniec 2023 r. wyniosła 4,8 mln, czyli niemal 14 proc. więcej niż rok wcześniej. W 2023 r. Polacy przeznaczyli na te ubezpieczenia ponad 1,7 mld zł. To o 33,1 proc. więcej niż w 2022 r.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne po IV kwartale 2023 roku:

  • 4, 806 mln – liczba osób korzystających z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
  • 1 706,4 mln zł – składka przypisana brutto w ubezpieczeniach zdrowotnych

Rosnąca liczba ubezpieczonych pokazuje, że prywatne ubezpieczenia się sprawdzają. Mimo że ich cena w ostatnim roku odzwierciedla dużą inflację w sektorze medycznym, to sprzedaż polis utrzymuje się na wysokim poziomie – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Większość polis oferuje szeroki zakres ochrony

Polacy chętnie kupują polisy z szerokim zakresem ochrony – w 2023 r. wydali na nie zdecydowaną większość środków przeznaczonych na zakup prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Są to polisy, które oferują szeroką opiekę ambulatoryjną i badania diagnostyczne, profilaktykę czy dostęp do leczenia szpitalnego i jednodniowych procedur szpitalnych. Na rynku są też produkty, które charakteryzują się wąskim zakresem świadczeń. Przykładowo oferują określone badania czy wybranych specjalistów albo wysoki poziom współpłacenia pacjenta. Ubezpieczenia zdrowotne opłacają często pracodawcy jako dodatkowy bonus dla pracowników – dodaje ekspertka PIU.

Prywatne ubezpieczenia remedium na chorujące społeczeństwo

Według danych GUS w 2022 r. przeciętne dalsze trwanie życia dla 60-letniego mężczyzny wyniosło 18,7 lat, natomiast dla kobiety w tym samym wieku – 23,6 lat[1]. W obu przypadkach dostrzec można trend wzrostowy. Istotna jest jednak długość życia Polaków w zdrowiu. W 2022 r. wyniosła ona 60,1 lat dla mężczyzn i 63,7 lat dla kobiet[2]. Polacy zmagają się więc z różnymi dolegliwościami średnio przez kilkanaście ostatnich lat życia.

Mimo że zachęca się nas do tego, byśmy dłużej pracowali, a tym samym starali się o lepsze emerytury, kontynuować pracę zawodową mogą jedynie osoby, które cieszą się dobrym stanem zdrowia – dodaje ekspertka PIU.

Choroby dotykają też młodszej populacji – aktywnych zawodowo. W IV kwartale 2023 r. choroby i niepełnosprawności były drugą najczęstszą przyczyną bierności zawodowej osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat). Dotyczyły one niemal jednej czwartej tej grupy (24,6 proc.)[3].

PIU podkreśla, że włączenie prywatnych ubezpieczeń do  systemu opieki zdrowotnej to krok w stronę polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa, a w tym efektywniejszego funkcjonowania firm i całej gospodarki.

Polisy zdrowotne, które najczęściej wybierają pracodawcy, są zaprojektowane tak, by dbać o zdrowie pracownika, a więc  jak najskuteczniej ograniczać  nieobecności chorobowe w pracy i nieefektywność osób, które przychodzą do pracy mimo choroby. Ubezpieczenia ułatwiają utrzymywanie populacji w dobrej kondycji zdrowotnej. Dzięki nim wiele osób może szybciej zareagować, gdy pojawiają się pierwsze symptomy choroby. Ubezpieczenia wzmacniają też edukację prozdrowotną i profilaktykę – podsumowuje Dorota M. Fal. – Dlatego też Polska Izba Ubezpieczeń nieustannie postuluje, aby prywatne polisy stały się jednym z filarów systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

[1] GUS, Trwanie życia w 2022 r.: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-2022-roku,2,17.html

[2] GUS, Trwanie życia w zdrowiu w 2022 r.: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-zdrowiu-w-2022-r-,5,3.html

[3] GUS, Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności): https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5475/12/59/1/pracujacy_bezrobotni_i_bierni_zawodowo_wyniki_wstepne_bael_-_4_kwartal_2023_roku.pdf

ŹRÓDŁOPIU