Przezorny kredytobiorca, zawsze ubezpieczony – tak twierdzi dwie trzecie Polaków

Aż 59% Polaków deklaruje gotowość do ubezpieczania spłaty kredytu – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Ubezpieczenia BZ WBK-Aviva we współpracy z SW Research Agencją Badań Rynku i Opinii. To bardzo dobra informacja, biorąc pod uwagę, że zadłużamy się coraz chętniej. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w 2017 roku wartość kredytów konsumpcyjnych wyniosła 162,32 mld zł, czyli o 8% więcej niż rok wcześniej. Nadal jednak pozostaje 41% kredytobiorców sceptycznych wobec ubezpieczeń. Eksperci BZ WBK-Aviva prognozują jednak, że ten odsetek będzie spadał.

Dobra koniunktura gospodarcza oraz rosnące wynagrodzenia napędzają konsumpcję oraz sprawiają, że Polacy chętniej sięgają po pożyczki. Z badania BZ WBK-Aviva wynika, że blisko dwie trzecie ankietowanych (65,1%) jest obecnie gotowych sięgnąć po kredyt gotówkowy. Co piąty badany zdecydowałby się na kwotę do 5 tys. zł (19,7%) lub od 5 tys. zł do 10 tys. zł (18,9%), a jeden na siedmiu jest zainteresowany środkami w wysokości od 10 tys. zł do 20 tys. zł (14,4%). Większe zadłużenie rozważa jedynie co dziewiąty Polak – odsetek pozytywnych wskazań dla kwoty od 20 tys. zł do 50 tys. wyniósł 6,5% oraz 5,8% dla kredytu gotówkowego o wartości powyżej 50 tys. zł.

Przezorny kredytobiorca zawsze ubezpieczony

Wraz z rosnącym zadłużeniem Polaków, rośnie gotowość do ubezpieczenia spłaty zobowiązań. Taką postawę przejawia 59% przebadanych przez Ubezpieczenia BZ WBK-Aviva, którzy deklarują chęć zakupu polisy zabezpieczającej spłatę kredytu gotówkowego, np. w przypadku utraty pracy, ciężkiej choroby lub wypadku. Większą skłonność do ubezpieczania się przejawiają kobiety – 63,1% pozytywnych odpowiedzi wobec 54,3% mężczyzn.

Nasze badanie z jednej strony wykazało, że Polacy, którzy coraz chętniej sięgają po kredyty, mają też większe przekonanie o konieczności ochrony swoich zobowiązań. Wskazało tak blisko dwie trzecie ankietowanych. To pokazuje, że pod względem postaw finansowych jesteśmy coraz bardziej świadomi i aktywnie staramy się chronić przed konsekwencjami zdarzeń losowych. Z drugiej strony, wciąż pozostaje spora grupa kredytobiorców, którzy przejawiają nieufne podejście do ubezpieczeń – komentuje Krzysztof Charchuła, Prezes Zarządu spółek BZ WBK-Aviva.

‒ Towarzystwo BZ WBK-Aviva wprowadziło dla klientów Banku Zachodniego WBK nowe ubezpieczenie Spokojny Kredyt, które w sposób kompleksowy adresuje wiele trudnych sytuacji, które mogą dotknąć kredytobiorcę. Oferta składa się z pakietów, dopasowanych do różnych potrzeb klientów. Zapewniamy ochronę zarówno osobom zatrudnionym na umowę o pracę czy mianowanie, a także tym prowadzącym działalność gospodarczą czy będącym już na emeryturze. Dajemy wsparcie finansowe, zarówno w przypadku utraty pracy, jak i choroby, nieszczęśliwego wypadku czy śmierci. Jest to też produkt w pełni dostosowany do nowych regulacji wynikających np. z dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Wierzymy, że produkty tego typu, przejrzyste i łatwe do zrozumienia dla klientów, powinny być standardem na rynku ubezpieczeniowym – dodaje Krzysztof Charchuła, Prezes Zarządu spółek BZ WBK-Aviva.

Jeżeli nieubezpieczony, to…

Prawie 41% ankietowanych nie rozważa zakupu polisy zabezpieczającej spłatę kredytu gotówkowego. Jako główny powód sceptycznego nastawienia najczęściej wskazywany jest brak takiej potrzeby (35,7%), brak wiary w sens ubezpieczenia (31,8%) oraz przekonanie o zbyt niskiej kwocie zobowiązania (24,4%). Problemem nie okazały się natomiast brak środków lub wystarczającej wiedzy na temat ubezpieczeń. Na takie odpowiedzi powoływał się odpowiednio co siódmy (15%) oraz co dziesiąty (9,2%) badany.

W przypadku problemów ze spłatą nieubezpieczonego kredytu, Polacy mają skłonność do dodatkowego zadłużania się. Badanie BZ WBK-Aviva wykazało, że przeszło co drugi ankietowany (54,9%) byłby gotowy zaciągnąć nowe zobowiązania na poczet spłaty kredytu. W pierwszej kolejności Polacy zgłosiliby się do bliskich. Pieniądze od rodziny lub znajomych chciałoby pożyczyć 46% ankietowanych, a prawie co dziesiąty (8,9%) szukałby wsparcia w firmie pożyczkowej, oferującej tzw. chwilówki. Większą skłonność do zadłużania się przejawiają kobiety, wśród których do rodziny zgłosiłoby się 49,8% (wobec 42,5% mężczyzn), a do firm pożyczkowych 9,2% (wobec 8,7% mężczyzn).

Poszukując środków na spłatę kredytu, wśród rozważanych rozwiązań ankietowani wskazywali również możliwość sprzedaży część majątku, np. samochodu, biżuterii czy dzieł sztuki (29,2%). Równocześnie tylko co trzeci badany (30,2%) zdecydowałby się poprosić bank o możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu do czasu znalezienia źródła dochodu.

Jesteśmy przekonani, że dzięki lepszej edukacji, bardziej przyjaznej i przejrzystej ofercie ubezpieczeniowej, również ta cześć kredytobiorców skorzysta z zabezpieczenia spłaty kredytu oferowanej przez ubezpieczycieli ‒ podsumowuje Krzysztof Charchuła, Prezes Zarządu spółek BZ WBK-Aviva.

Metodologia: Badanie przeprowadzone na zlecenie BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń przez SW Research Agencję Badań Rynku i Opinii zostało zrealizowane na reprezentatywnej grupie Polaków (n=1024) w dniach 12-14 lutego 2018 roku.
ŹRÓDŁOBZ WBK-Aviva