Publiczne konsultacje projektu Rekomendacji dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zamieścił na stronie projekt Rekomendacji dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych do konsultacji publicznych, które potrwają do 21 lutego 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz zgłaszania uwag drogą:

  • pisemną na adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419
  • elektroniczną na adres poczty elektronicznej: DIU@knf.gov.plotwiera się w nowej karcie
  • elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF: /2447pvjake/SkrytkaESP
ŹRÓDŁOKNF