Ratownicy Generali

Grupa 9 pracowników Generali Polska zakończyła kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Tym samym zasilili szeregi ratowników w Polsce.

 Certyfikaty nadające tytuł Ratownika pracownicy Generali otrzymali po pozytywnym egzaminie, który obejmował teorię oraz praktyczne sprawdzenie posiadanych umiejętności przez komisję złożoną między innymi z lekarzy. Jest to najwyższy poziom kompetencji ratowniczych dostępny osobom nieposiadającym wykształcenia medycznego. W skład grupy weszło 9 pracowników Generali z różnych działów firmy – od sprzedaży, przez wsparcie biznesowe, po likwidację szkód, IT i audyt: Piotr Bułka, Ewa Rejniewicz-Koziupa, Magdalena Trzecińska, Sylwia Józwik, Sebastian Koziński, Paweł Miąsek, Tomasz Romanik, Maciej Nielubowicz oraz Mariusz Karauda.

Piotr Bułka, Członek Zarządu Generali odpowiedzialny między innymi za informatykę oraz bezpieczeństwo, mówi o znaczeniu bezpieczeństwa dla Generali i roli “świeżo upieczonych” ratowników:

  • Przez bardzo długi czas termin ‘bezpieczeństwo’ kojarzył się w instytucjach finansowych przede wszystkim z bezpieczeństwem informatycznym. Regulacje RODO poniekąd wymusiły przypomnienie o istotnej roli bezpieczeństwa fizycznego, które jest szalenie ważne chociażby w kontekście ochrony danych osobowych. W Generali wychodzimy jeszcze dalej poza te utarte schematy interpretacyjne. Dla nas bezpieczeństwo jest również bardzo silnie związane z życiem i zdrowiem naszych klientów, pracowników i współpracowników. Teraz możemy o nie zadbać wykorzystując kompetencje naszej grupy Ratowników. Uzyskanie tytułu jest początkiem szerszej inicjatywy – będziemy chcieli włączyć naszą grupę do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do tej pory pomagaliśmy zabezpieczać przede wszystkim wydarzenia publiczne, w które zaangażowane było Generali, teraz będziemy mogli robić to samodzielnie. Będziemy chcieli też pokazywać, jak ważna jest umiejętność ratowania innych i jak robić to dobrze.

Pracownicy Generali Polska przez wiele miesięcy uczestniczyli w kursie, ponieważ życie i zdrowie innych jest jedną z najwyżej cenionych przez nich wartości. Te wartości są również częścią swoistego DNA Generali poczucie bezpieczeństwa klientów i pracownikow jest jednym z najistotniejszych priorytetów firmy.

Piotr Bułka, Członek Zarządu Generali, dodaje:

Mam nadzieję, że nie będziemy musieli nigdy wykorzystywać naszych umiejętności, ale jednocześnie zapewniam, że każdy może naprawdę czuć się bezpiecznie w pobliżu osób noszących napis „Ratownik Generali”.