TFI PZU wzmacnia obszar analiz i strategii rynkowych

Poszerzenie kompetencji analitycznych, wzmocnienie procesu inwestycyjnego, rozbudowa narzędzi do oceny emitentów przez pryzmat kryteriów ESG oraz rozwój „zielonych” produktów – to główne cele utworzenia nowego biura w ramach pionu inwestycji TFI PZU. Na czele zespołu stanął doświadczony zarządzający Arkadiusz Bogusz.

Długoterminowe wyniki inwestycyjne są wypadkową trzech elementów: filozofii, ludzi i procesu. Elastyczność procesu inwestycyjnego, połączenie indywidualnej ekspertyzy ze wsparciem wszechstronnego i doświadczonego zespołu, rygorystyczna kontrola ryzyka i poszanowanie zasad etyki w każdym wymiarze to elementy definiujące podejście do zarządzania w TFI PZU.

Utrzymanie wysokiej jakości procesu inwestycyjnego oraz potencjału do dostarczania inwestorom atrakcyjnych stóp zwrotu wymaga z jednej strony zachowania stabilności i ciągłości, a z drugiej – nieustannej ewolucji. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym oraz w dobie rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju w inwestowaniu TFI PZU podjęło decyzję o powołaniu do życia Biura Analiz i Strategii Zrównoważonych Indeksowych i Rynkowych.

– Wobec stale rozwijanej oferty funduszy i portfeli inwestycyjnych opartych na różnych klasach aktywów z całego świata postanowiliśmy wzmocnić nasze kompetencje w zakresie globalnych strategii rynkowych oraz zarządzania aktywami przez pryzmat kryteriów zrównoważonego rozwoju – mówi Robert Zima, prezes TFI PZU.

Nowo powołana jednostka, do której dołączył dotychczas działający w TFI PZU zespół analityków, wzmocni proces inwestycyjny poprzez wyłapywanie istotnych sygnałów i trendów rzutujących na atrakcyjność i perspektywy poszczególnych klas aktywów, sektorów czy emitentów.

Dostarczany wkład będzie ważnym ogniwem w procesie podejmowania decyzji dotyczących strategii alokacji aktywów – zarówno w obszarze akcji, obligacji, jak i strategii PZU Global Macro (realizowanej w trzech funduszach zamkniętych TFI PZU). Wesprze także proces zarządzania portfelami asset management budowanymi na indywidualne zlecenie klientów instytucjonalnych i indywidualnych.

W kierunku zielonych inwestycji

Ważnym zadaniem stojącym przed nowym biurem jest poszerzenie kompetencji analitycznych w obszarze zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to rozbudowę metodologii i narzędzi umożliwiających analizę spółek giełdowych oraz emitentów obligacji (przedsiębiorstw, krajów, samorządów) przez pryzmat kryteriów środowiskowych, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego, czyli ESG.

– Zrównoważone inwestowanie jest silnym, globalnym trendem, który w kolejnych latach będzie zyskiwał na znaczeniu. W TFI PZU konsekwentnie dostosowujemy nasz proces inwestycyjny do lokowania aktywów w oparciu o kryteria ESG. Rozwijamy też naszą paletę „zielonych” produktów – mówi Piotr Dmuchowski, wiceprezes TFI PZU odpowiedzialny za obszar inwestycji.

Obecnie w palecie produktowej TFI PZU znajduje się „zielony” fundusz indeksowy – inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii. Został utworzony specjalnie dla klientów mających wyraźne preferencje w zakresie inwestowania w transformację energetyczną i zwracających uwagę na aspekt zrównoważonego rozwoju.

W planach na 2023 r. jest udostępnienie klientom kolejnych strategii wpisujących się w trend zrównoważonego inwestowania, w tym indeksowych.

Połączenie sił w inwestycjach pasywnych

Pod skrzydła nowo utworzonego biura trafił zespół zarządzający funduszami indeksowymi spod znaku inPZU.

– Połączenie sił zespołu zarządzających funduszami indeksowymi inPZU z analitykami monitorującymi sytuację gospodarczą na świecie, rynki finansowe oraz trendy w obszarze zrównoważonego rozwoju jest naszą odpowiedzią na rosnącą rolę inwestowania pasywnego w Polsce. Pozwoli nam to długoterminowo kreować ofertę produktów pasywnych przy wykorzystaniu najbardziej atrakcyjnych klas aktywów ze wszystkich zakątków świata – mówi Piotr Dmuchowski.

W ofercie TFI PZU jest 16 strategii indeksowych o zróżnicowanej relacji zysku do ryzyka, a także ekspozycji geograficznej (na określone kraje i regiony świata) i sektorowej (na spółki z wybranych gałęzi gospodarki). Produkty te umożliwiają łatwe i niskokosztowe podążanie za wybranymi rynkami akcyjnymi i obligacyjnymi z całego świata. W tym roku platforma inwestycyjna inPZU udostępniona w 2018 r. będzie obchodziła 5-lecie swojego istnienia.

Kadrowe wzmocnienie

Na czele nowej jednostki w pionie inwestycyjnym TFI PZU stanął dr Arkadiusz Bogusz – zarządzający funduszami z blisko 20-letnim doświadczeniem rynkowym. Bezpośrednio przed dołączeniem do TFI PZU przez ponad osiem lat zarządzał autorskimi funduszami Global Bond FIZ oraz Macro FIZ, a od grudnia 2015 r. stał na czele jednego z krajowych TFI. Doświadczenie rynkowe zdobywał także w polskich i zagranicznych instytucjach finansowych, gdzie pełnił funkcję zarządzającego funduszami i portfelami papierów dłużnych, dyrektora departamentu zarządzania aktywami, a także dyrektora inwestycyjnego (CIO) odpowiedzialnego za nadzór nad całym departamentem zarządzania.

Arkadiusz Bogusz to zdobywca wyróżnień „Złoty Portfel” przyznawanych przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” za najlepsze wyniki inwestycyjne w kategorii najlepszy fundusz krajowych papierów dłużnych, a także tytułu „Super Alfa” przyznanego przez magazyn „Forbes”. Wyróżniony przez Citiwire jako jeden z tysiąca najlepszych zarządzających funduszami na świecie oraz przez „Puls Biznesu” tytułem Mistrza Obligacji za najlepsze wyniki inwestycyjne w kategorii funduszy papierów dłużnych.

ŹRÓDŁOPZU