Trenuj pod okiem ekspertów firmy Compensa

Chęć rozwoju w instytucji ubezpieczeniowej, znajomość języka angielskiego, zdolności analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole oraz sprawne poruszanie się w środowisku MS Office. To przykładowe wymagania jakie stawia Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group studentom i absolwentom chcącym doskonalić swoje umiejętności podczas letnich praktyk w firmie.

Program Praktyk Letnich ‘COMPEtentni w praktyce’ kierowany jest głównie do studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych i prawniczych. Jego Uczestnicy pod okiem ekspertów firmy samodzielnie wykonają mini-projekt, którego wyniki zaprezentują pod koniec praktyk. Ponadto, w zakres ich obowiązków, w zależności od wybranego działu, wejdzie między innymi wykonywanie różnego rodzaju analiz, zestawień i raportów, sporządzanie pism do prokuratury, sądów i policji, czy ścisła współpraca z innymi departamentami.

Okres Praktyk Letnich to nie tylko czas wytężonej nauki na stanowisku pracy – dla Praktykantów organizowany jest również Dzień wdrożeniowy, szkolenie z zakresu wiedzy ubezpieczeniowej, a także wyjścia integracyjne, które pozwolą na zbudowanie mniej formalnych relacji w firmie.

Podstawowe wymagania stawiane Uczestnikom Programu ‘COMPEtentni w praktyce’ to umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność oraz samodzielność w działaniu. Ważne jest również sprawne posługiwanie się językiem angielskim oraz zainteresowanie tematyką ubezpieczeniową. Dodatkowo, Kandydat powinien cechować się zaangażowaniem, komunikatywnością, umiejętnością pracy w grupie oraz wysoką kulturą osobistą. Dwuetapowa rekrutacja pozwala wyłonić osoby, które w największym stopniu wpisują się w poszukiwany profil Kandydata oraz, których wartości i postawy są zbieżne z wartościami Compensy. Jest to szczególnie ważne, ponieważ niejednokrotnie zdarza się, że Praktykanci pozostają w firmie po okresie Praktyk Letnich – już jako pracownicy.

Szukamy osób ambitnych, zorientowanych na rozwój i poszerzanie horyzontów. Jesteśmy w trakcie letniej rekrutacji do trzymiesięcznego Programu Praktyk Letnich COMPEtentni w praktyce i mamy nadzieję, że różnorodne doświadczenie zdobyte w naszej międzynarodowej organizacji otworzy Uczestnikom drzwi do dalszej kariery zawodowej w ubezpieczeniach – podkreśla Dorota Czerwińska-Rybska, Dyrektor Biura Zasobów Ludzkich.

W tym roku Program Praktyk Letnich ‘COMPEtentni w praktyce’ będzie prowadzony w centrali firmy, między innymi w departamentach: Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Kluczowego, Biuro Zasobów Ludzkich, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Zarządzania Relacjami z Klientami, Świadczeń i Oceny Ryzyka Ubezpieczeń i Bancassurance, Administracji, Zarządzania Inwestycjami czy Postępowań Wewnętrznych.

Osoby zainteresowani uczestnictwem mogą aplikować przez stronę www.compensa.pl

źródło: Compensa