Tysiące poszkodowanych po weekendowych ulewach – sprawdź, jak przygotować się na kolejne nawałnice!

ERGO Hestia odnotowała zdecydowany wzrost liczby zgłoszeń od poszkodowanych po niedzielnej wichurze. Klienci ubezpieczyciela mogą dzwonić na specjalną infolinię, gdzie uzyskają priorytetową pomoc przy likwidacji szkody. W przypadku prostych szkód decyzja o wypłacie odszkodowania podejmowana jest już podczas rozmowy telefonicznej.

Dla klientów poszkodowanych w związku z gwałtownymi burzami ERGO Hestia uruchomiła specjalną infolinię – wystarczy zadzwonić na numer 800 437 842, czyli 800 HESTIA, by uzyskać priorytetową pomoc przy likwidacji szkody. Obecnie wszystkie zgłoszenia obsługiwane są na bieżąco.

W efekcie nawałnic, które w miniony weekend przeszły nad Polską, zarejestrowaliśmy osiem razy więcej szkód majątkowych niż standardowo. Zgłoszenia pochodzą przede wszystkim z terenu województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego – mówi Mirosław Krzewiński koordynujący pracę rzeczoznawców mobilnych ERGO Hestii. Znaczna część szkód wymaga dużego zaangażowania rzeczoznawców ze względu na szeroki zakres uszkodzeń mienia, dlatego na tereny dotknięte skutkami anomalii pogodowych wysłaliśmy dodatkowych pracowników – podsumowuje Mirosław Krzewiński.

Ten rok jest kolejnym, kiedy w Polsce mamy do czynienia z anomaliami pogodowymi, m.in. gwałtownymi burzami, intensywnymi opadami deszczu, gradobiciami i wichurami, które narażają mieszkańców na ogromne straty. Dlatego eksperci ERGO Hestii opracowali rekomendacje, jak zabezpieczyć majątek i jak postępować po szkodzie.

Jak zabezpieczyć się przed szkodą?

Aby dobrze zabezpieczyć swoją własność i cenne dla nas przedmioty przed zniszczeniem w efekcie intensywnych opadów deszczu z burzami pamiętaj aby:

 1. Sprawdzić stan okien i zamknąć je przed wyjściem z domu;
 2. Zabezpieczyć sprzęt – np. wyłączyć go z sieci w czasie burzy;
 3. Przygotować zapory w postaci worków z piaskiem, które uniemożliwią wdarcie się wody do pomieszczeń w trakcie podtopień.
 4. Przygotować folię lub plandekę, którą można zabezpieczyć dach w celu zapobiegania dalszym zniszczeniom w przypadku zerwania dachu.


Co zrobić po szkodzie?

 1. Zabezpiecz uszkodzone mienie przed powiększaniem się rozmiaru szkody do czasu oględzin, np. poprzez wypompowanie wody, zakrycie folią lub plandeką itp.
 2. Zrób zdjęcia, jeśli podczas zabezpieczeń będziesz zmuszony zmienić coś w miejscu szkody (np. przenieść uszkodzone mienie, osuszyć itp.). Szkoda nie powinna być całkowicie naprawiana bez oględzin lub konsultacji z pracownikiem ERGO Hestii.
 3. Przygotuj podstawowe informacje dotyczące szkody:
 • numer polisy;
 • imię i nazwisko poszkodowanego;
 • datę i miejsce  powstania szkody;
 • przyczynę powstania szkody;
 • zakres uszkodzeń (co i w jakim zakresie zostało uszkodzone);
 • szacunkową wartość szkody,
 • adres, gdzie należy przeprowadzić oględziny;
 • numer telefonu do osoby kontaktowej w sprawie oględzin.
 1. Zgłoś szkodę:
 • korzystając z internetowego eKonta ubezpieczeniowego,
 • wypełniając formularz na stronie ergohestia.pl,
 • wysyłając e-mail na adres szkody@ergohestia.pl,
 • dzwoniąc na dedykowany numer dla osób dotkniętych skutkami anomalii pogodowych 800 437 842, czyli 800 HESTIA lub na numery infolinii: 801 107 107 (z telefonu stacjonarnego) lub +48 58 555 55 55 (z telefonu komórkowego lub z zagranicy).

Likwidacja szkody może odbywać się na kilka sposobów. Jeżeli zakres uszkodzeń nie jest znaczny decyzja o wypłacie odszkodowania zostanie podjęta już podczas zgłoszenia szkody. Oznacza to oszczędność czasu i zaangażowania klienta, a przede wszystkim – bardzo szybką wypłatę. Tam, gdzie szkody są większe, ERGO Hestia wysyła rzeczoznawców mobilnych, którzy na miejscu dokonają oględzin uszkodzonego mienia; sporządzą opis i kwalifikację zniszczeń. Wtedy przydatna będzie wszelka dokumentacja niezbędna do oceny odpowiedzialności i ustalenia wysokości odszkodowania. Na podstawie dokumentów i oględzin ustalimy przyczyny i okoliczności powstania szkody, wycenimy zniszczone mienie lub koszty jego naprawy i wypłacimy odszkodowanie.

źródło: Ergohestia