Ubezpieczenie i zabezpieczenie dzieci

Powrót dzieci do szkoły, jest dobrym momentem, aby poza kupowaniem podręczników i przyborów szkolnych, pomyśleć o ubezpieczeniu najbliższych.

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji rok temu we wrześniu doszło do 3 239 wypadków drogowych. I chociaż to o 360 mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, to nadal bardzo dużo. Jednocześnie z danych Systemu Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach i placówkach oświatowych doszło do ponad 71 tys. wypadków, w tym 136 to wypadki ciężkie, a 3 śmiertelne (Centrum Informatyczne Edukacji, dane na 30.09.2014). Dlatego oprócz zadbania o wyprawkę dziecka warto pomyśleć o jego bezpieczeństwie i zabezpieczeniu przyszłości.

– O ile mieszkanie czy dom, Polacy ubezpieczają coraz częściej, np. ze względu na zabezpieczenie kredytu, to często zapominają o możliwościach ubezpieczenia domowników, chociażby od wypadków. Na rynku istnieje wiele tego typu produktów – mówi Paweł Dzierżyński z Kancelarii Planowania Finansowego z Wrocławia.

NNW – czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zazwyczaj kojarzy nam się z NNW komunikacyjnym, które kupujemy przy okazji przedłużania OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Tymczasem mamy możliwość ubezpieczenia najbliższych od skutków wypadków, wybierając odpowiednio dopasowany do potrzeb pakiet NNW, w którym ochroną objęte jest to, co najcenniejsze: życie lub zdrowie, także od następstw wypadków innych niż komunikacyjne.

– Dla przykładu Pakiet Rodzina w Proama daje możliwość ochrony wszystkich członków najbliższej rodziny przed finansowymi skutkami nieszczęśliwych wypadków w życiu codziennym, a także dostęp do szerokiego zakresu usług assistance, jak np. opieka nad dzieckiem w trakcie hospitalizacji rodzica, wizyta lekarza, pomoc domowa, concierge. Zapewnia również wypłatę świadczenia na wypadek stwierdzenia trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz wsparcie finansowe dla Ubezpieczonego na dostosowanie do życia w niepełnosprawności. Dodatkowo w pakiecie Rodzina znajduje się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na terenie państw europejskich – wyjaśnia Ewa Kłos, Dyrektor Produktu w Proama.

Możemy również kompleksowo zabezpieczyć rodzinę przy okazji ubezpieczania mieszkania. Przykładowo w Proama można dokupić do ubezpieczenia mieszkaniowego ubezpieczenie NNW, które ochroną obejmuje zarówno Ubezpieczonego, jak i jego najbliższych członków rodziny (współmałżonek oraz dzieci), zamieszkujących ubezpieczoną nieruchomość i tworzących wspólne gospodarstwo domowe. Ubezpieczenie to poza śmiercią w wyniku nieszczęśliwego wypadku i trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, również pokryje poniesione koszty nabycia protez, czy operacji plastycznej. Ubezpieczenie działa zarówno na terytorium Polski, jak i większości państw europejskich.

Myśląc o przyszłości dzieci warto również zwrócić uwagę na unikalny produkt Wsparcie Dziecka, który jest dostępny dla klientów ubezpieczających mieszkanie lub dom w Proama, za 99 zł rocznie.

– Ubezpieczenie Wsparcie Dziecka, dokupowane do ubezpieczenia Proama Dom, zapewnia rentę dla dziecka, które w wyniku wypadku, także takiego, który zdarzy się w domu, utraci jednego lub dwoje rodziców. Ochroną może zostać objęty właściciel ubezpieczanego w Proama mieszkania lub domu, jak też jego partner życiowy. Bezpośrednio uprawnionymi do odszkodowania są natomiast ich dzieci W ramach ubezpieczenia Wsparcie Dziecka odszkodowanie wypłacane jest osieroconym dzieciom (również przysposobionym) w postaci renty miesięcznej przez okres 10 lat. Wysokość renty w przypadku utraty jednego z rodziców wynosi 1 000 zł miesięcznie, natomiast w przypadku śmierci dwojga – wartość renty wzrasta do 4 000 zł miesięcznie. W obydwu przypadkach kwota miesięczna jest dzielona na wszystkie uprawnione dzieci – informuje Paweł Dzierżyński z Kancelarii Planowania Finansowego z Wrocławia.

Warto zatem, przy okazji wybierania plecaka, butów sportowych i piórnika, znaleźć również czas na przejrzenie dostępnych na rynku ofert ubezpieczeń NNW i wybrać takie, które najlepiej zabezpieczy nie tylko potrzeby materialne naszych bliskich, ale również ich życie i zdrowie.

źródło: Proama