Ubezpieczenie rowerzysty i roweru

W ciągu ostatnich czterech lat średnia cena kupowanego w Polsce roweru wzrosła z 766 zł do 1025 zł – wynika z badań Millward Brown SMG/KRC, zrealizowanych na zlecenie firmy Kross. Jednocześnie nabywamy coraz więcej jednośladów – według danych GUS w 2013 roku Polacy kupili ich ponad milion.  Wraz ze wzrostem liczby pasjonatów dwóch kółek rośnie również liczba osób poszkodowanych podczas jazdy. Warto zatem pomyśleć o ubezpieczeniu się przed konsekwencjami różnego typu zdarzeń, związanych z użytkowaniem roweru.

Boom rowerowy w Polsce trwa. Rower służy nie tylko do odpoczynku czy treningu, ale stał się bardzo popularnym środkiem transportu w znaczącym stopniu ułatwiającym życie mieszkańcom dużych miast. Z badania Instytutu Badawczego IPC zrealizowanego na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego w 2014 roku wynika, że codziennie na rowerze jeździ 40% badanych osób, kilka razy w tygodniu wsiada na rower co trzeci respondent. Uwagę zwrócono również na sezonowość aktywności rowerowej.20150714_uzytkowanie rowerow.jpg

Konsekwencją coraz częstszego korzystania z rowerów, szczególnie w ruchu drogowym, jest ryzyko kolizji lub wypadku. Według policyjnych statystyk najczęściej dochodzi do potrącenia rowerzysty z boku przez samochód w ciągu dnia, przy doskonałej pogodzie i widoczności, czyli w bardzo sprzyjających do jazdy warunkach. Najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem rowerów z winy kierującego samochodem są nieudzielenie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie rowerzysty i niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Rowerzyści zaś powinni szczególnie uważać przy skręcaniu w lewo lub zmianie pasa na lewy, omijaniu pojazdów oraz wyjeżdżaniu z dróg podporządkowanych, gdyż są to sytuacje, w których przyczyniają się oni do wypadków

W dalszym ciągu stosunkowo rzadko dochodzi do potrąceń pieszych przez cyklistów. W 2014 roku odnotowano ponad pół tysiąca takich zdarzeń.

– Zarówno potrącenie pieszego, jak i uszkodzenie pojazdu z winy rowerzysty, pociąga za sobą odpowiedzialność finansową, która może sięgać nawet wielu tysięcy złotych. Przed tego typu konsekwencjami możemy zabezpieczyć się wykupując OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie to dostępne jest np. w standardzie w ramach ubezpieczeń mieszkaniowych Proama i chroni przed skutkami tego typu zdarzeń wyrządzonych przez wszystkich członków gospodarstwa domowego – wyjaśnia Damian Zieliński, kierownik ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Proama.

Poza wypadkami rower może się także po prostu zepsuć lub uszkodzić np. podczas najechania na gałąź w lesie.

– Od niedawna w na rynku dostępne jest assistance rowerowe – np. jako dodatkowy produkt przy zakupie ubezpieczenia mieszkaniowego w Proama juz za 49 zł rocznie. Ubezpieczenie to obejmuje ochroną wszystkie osoby, które zamieszkują ubezpieczoną nieruchomość. Zapewnia pomoc techniczną w przypadku awarii i uszkodzenia roweru, m.in. transport do 50 km i naprawę roweru, a w przypadku nieszczęśliwego wypadku rowerowego także pomoc medyczną w postaci m.in. rehabilitacji, transportu medycznego, wizyty lekarza (również stomatologa) oraz dostępu do usług informacyjnych – wyjaśnia Bogdan Firlej z agencji BF Asekuracja.

Niestety to nie koniec zagrożeń czyhających na pojazdy jednośladowe. Często stają się one przedmiotem kradzieży. Chociaż sytuacja się poprawia to statystyki policyjne w dalszym ciągu wskazują na ponad 5 000 włamań rocznie, które skutkują m. in. kradzieżą roweru.

20150714_wlamanie_z_kradzieza_roweru.jpg

Najczęściej trzymamy rowery w piwnicy lub w garażu. Kupując ubezpieczenie mieszkaniowe, np. w Proama można zabezpieczyć się przed kradzieżą i rabunkiem roweru zarówno z piwnicy, garażu, domu jak i lokalu mieszkalnego.

Podsumowując:

Jeżdżąc na rowerze warto mieć nie tylko kask ochronny i elementy odblaskowe, ale również odpowiednie ubezpieczenie. Na rynku dostępne są polisy, np. OC w życiu prywatnym, które chronią rowerzystę przed konsekwencjami finansowymi wyrządzenia szkód innym. Możemy również zapewnić sobie pakiet usług assistance na wypadek awarii lub uszkodzenia roweru. Trzymając rower w garażu lub w piwnicy warto zadbać o to, by ubezpieczenie mieszkania lub domu obejmowało kradzież z włamaniem o odpowiednio szerokim zakresie, obejmującym m. in. sprzęt sportowy.

źródło: Proama