UNIQA odpowiada na inflację udogodnieniami w ofercie ubezpieczeń komunikacyjnych

  • Nowa Gwarantowana Suma Ubezpieczenia Plus przy szkodach całkowitych i kradzieżowych w Casco uwzględni wzrost wartości pojazdu w trakcie trwania umowy.
  • Firma wprowadza też ochronę zniżek, która zabezpieczy klienta przed wzrostem składki związanej ze szkodą w kolejnym roku w razie spowodowania szkody z OC lub AC

W odpowiedzi na sytuację rynkową, czyli częste wzrosty wartości pojazdów w czasie trwania polisy, UNIQA wprowadza Gwarantowaną Sumę Ubezpieczenia Plus. Zgodnie z nową GSU+ w razie szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu podstawą do ustalenia odszkodowania z Casco będzie wartość pojazdu z dnia zdarzenia, przy czym nie mniej niż suma ubezpieczenia wskazana na polisie i nie więcej niż 110 proc. tej wartości.

– Inflacyjne doświadczenia ostatniego roku pokazują, że w przypadku szkód całkowitych lub kradzieży wysokość odszkodowania nie zawsze odpowiada realnej wartości pojazdu w dniu zdarzenia. Zmiana, którą wprowadzamy, rozwiązuje ten problem. Klient może tylko zyskać, bo minimalną wysokością odszkodowania w takich sytuacjach jest wartość pojazdu wskazana w umowie. Jeśli natomiast wartość pojazdu w międzyczasie się zwiększy, to odszkodowanie uwzględni ten wzrost – wyjaśnia Jacek Rink, dyrektor Działu Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych w UNIQA.

Wraz z Gwarantowaną Sumą Ubezpieczenia Plus, UNIQA wprowadza także ochronę zniżek. Nowa klauzula zabezpiecza klienta przed zwyżką składki w kolejnym roku w razie spowodowania szkody. Ochrona dotyczy pierwszej szkody z OC albo pierwszej szkody z OC i AC w roku polisowym. Ochrona zniżek jest dostępna w ofercie za dodatkową opłatą przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub pakietowego OC i AC.

– Ochrona zniżek staje się powoli standardem na rynku i  w tym kontekście odpowiadamy na oczekiwania klientów. Wszyscy jesteśmy mądrzejsi po pierwszej szkodzie i takie doświadczenia zwykle wzmacniają naszą ostrożność i skłonność do zapobiegania ewentualnym podobnym zdarzeniom w przyszłości – dodaje Jacek Rink.

Kierowcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z oferty UNIQA, mogą liczyć także na wyższe sumy ubezpieczenia bagażu, które firma podnosi z 3 tys. zł do 5 tys. zł, oraz następstw nieszczęśliwych wypadków przedsiębiorcy przy pracy – z 5 tys. zł do 8 tys. zł. Z kolei w ofercie Assistance ubezpieczyciel podwyższa maksymalną klasę samochodu zastępczego w opcji Assistance Prestiż z klasy C do klasy D.

ŹRÓDŁOUNIQA Polska