UNIQA TFI z nowym programem regularnego oszczędzania

  • UNIQA Program Inwestycyjny Regularne Oszczędzanie (PIRO) umożliwia odkładanie i inwestowanie już od 200 złotych miesięcznie
  • Klient może wpłacać i wypłacać pieniądze w dogodnym dla siebie czasie
  • Do wyboru ma dwa portfele modelowe: dynamiczny i umiarkowany

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycjnych wprowadziło nowy produkt oszczędnościowy o nazwie UNIQA Program Inwestycyjny Regularne Oszczędzanie. Jest to program, który daje możliwość regularnego, długoterminowego gromadzenia i inwestowania kapitału w wybranych subfunduszach, które są wydzielone z UNIQA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (UNIQA FIO).

– Program opiera się na długim horyzoncie inwestycyjnym, ponieważ ogranicza wtedy ryzyko strat, które mogą być spowodowane przez niestabilność na rynku czy okresy gorszej koniunktury, które obecnie możemy zaobserwować – mówi Mateusz Gołąb, członek zarządu UNIQA TFI.

Program jest skierowany do wszystkich, którzy chcą oszczędzić pieniądze na wybrany cel, a wysokość wpłat wynosi już 200 zł miesięcznie. Co istotne, klient może wpłacać i wypłacać pieniądze w dogodnym dla siebie czasie. Do tego oszczędzanie w nowym programie jest atrakcyjne kosztowo. Klient nabywa bowiem jednostki uczestnictwa kategorii A1, w których obniżone zostało wynagrodzenie za zarządzanie, w zależności od subfunduszu nawet o 30 proc. Może również zakończyć inwestycję i wypłacić pieniądze w dowolnym momencie, bez dodatkowych opłat z tego tytułu.

Dzięki wbudowanym w program portfelom modelowym klient nie musi także samodzielnie wybierać subfunduszy, zajmą się tym eksperci UNIQA TFI. UNIQA Program Inwestycyjny Regularne Oszczędzanie daje możliwość wyboru dwóch modeli: dynamicznego lub umiarkowanego. Istnieje również możliwość inwestowania w oba portfele.

– Portfel Umiarkowany jest przeznaczony dla inwestorów z przeciętną skłonnością do ryzyka inwestycyjnego. Do tego portfela należą subfundusze o poziomach ryzyka od 2 do 6 w siedmiostopniowej skali. Inwestują głównie w obligacje, a  w mniejszym stopniu w akcje i depozyty bankowe – mówi Mateusz Gołąb, członek zarządu UNIQA TFI. – Z kolei Portfel Dynamiczny przygotowaliśmy z myślą o inwestorach, skłonnych ponosić podwyższone ryzyko inwestycyjne. Tu należą subfundusze o poziomach ryzyka od 4 do 6 w siedmiostopniowej skali. Inwestują głównie w akcje, a  w mniejszym stopniu w obligacje i depozyty bankowe – Mateusz Gołąb.

Oba portfele są zdywersyfikowane pod względem ekspozycji walutowej, różnych klas aktywów oraz pod względem geograficznym.

UNIQA TFI oferuje produkty inwestycyjne oraz produkty emerytalne: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Na koniec listopada aktywa w zarządzaniu TFI wyniosły 3,5 mld zł.

ŹRÓDŁOUNIQA Polska