W Concordii Polska Grupa Generali rusza sezon ubezpieczeń upraw

16 marca 2020 r. Concordia Polska Grupa Generali rozpoczyna wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. Klienci będą mogli skorzystać z ubezpieczenia od ryzyka gradu lub z pakietów ryzyk.

W tym roku w sezonie wiosennym rolnicy będą mogli w Concordia Polska Grupa Generali ubezpieczyć rośliny tradycyjne od gradu oraz od przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Wybrane owoce i warzywa zabezpieczyć można polisą, zapewniającą ochronę zarówno w przypadku powstania szkód ilościowych, jak i jakościowych spowodowanych przez grad.

– Chcemy być dla rolników realnym wsparciem w prowadzeniu gospodarstwa, dlatego oferujemy im kompleksową ochronę od realnych ryzyk. Warto mieć na uwadze, że w tym roku pula środków zarezerwowanych w budżecie państwa na dopłaty do składki za ubezpieczenie upraw jest zauważalnie mniejsza niż w latach ubiegłych, dlatego zabezpieczenie potrzeb ubezpieczeniowych wszystkich producentów rolnych może być znacznie utrudnione. Trzeba podkreślić również, że w razie uszkodzenia plonów, wypłacane świadczenie jest realną pomocą finansową, ale posiadanie ubezpieczenia bywa także jednym z czynników branych pod uwagę w przypadku ewentualnej pomocy państwa – zaznacza Krzysztof Mrówka, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordia Polska Grupa Generali.

Dofinansowanie z budżetu państwa, sięgające 65 proc. składki jest przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W tym sezonie Concordia Polska Grupa Generali wprowadza wiele nowości w swojej ofercie, które zostaną ogłoszone 16 marca. Poza szeroką ochroną stawia również na sprawną likwidację szkód.

– Nasza idea solidności w likwidacji szkód pozostaje niezmienna od wielu lat i będziemy ją kontynuować. Dlatego naszych doświadczonych ekspertów w terenie wesprzemy nowoczesnymi technologiami, które pozwolą ten proces jeszcze  bardziej usprawnić. Mamy już odpowiednio przeszkoloną kadrę pilotów i drony, które będą wspomagać likwidację wielkoobszarową, dzięki nim również będziemy mieli jeszcze dokładniejsze pomiary. Korzystamy też z technologii satelitarnej, która wspomaga naszych specjalistów przy ocenie pól, a zwłaszcza przy szacowaniu skutków suszy. I najważniejsze, dzięki wyposażeniu ekspertów w tablety, dane o szkodzie będą przesyłane bezpośrednio z pola, dzięki czemu będziemy mogli szybciej zweryfikować szkodę i wypłacić należne odszkodowanie w ciągu kilku dni. To również oszczędność papieru, co wspiera nasze działania w zakresie ochrony środowiska  – wyjaśnia Bernard Mycielski, Zastępca Dyrektora Biura Likwidacji Szkód Concordia Polska Grupa Generali.

Ze względu na konieczność terminowego rozliczenia dotacji do składek, zakończenie wiosennego sezonu ubezpieczania upraw nastąpi najpóźniej 30 czerwca 2020 r.

ŹRÓDŁOConcordia Polska