W okresie wakacyjnym krew szczególnie potrzebna

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie krwi, 11 sierpnia w siedzibie MetLife przy ul. Przemysłowej 26 odbyła się akcja krwiodawstwa we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Do akcji zaproszeni zostali zarówno pracownicy firmy, agencji z Warszawy i sąsiedzi z ulic Przemysłowej i Koźmińskiej.

– Nasza akcja była odpowiedzią na apel o braku krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Jako zaangażowana społecznie organizacja, staramy się realizować tego typu inicjatywy z udziałem  pracowników. Zaprosiliśmy również okoliczne firmy, aby z uwagi na okres urlopowy zwiększyć szanse na zebranie więcej potrzebnej krwi – mówi Ewa Skrzypko, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w MetLife.  

W jednodniowej akcji wzięło udział 31 osób oddając w sumie niemal 10 litrów krwi.

– Bardzo cieszy nas fakt podejmowania przez firmy systematycznej i stałej współpracy z RCKiK w Warszawie, świadczy to o wysokiej świadomości oraz ogromnej empatii pracowników.  Firmy o rozwiniętej strategii w zakresie odpowiedzialności społecznej doskonale rozumieją znaczenia takich słów jak dobra marka i reputacja. Aktywnie uczestniczą w krwiodawstwie, pomagają nam realizować skuteczne akcje honorowego oddawania krwi na własnym terenie, dając tym samym doskonały przykład dla pozostałych uczestników rynku. Najważniejsze jest jednak to, że nawet w czasie lata i urlopów nie zapominają o tych, którzy z powodu problemów zdrowotnych nie mogą mieć wakacji – dodaje Marzena Grędzicka-Przybysz, Kierownik Działu Promocji, Statystyki i Szkoleń RCKiK w Warszawie.

W okresie wakacyjnym zapotrzebowanie na krew wzrasta. Związane jest to ze zwiększoną liczbą wypadków komunikacyjnych. Co więcej, wysokie temperatury wpływają na pogorszenie stanu zdrowia osób cierpiących na choroby serca, czy układu krążenia, które w razie zaostrzenia objawów mogą wymagać transfuzji. Częste wyjazdy wakacyjne nie sprzyjają z kolei donacjom, dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej osób oddawało regularnie krew.

źródło: MetLife