Więcej za mniej – MetLife obniża składki i zwiększa ochronę ubezpieczeniową

MetLife wprowadza nowe, niższe składki w ubezpieczeniu „MetLife na Życie”, aby umożliwić klientom dostęp do wyższej ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość nowych stawek zależy od sumy ubezpieczenia, na jaką zdecyduje się klient przy zawarciu umowy. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym większa, procentowo, zniżka składki.

Indywidualne ubezpieczenie „MetLife na Życie” zapewnia ochronę na wypadek śmierci, z sumą ubezpieczenia od 10 tys. zł. Produkt jest skierowany do osób, które chcą zapewnić finansowe wsparcie swoim bliskim w najtrudniejszych chwilach i zadbać o spłatę zobowiązań finansowych oraz utrzymanie ich dotychczasowego poziomu życia. Dzięki szerokiemu wyborowi opcji dodatkowych klienci mogą zyskać kompleksową ochronę wypadkowo-zdrowotną.

Pieniądze z polisy pomogą również w spłacie kredytu hipotecznego lub zapewnią płynne funkcjonowanie współwłaścicielom małych firm. Wspólnicy mogą się wzajemnie ubezpieczyć, a w przypadku śmierci jednego z nich beneficjentem staje się współudziałowiec, który za uzyskane świadczenie będzie w stanie wykupić udziały w firmie i kontynuować działalność.

Zniżki dotyczą składki za umowę podstawową i obowiązują przez cały czas trwania umowy, którą zawiera się na okres od 5 do 30 lat. Ochrona może trwać aż do 85. roku życia. Wysokość zniżki zależy od wybranej sumy ubezpieczenia i może wynieść nawet 35 proc. – im wyższa suma, tym większy procent zniżki.

„MetLife na Życie” to jeden z naszych produktów flagowych. Jest doceniany przez klientów za możliwość kompleksowej ochrony życia i dostosowania dodatkowej ochrony wypadkowo-zdrowotnej do indywidualnych potrzeb. Zweryfikowaliśmy stawki w tym produkcie tak, by jeszcze lepiej odpowiedzieć na oczekiwania klientów. Dzięki temu z ochrony ubezpieczeniowej będą mogły również skorzystać te osoby, dla których do tej pory wysokość składki proponowanej przez naszą firmę nie była atrakcyjna. Idea stojąca za zmianą to „więcej ochrony za niższą składkę”. Jest to jedno z wielu podejmowanych działań, które wspiera konsekwentną realizację naszej strategii opierającej się na koncentracji na indywidualnych ubezpieczeniach ochronnych – wyjaśnia Marek Piętka, Dyrektor Departamentu Produktów w MetLife.

Wybór ubezpieczenia na życie to długoterminowe zobowiązanie dla klienta. Z tego względu klient powinien mieć poczucie, że wybrał dla siebie najlepsze rozwiązanie. Przy ubezpieczeniu na życie wysokość składki jest jednym z czynników decydujących o wyborze produktu. Wdrażając atrakcyjniejsze stawki w produkcie MetLife na Życie, lepiej odpowiemy na potrzeby i możliwości finansowe klientów. Obniżając wysokość składki, zapewniamy klientom większą dostępność do wyższej sumy ubezpieczenia na życie. Nie ustajemy w działaniach nad zwiększeniem atrakcyjności naszej oferty. Nasz kolejny krok to usprawnienia w procesie zawarcia ubezpieczenia – dodaje Bożena Trzaska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Ochronnych w MetLife.

„MetLife na Życie” umożliwia również skorzystanie z dotychczasowych, standardowych zniżek składki: 5% zniżki za roczny tryb opłacania składki za polisę oraz 10% zniżki na ubezpieczenie dla bliskich.

Zakres ochrony ubezpieczenia można dowolnie dostosować do swoich potrzeb i sytuacji życiowej dzięki 14 umowom dodatkowym:

 1. Pobyt w Szpitalu – wsparcie finansowe w przypadku hospitalizacji.
 1. Wsparcie w Chorobie – wypłata świadczenia na walkę z poważnymi chorobami.
 2. Diagnoza Nowotworu – świadczenie wypłacane po uzyskaniu diagnozy w przypadku różnego rodzaju nowotworów.
 3. Konsultacja Medyczna – możliwość uzyskania drugiej opinii medycznej u lekarzy specjalistów
  z WorldCare w USA.
 4. Ochrona Bez Zmian – przejęcie przez MetLife opłacania składek na okres do 2 lat w przypadku poważnych chorób.
 5. Uszkodzenie Ciała po Wypadku – ochrona w przypadku drobnych, jak również i poważnych uszkodzeń ciała powstałych w wyniku wypadku.
 6. Ochrona na Wszelki Wypadek – wypłata świadczenia już od 1% inwalidztwa wskutek wypadku oraz dodatkowo – świadczenie miesięczne wypłacane przez 10 lat w przypadku poważnego min. 50% inwalidztwa NW.
 7. Ochrona Bez Barier – świadczenie w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.
 8. Renta dla Bliskich – wsparcie finansowe w postaci comiesięcznego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.
 9. Bezpieczne Dziecko Premium – kompleksowa ochrona wypadkowo-zdrowotna dziecka.
 10. Ochrona Życia – dodatkowe ubezpieczenie na życie z możliwością zwiększenia sumy ubezpieczenia.
 11. Podwojona Ochrona – wsparcie finansowe w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego.
 12. Dopasowana Ochrona Życia – ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia
  i malejącą wysokością składki, w celu zapewniania środków na spłatę kredytu hipotetycznego.
 13. Rachunek dodatkowy – inwestowanie kapitału na przyszłość.

Opis wszystkich świadczeń, a także wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem umowy. Umowa podstawowa „MetLife na Życie” oraz umowy dodatkowe dostępne są w agencjach i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju. Więcej informacji na www.metlife.pl

ŹRÓDŁOMetLife