Zmiany w Zarządach Generali Investments TFI oraz Generali PTE

1 sierpnia funkcję Prezesa Zarządu Generali Investments TFI obejmie Kazimierz Fedak, dotychczasowy Wiceprezes. Zastąpi Zbigniewa Jakubowskiego, który odchodzi ze spółki z końcem lipca.  Do Zarządu powołany będzie Krzysztof Zawiła, dotychczasowy członek Zarządu Generali PTE. W Generali PTE funkcję członków Zarządu obejmą Tomasz Bilecki oraz Anna Madej.

31 lipca Zbigniew Jakubowski odchodzi z Generali Investments TFI. W związku z tym na wczorajszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Generali Investments TFI podjęła decyzję o powierzeniu, od 1 sierpnia, funkcji Prezesa Zarządu Kazimierzowi Fedakowi, obecnemu Wiceprezesowi. Kazimierz Fedak jest odpowiedzialny za obszary sprzedaży, marketingu, rozwoju produktów oraz finansów.

Rada Nadzorcza zwróciła się również z wnioskiem do KNF o zgodę na powołanie Krzysztofa Zawiły na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Inwestycjami. Po jej uzyskaniu, Krzysztof Zawiła zostanie powołany do Zarządu Spółki, po złożeniu wcześniej rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Generali PTE.

Josef Beneš, przewodniczący Rady Nadzorczej Generali Investments TFI, powiedział: “Przed Generali Investments TFI otwiera się nowy rozdział. Bardzo dziękuję Zbyszkowi za jego wieloletni wkład w rozwój spółki. Życzę mu pomyślności i wielu sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach. Kazimierzowi gratuluję objęcia nowej funkcji. Jestem przekonany, że jego bogate doświadczenie, wiedza oraz kompetencje, przyczynią się do dynamicznego i innowacyjnego rozwoju Generali Investments TFI na polskim rynku. Razem z całym zespołem, pragnę wyrazić nasze pełne poparcie i gotowość do współpracy w realizacji nowych celów i wyzwań, jakie stoją przed nami.”

Kazimierz Fedak, stwierdził: „Bardzo dziękuję Panu Josefowi Benešowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Członkom Rady za zaufanie i powierzenie mi funkcji prezesa zarządu. To dla mnie ogromne wyróżnienie, ale też i wyzwanie, które będę realizował z najwyższym zaangażowaniem i determinacją. Uważam, że sukces można osiągnąć tylko dzięki odpowiednim ludziom, którzy tworzą drużynę i wzajemnie mogą na siebie liczyć. Takim zespołem jest zespół Generali Investments TFI – kompetentny, profesjonalny i doświadczony. Wierzę, że razem jesteśmy gotowi podjąć wszelkie wyzwania, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów i partnerów biznesowych.

Natomiast Rada Nadzorcza Generali PTE, na posiedzeniu 29 czerwca, powołała do Zarządu Spółki dwóch nowych Członków Zarządu: Tomasza Bileckiego, który będzie odpowiadał za Inwestycje Generali OFE (w miejsce Krzysztofa Zawiły) oraz Annę Madej, która będzie odpowiedzialna za obszar Prawny i Compliance. Nominacje te wymagają zgody KNF.

ŹRÓDŁOGenerali Polska