Zmiany w Zarządzie Europy i Open Life

Rada Nadzorcza TU Europa i TU na Życie Europa w dniu 18 czerwca 2015 r. oraz Rada Nadzorcza Open Life TU Życie w dniu 17 czerwca br. zdecydowały o zmianie składu Zarządów towarzystw.

Od dnia 19 czerwca skład Zarządów spółek będzie następujący:

TU Europa i TU na Życie Europa:

Jacek Podoba (do dnia 31 lipca 2015 r. Prezes Zarządu)

Marat Nevretdinov (obecnie Wiceprezes, powołany na stanowisko Prezesa Zarządu od 1 sierpnia 2015 r.)

Ewa Lipińska (Wiceprezes Zarządu)

Izabela Śliwowska (Wiceprezes Zarządu)

Krzysztof Bukowski (Wiceprezes Zarządu)

 

Open Life TU Życie:

Krzysztof Bukowski (Prezes Zarządu)

Ewa Lipińska (Wiceprezes Zarządu)

Izabela Śliwowska (Wiceprezes Zarządu)

Przemysław Guberow (Wiceprezes Zarządu)

Piotr Nowak (Wiceprezes Zarządu)

 

– Naszym celem jest wzmocnienie spółek dzięki zbudowaniu silnego zespołu zarządczego o wyjątkowych kompetencjach i doświadczeniu. Pozwoli to na trwały rozwój spółek – mówi Marat Nevretdinov, powołany na stanowisko Prezesa Zarządu TU Europa i TU na Życie Europa.

Grupa Europa oraz Open Life to innowacyjne i mocno wyspecjalizowane firmy na polskim rynku ubezpieczeniowym. Open Life TU Życie S.A. wznowiło działalność w 2011 r., a TU Europa prawie od początku posiadało 51% udziałów w tej spółce.

W 2014 r. Open Life był drugą, a TU na Życie Europa dziesiątą największą firmą na rynku ubezpieczeń życiowych w kategorii przypisu składki (z przypisem odpowiednio 2,3 mld zł i 1 mld zł wg PSR). Jednocześnie TU Europa, ze sprzedażą na poziomie 900 mln zł (wg PSR) było ósmym największym towarzystwem wśród ubezpieczycieli majątkowych (dane wg PIU).

– Połączenie Zarządów stworzy obu spółkom możliwości dalszego rozwoju – mówi Krzysztof Bukowski, Prezes Zarządu Open Life TU Życie.

 

Marat Nevretdinov – Od 2013 r. w TU Europa i TU na Życie Europa odpowiada za rozwój obszaru sprzedaży i produktów oraz wytyczenie nowych kierunków biznesu. Przez poprzednie 4 lata pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki Genworth Financial w Polsce. W branży finansowej obecny od 2004 r. Jest absolwentem MGIMO (Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych) oraz studiów European MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Ewa Lipińska – W latach 2006-2011 pełniła funkcję Członka Zarządu AIG Bank Polska SA. Z branżą finansową jest związana od 1994 r. Jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) oraz wielu specjalistycznych programów szkoleniowych z obszaru finansów i zarządzania ryzykiem rynkowym, aktywami i pasywami banku, instrumentów pochodnych oraz kontrolingu.

Krzysztof Bukowski – Od lipca 2011 roku na stanowisku Prezesa Zarządu w Open Life TU Życie.  Ukończył matematykę ogólną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest licencjonowanym aktuariuszem oraz członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. W latach 1996 – 2001 pracował w TUnŻ Warta S.A., w latach 2005 – 2007 zajmował stanowisko Dyrektora Biura Zarządzania Produktami w PZU Życie S.A., a w latach 2008 – 2010 był Członkiem Zarządu MetLife TUnŻ S.A.

Izabela Śliwowska – Do Open Life TU Życie S.A. dołączyła w październiku 2011 r. Jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 13 lat w branży ubezpieczeniowej. W latach 2001-2010 była związana z PZU Życie S.A. i PZU S.A., gdzie odpowiadała za rozwój oferty produktów ochronnych i inwestycyjnych oraz za zarządzanie tymi produktami. Od 2010 roku jest związana z Getin Noble Bankiem S.A. gdzie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zarządzającego odpowiada za rozwój produktów.

Piotr Nowak – Od początku zaangażowany w projekt powołania do życia Open Life TU Życie S.A. Jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1993 roku. Lata 2001 – 2011 spędził w Grupie Ubezpieczeniowej Europa, najpierw jako Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych, a następnie jako Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Majątkowych i Pionu Ubezpieczeń Życiowych. Od ponad 11 lat zajmuje się wyłącznie Bancassurance.

Przemysław Guberow – W Open Life TU Życie S.A. od początku jego powstania. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. W grupie Getin pracuje od 2004 roku. Rozpoczynał karierę jako doradca finansowy i kierownik oddziału w Open Finance S.A. Następnie piastował stanowisko dyrektora produktów inwestycyjnych w Noble Banku S.A. i Open Finance S.A. W 2009 roku był doradcą zarządu ds. rozwoju produktu w Getin Banku S.A., a następnie został Dyrektorem Zarządzającym obszaru zarządzania produktem w Getin Noble Banku S.A. W latach 2010 – 2011 zajmował również stanowisko wiceprezesa Noble Securities S.A.

źródło: TU Europa