Zmiany w Zarządzie PTE PZU

27 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA powołała Andrzeja Sołdka na funkcję Prezesa Zarządu oraz Tomasza Kasowicza na funkcję Wiceprezesa Zarządu. Obie uchwały RN wejdą w życie z dniem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Andrzeja Sołdka i Tomasza Kasowicza w skład Zarządu. Jednocześnie Marcin Majerowski został odwołany ze składu Zarządu PTE PZU SA z chwilą podjęcia uchwały.

Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć Wiktorii Braun – dotychczasowej Prezes Zarządu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 28 maja 2024 r. oraz Arturowi Paździorowi – Wiceprezesowi Zarządu kierowanie pracami Zarządu od dnia 28 maja br. do dnia powołania Prezesa Zarządu.

Po dokonaniu powyższych zmian skład Zarządu PTE PZU przedstawiać się będzie następująco:

  1. Andrzej Sołdek – Prezes Zarządu (od dnia uzyskania zezwolenia KNF na powołanie)
  2. Tomasz Kasowicz – Wiceprezes Zarządu (od dnia uzyskania zezwolenia KNF na powołanie)
  3. Artur Paździor – od dnia 28 maja 2024 r. Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu (do czasu uzyskania zgody KNF na powołanie A. Sołdka na funkcję Prezesa Zarządu),
  4. Wiktoria Braun – od 28 maja 2024 r. Wiceprezes Zarządu.

Poniżej notki biograficzne powołanych członków zarządu:

Andrzej Sołdek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2023 roku uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. W 2000 roku uczestniczył w Studium Zarządzania Strategicznego na International Institute for Management Development w Szwajcarii.

Posiada licencje: maklera (1992 r.), doradcy inwestycyjnego (1994 r.) oraz CFA (2004 r.).

Od początku kariery związany z podmiotami z sektora finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Grupie ING, gdzie w latach 1992-1995 był zatrudniony na stanowisku maklera DM Banku Śląskiego SA oraz w latach 1996 do-1998 pełnił funkcję Członka Zarządu CIO w ING BSK AM SA. Od 1998 roku związany z Zurich PTE SA gdzie zajmował wysokie stanowiska kierownicze (CEO, CFO, CIO) oraz odpowiadał za m.in. za finanse, księgowość, kontroling, departament inwestycji, aktywne poszukiwanie możliwości zwiększenia udziałów w rynku. Od 2003 roku związany z PTE PZU SA, gdzie zajmował stanowisko Zastępcy CEO i CIO (2003-2008), następnie od 2008 do 2016 roku zatrudniony na stanowisku CEO, pełniąc jednocześnie funkcję CIO (2014-2016). Odpowiadał m.in. za zarządzenia strategiczne Spółką, działalność inwestycyjną i rachunkowość funduszy (OFE, DFE) oraz PTE, obsługę prawną, compliance, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem. Od 1 lipca 2018 do 19 grudnia 2018 Wiceprezes Zarządu Skarbiec Holding SA, następnie do 30 listopada 2020 r. na stanowisku Dyrektora Finansowego. Jednocześnie od 1 lipca 2018 do 30 listopada 2020 r. Członek Zarządu Skarbiec TFI SA odpowiedzialny za finanse, ryzyko i operacje. W latach 2003-2005 zasiadał w Radach Nadzorczych spółek notowanych na GPW: W. Kruk SA, Polfa Kutno SA, oraz Elektrobudowa SA (2003-2004), następnie w latach 2017-2018 był członkiem rad nadzorczych Elektrobudowy SA, Ferro SA, Skarbiec Holding SA oraz Tarczyński SA.

Obecnie adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Członek Rady Nadzorczej  COMPREMUM S.A.

Jest członkiem Stowarzyszenia i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej CFA Society Poland,  członkiem Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego, zastępcą przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych oraz członkiem Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej w GPW Benchmark S.A.

Tomasz Kasowicz

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiował również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. W latach 2007-2024 pracował w działach analiz renomowanych domów i biur maklerskich (ERSTE Securities, DM BZ WBK, BM PKO BP, Ipopema Securities). W swojej karierze analitycznej zajmował się analizą spółek sektora paliwowego i wydobywczego oraz współtworzył strategie inwestycyjne dla rynków akcji.

W latach 2019-2022 pełnił funkcję Dyrektora Biura Analiz Rynkowych w BM PKO BP. Zespoły analityczne, w których pracował (DM BZ WBK) lub którymi zarządzał (BM PKO BP), zajmowały czołowe miejsca w prestiżowych rankingach gazety “Parkiet”. Osobiście zajął drugie miejsce w kategorii Analityk Roku, w XII edycji rankingu gazety “Parkiet”.

W 2023 roku pracował w Agio TFI, gdzie odpowiadał za współzarządzanie autorskim funduszem PK Green Commodities FIZ.

W 2018 roku uzyskał uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 2016-2018 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Remzap sp. z o.o.

ŹRÓDŁOPZU