Zmiany w zarządzie PZU SA

Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Arturowi Olechowi. W skład zarządu ubezpieczyciela Rada Nadzorcza powołała również członków zarządu Spółki: Bartosza Grześkowiaka, Elżbietę Häuser-Schöneich i Jana Zimowicza. Powołania następują od 12 kwietnia br.

27 marca Rada Nadzorcza PZU SA powołała w skład zarządu PZU SA Artura Olecha, powierzając mu obowiązki prezesa zarządu spółki, pod warunkiem uzyskania przez niego zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Na funkcje członków zarządu spółki powołano: Bartosza Grześkowiaka, Elżbietę Häuser-Schöneich oraz Jana Zimowicza. Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia. Wszystkie powołania następują od 12 kwietnia 2024 r. na okres wspólnej kadencji, obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2023-2025.

Życiorysy nowo powołanych członków Zarządu PZU SA:

Artur Olech od ponad 30 lat jest menadżerem związanym z branżą finansową i ubezpieczeniową. Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia na Wirtschaftsuniversität Wien. Uczestniczył w szkoleniach dla najwyższej kadry zarządzającej, w tym Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB (Booth School of Business). Jest współtwórcą fintechów, ekspertem w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi, wieloletnim prezesem zarządu instytucji finansowych. Jest założycielem i CEO Trasti – insurtecha i ubezpieczyciela cyfrowego stworzonego w JV z Triglav DD oraz Swiss Re.

Wiele lat związany był z Grupą Generali. Przeszedł specjalistyczne szkolenia oraz jako pierwszy Polak odbył program dla najwyższej kadry zarządzającej Value of Knowladge w ramach międzynarodowych struktur Grupy Genarali. Podczas jego prezesury polskie spółki Generali dwukrotnie, w latach 2012 i 2013, zostały nagrodzone w grupie za wyniki finansowe oraz wzrost wartości biznesu. W latach 2010-2014 pełnił funkcję lidera wielonarodowego, wielokulturowego i zdywersyfikowanego zarządu Grupy Generali w Polsce. W roku 2014 trafił do domeny publicznej i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zarząd Grupy Poczta Polska zaprosił go do współpracy, by wykorzystując doświadczenie i wiedzę fachową stworzył i poprowadził Ubezpieczenia Pocztowe.

W 2016 r. wraz z zespołem menadżerów założył swoją pierwszą spółkę na rynku fintech – hiPRO, która łączy procesy bankowe z ubezpieczeniowymi, optymalizując procesy finasowania składek ubezpieczeniowych poprzez integrację profesjonalnych instytucji pożyczkowych i banków z ekosystemami sprzedażowymi ubezpieczycieli i multiagentów, a także oferując narzędzia bezpośrednio indywidualnym agentom i klientom.

W 2020 roku wraz z innymi menadżerami sektora bankowego i ubezpieczeniowego założył tzw. “ubezpieczyciela cyfrowego” – spółkę HPI GMA. Na bazie swobody świadczenia usług (Freedom of Service) i licencji Triglav, spółka HPI GMA – działając pod marką Trasti, rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych, głównie przez kanały cyfrowe.

Zasiada w kilku radach nadzorczych w polskich instytucjach finansowych i funduszach emerytalnych, gdzie pełni funkcję niezależnego członka. W latach 2014-2023 był członkiem rad programowych FinTech Congress i Big Data Congress oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Insurance Forum.

Bartosz Grześkowiak jest absolwentem Akademii Rolniczej, Wydziału Rolniczego w Poznaniu oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu ubezpieczeń, zarządzania, finansów i sprzedaży. W 2003 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości. Ukończył również AMP Advanced Management Program zatwierdzony przez IESE University of Navarra.

Zawodowo związany z rynkiem ubezpieczeń w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, od 2005 r. w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Przez kilka lat pełnił funkcje menadżerskie, aby ostatecznie w 2008 r. zająć stanowisko Dyrektora Departamentu Sprzedaży (Kanał Brokerski). Od 2011 r. dyrektor zarządzający w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, odpowiedzialny za Departament Ubezpieczeń Korporacyjnych. W 2018 r. dołączył do Grupy MAK jako wiceprezes spółek: MAK ubezpieczenia, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi oraz brokera reasekuracyjnego – MAK Re. Od maja 2019 r. prezes zarządu MAK International. Posiada zdany egzamin brokerski (2018).

Elżbieta Häuser-Schöneich jest absolwentką KUL, SGH oraz programów w zakresie zarządzania w UCLan, INSEAD, CEDEP, Kellogg School of Management, LSE, LBS oraz Stanford University.

Ma blisko trzydziestoletnie doświadczenie w budowaniu strategii, zarządzaniu, sprzedaży i marketingu, transformacji i cyfryzacji. Zdobywała je w międzynarodowych instytucjach, głównie w branży ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej. Współtworzyła rynek ubezpieczeń “direct” w Polsce. W latach 2002-2005, jako członek zarządu Link4 SA, odpowiadała za rozwój biznesu, sprzedaży i marketingu. W latach 2008-2015, jako wiceprezes zarządu Aviva TUO SA zarządzała sprzedażą direct i marketingiem grupy. Była członkiem rady nadzorczej Aviva TFI. W latach 2015-2017 zasiadała w zarządzie T-Mobile Polska SA, gdzie odpowiadała za rynek klientów detalicznych. W latach 2019-2020, jako członek zarządu PZU SA i PZU Życie SA odpowiadała za strategię dystrybucji, zarządzanie sprzedażą na rynku klientów detalicznych, CRM oraz transformację cyfrową.

Jest współzałożycielką startupu Cleanstock z obszaru clean-tech, wyróżnionego w 2023 r. nagrodą Ministra Rozwoju i Technologii. Od 2021 r. jest niezależnym członkiem rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW, współautorką publikacji Świtowego Forum Ekonomicznego Davos 2020 pt. “Building a More Resilient and Sustainable World; An action plan for insurance and asset management industry”.

Jan Zimowicz jest menadżerem z blisko piętnastoletnim stażem w rolach członka zarządu lub na stanowiskach kierowniczych w czołowych towarzystwach ubezpieczeniowych oraz bankach należących do międzynarodowych grup kapitałowych, takich jak Aegon, Nationale-Nederlanden i Credit Agricole. Specjalizuje się w obszarach zarządzania sprzedażą i marketingiem, rozwoju produktów ubezpieczeniowych, komunikacji wewnętrznej i PR. Ma liczne doświadczenia we wdrażaniu systemów IT, tworzeniu strategii oraz prowadzeniu procesów przejęć. W pracy zawodowej łączy wszechstronną edukację i umiejętności z różnych branż: finansowej, technologicznej i konsultingowej zdobyte w czołowych globalnych organizacjach.

Jest autorem wielu publikacji w branżowych mediach i wielokrotnym uczestnikiem paneli dyskusyjnych oraz członkiem Rady Programowej Insurance Forum. Posiada szeroką ekspercką wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, przepisów prawa i wytycznych nadzorczych. Jako wieloletni przedstawiciel Aegon przy PIU jest stałym uczestnikiem Komisji ds. Ubezpieczeń na Życie w PIU oraz posiada doświadczenie we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Za swój wkład w rozwój rynku ubezpieczeniowego i dialog z UKNF wyróżniony nagrodą PIU w 2020 r.

Posiada dyplom Executive MBA z wyróżnieniem wydany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej wspólnie z HEC Paris, London Business School, NHH Norwegian School of Economics. Ponadto jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Warszawskiej.

Od kilku lat zaangażowany w aktywne wspieranie największej w Polsce inicjatywy wspierającej transplantacje i świadome dawstwo organów – “Bieg po nowe życie”.

ŹRÓDŁOPZU