Zysk spółek UNIQA w Polsce wzrósł o jedną czwartą

  • Zysk brutto spółek UNIQA w Polsce był o 25 proc. wyższy i wyniósł 25,4 mln zł

  • Wynik finansowy spółki majątkowej wzrósł o 36 proc., do 23,8 mln zł

  • Wzrosła składka w ubezpieczeniach majątkowych oraz życiowych ze składką regularną, spadła z kolei w ubezpieczeniach komunikacyjnych

  • UNIQA Polska wciąż koncentruje się na utrzymaniu wzrostu w liniach produktowych gwarantujących rentowność

 

W pierwszym półroczu 2015 r. UNIQA w Polsce poprawiła wynik finansowy. Zysk brutto spółek wyniósł 25,4 mln zł (I-VI 2014: 20,4 mln zł). Z kolei wynik netto sięgnął 19,7 mln zł (I-VI 2014: 15,8 mln zł). Łączna wartość składki przypisanej brutto wyniosła 629,3 mln zł (spadek o 9 proc., I-VI 2014: 689,5 mln zł).

UNIQA TU

Składka przypisana brutto spółki majątkowej UNIQA wyniosła 546,5 mln zł za I półrocze 2015 r. Była niższa o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (I-VI 2014: 570,9 mln zł). Spadek ten wynika przede wszystkim ze zmniejszenia sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, gdzie w dalszym ciągu widoczna jest silna konkurencja cenowa.

UNIQA stara się utrzymywać ceny ubezpieczeń komunikacyjnym na poziomie zapewniającym pokrycie ryzyka ubezpieczeniowego – zapewnia Andrzej Jarczyk, prezes UNIQA w Polsce. – Dane rynkowe PIU pokazują, że obniżanie średniej rynkowej składki w ubezpieczeniach OC i AC wyhamowuje. Pozwala to mieć nadzieję, że na rynku pojawiły się sygnały, że wojna cenowa być może zbliża się do końca. Jednakże spadki w średniej składce za pierwsze półrocze 2015 roku, z pewnością nie zostaną zasypane w drugiej połowie roku. Nie ma co też liczyć na pozytywny wynik techniczny z ubezpieczeń komunikacyjnych – dodaje.

Składka przypisana UNIQA z ubezpieczeń komunikacyjnych skurczyła się o 15,5 proc. Udział ubezpieczeń komunikacyjnych w składce przypisanej systematycznie maleje – na koniec czerwca 2015 r. wyniósł już tylko 41 proc., wobec 46,5 proc. rok wcześniej.

Znacznie lepsze wyniki sprzedaży UNIQA osiągnęła w sektorze ubezpieczeń majątkowych, w których pomimo również silnej presji na ceny, uzyskała 5,5-proc. wzrost składki. Było to możliwe głównie dzięki pozyskaniu nowych klientów korporacyjnych, a także dzięki wzrostowi w ubezpieczeniach dla sektora mieszkalnictwa.

– Od kilku lat rozwijamy sprzedaż ubezpieczeń korporacyjnych. W pierwszym półroczu zanotowaliśmy wzrost przypisu o 8,2 proc. Tylko biorąc pod uwagę współpracę z brokerami zwiększyliśmy przypis w ubezpieczeniach korporacyjnych o 40,1 proc. Stale pozyskujemy też nowych klientów mówi Andrzej Jarczyk. – W kwietniu UNIQA została liderem konsorcjum, które ubezpiecza budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów. To już kolejny, po ubezpieczeniu budowy bloku w Jaworznie, duży nasz sukces. A także największy kontrakt ubezpieczeniowy w sektorze energetycznym podpisany w tym roku. Bardzo cieszymy się z tego sukcesu – dodaje prezes.

Do grona klientów UNIQA dołączyły także kolejne firmy kolejoweKoleje Mazowieckie, PKP Intercity (w tym ubezpieczenie casco składów Pendolino) oraz MPK Kraków.

Niższy poziom sprzedaży UNIQA powoduje, że dużo uwagi poświęca kosztom prowadzonej działalności. Koszty akwizycji i administracji były niższe o 7,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

– Ścisła kontrola kosztów w połączeniu z lepszą strukturą portfela spowodowały, że mimo spadku sprzedaży, poprawiliśmy wynik finansowy. Zysk brutto wyniósł 23,8 mln zł i był o ponad jedną trzecią wyższy niż przed rokiem – mówi Andrzej Jarczyk.

Dla porównania, w pierwszym półroczu 2014 r. zysk brutto UNIQA TU wyniósł 17,5 mln zł. Po sześciu miesiącach 2015 r. jest wyższy o 36,2 proc. Na 30 czerwca 2015 r. UNIQA TU spełniała wszystkie ustawowe wymogi bezpieczeństwa.

UNIQA TU na Życie

UNIQA TU na Życie w I półroczu 2015 r. dynamicznie rozwijała sprzedaż produktów ze składką regularną przy jednoczesnej redukcji poziomu składki z produktów ze składką jednorazową. Łączna wartość składki przypisanej w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. wyniosła 82,8 mln zł, wobec 118,5 mln zł rok wcześniej (spadek o 30 proc.). Równocześnie przypis z ubezpieczeń ze składką regularną wzrósł o 12,4 proc., do 56,8 mln zł (I-VI 2014: 50,5 mln zł).

Wzrost przypisu składki w produktach życiowych ze składką regularną w UNIQA jest znacznie wyższy niż średni na rynku. Według danych po pierwszym kwartale, rynek wzrósł zaledwie o 2,9 proc. – mówi prezes UNIQA w Polsce.

Najwyższe tempo wzrostu wynoszące 79 proc. UNIQA zanotowała w indywidualnych ubezpieczeniach na życie. Dynamiczny rozwój sprzedaży widoczny był również w pozostałych liniach produktowych, w tym wzrost sprzedaży ubezpieczeń typu unit-linked wyniósł 13,9 proc., produktów powiązanych we współpracy z instytucjami finansowymi 13,1 proc., a ubezpieczeń grupowych – o 7,9 proc.

– W maju wprowadziliśmy na rynek innowacyjny pakiet ubezpieczeń “Twoje życie, Twój dom”. To jedyna taka propozycja dla firm, czyli połączenie pracowniczego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniem mieszkania lub domu – mówi Andrzej Jarczyk.

Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 26,0 mln zł przypisu w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. (I-VI 2014: 68,0 mln zł). Zmniejszenie składki jednorazowej wynika głównie z zaprzestania sprzedaży produktów typu polisolokata oraz niższej w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego sprzedaży produktów typu unit-linked ze składką jednorazową.

Zysk finansowy brutto UNIQA TU na Życie za I półrocze 2015 r. wyniósł 1,6 mln zł, wobec 2,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na pogorszenie wyniku wpływ miało kilka dużych szkód oraz spadające stopy procentowe.

Na 30 czerwca 2015 r. UNIQA TU na Życie spełniała wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności.

źródło: Uniqa