ING Bank Śląski dziewiąty raz w RESPECT Index

ING Bank Śląski po raz dziewiąty w składzie RESPECT Index – giełdowego indeksu spółek spełniających najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu. Bank jest obecny w indeksie od pierwszego notowania w 2009 roku.

RESPECT Index obejmuje swoim portfelem spółki z Głównego Rynku GPW, zarządzane zgodnie z najlepszymi standardami w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Aktualizacja indeksu ma miejsce raz w roku.

Aktualny skład RESPECT Index złożony jest z 23 spółek, wśród których znajduje się 6 banków. Nowy skład obowiązuje od 21 grudnia 2015 roku. Stopa zwrotu RESPECT Index od jego pierwszej publikacji w listopadzie 2009 r. wyniosła 31 proc.

źródło: ING Bank Śląski