ING Bank Śląski planuje integrację działalności maklerskiej

ING Bank Śląski ogłosił zamiar włączenia działalności maklerskiej Domu Maklerskiego ING Securities w swoje struktury. Celem zmian jest integracja wszystkich usług maklerskich w jednym podmiocie, czyli w ING Banku Śląskim.

Dzięki integracji usług maklerskich ING Bank Śląski będzie mógł przedstawić klientom pełną i spójną ofertę usług finansowych świadczonych w ramach jednego podmiotu. Obecnie zarówno ING Securities, jak i ING Bank Śląski świadczą usługi maklerskie w różnych, niepokrywających się zakresach. Dlatego zasadniczym celem planowanych zmian jest doprowadzenie do integracji w ING Banku Śląskim wykonywania usług maklerskich, dotychczas świadczonych za pośrednictwem obu podmiotów. W celu rozdzielenia działalności maklerskiej i niemaklerskiej działalność reklamowa i edukacyjna zostanie przeniesiona do spółki Nowe Usługi. Pozwoli to na podniesienie jakości oferowanych usług w wyniku ścisłej specjalizacji.

Koncentracja świadczenia usług maklerskich w ramach ING Banku Śląskiego pozwoli na m.in. na uproszczenie procesów związanych z obsługą klientów, poszerzenie dostępności usług maklerskich dla klientów Grupy ING Banku, ograniczenie kosztów oraz stworzenie zintegrowanej organizacji obsługującej kompleksowo klientów instytucjonalnych i detalicznych. Integracja ma doprowadzić do wzrostu  rentowność działalności maklerskiej – powiedział Marcin Giżycki, prezes ING Securities.

Włączenie domu maklerskiego w struktury banku odbędzie się poprzez przeprowadzenie podziału przez przejęcie ING Securities. Plan podziału zostanie przedstawiony do zatwierdzania podczas Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego, ING Securities oraz spółki Nowe Usługi.

źródło: ING Bank Śląski