ING Bank Śląski udostępnia klientom e-gwarancję

ING Bank Śląski oferuje gwarancję bankową w formie elektronicznej, wykorzystującą podpis kwalifikowany. E-gwarancja nie wymaga drukowania ani podpisywania na papierze, co pozwala przyspieszyć jej dostawę przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla beneficjenta.

– ING Bank Śląski zajmuje wysoką pozycję wśród polskich gwarantów. Po wprowadzeniu do oferty e-gwarancji, jako jeden z pierwszych banków w Polsce możemy wystawić każdy rodzaj gwarancji bankowej w formie elektronicznej – powiedział Michał Bolesławski, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za obszar korporacyjny.

E-gwarancja to gwarancja bankowa ING Banku Śląskiego wystawiona w formie pliku pdf zamiast wersji papierowej. Pełnomocnicy podpisują się na niej bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, a następnie wysyłają do klienta poprzez system bankowości internetowej ING BusinessOnLine. Cały proces wystawienia gwarancji od jej zlecenia, po przygotowanie finalnego listu gwarancyjnego, jest wykonywany elektronicznie.

Korzyści dla zleceniodawcy:

  • krótszy czas oczekiwania na wystawioną gwarancję,
  • szybsze i sprawniejsze zabezpieczenie ryzyka transakcji,
  • zabezpieczenie danych dzięki przekazywaniu e-gwarancji poprzez system bankowości internetowej ING BusinessOnLine,
  • prostszy sposób archiwizacji dzięki formatowi pdf,
  • brak dodatkowej opłaty za wystawienie w formie elektronicznej
  • możliwość weryfikacji podpisów kwalifikowanych poprzez aplikację udostępnioną przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

Bezpieczne podpisy kwalifikowane są traktowane na równi z podpisami odręcznymi. Dostawcą certyfikatów jest Krajowa Izba Rozliczeniowa, która oferuje aplikację do ich weryfikacji. Dzięki temu zainteresowani mogą sprawdzić czy gwarancja została podpisana przez osoby uprawnione. Na stronie ING Banku Śląskiego znajduje się lista pełnomocników banku, którzy są upoważnieni do podpisywania e-gwarancji.

Usługa e-gwarancji jest kierowana do klientów korporacyjnych i klientów strategicznych, czyli firm osiągających roczne przychody netto ze sprzedaży powyżej 1,2 mln euro rocznie oraz prowadzących pełną rachunkowość.

źródło: ING Bank Śląski