ING otwiera testowy interfejs API

ING Bank Śląski udostępnia środowisko testowe do przekazywania danych w ramach otwartej bankowości. Od dziś dostawcy aplikacji zewnętrznych mogą przetestować bankowy interfejs dostępowy API.

Pełna specyfikacja interfejsu wraz ze szczegółowym opisem zasad jego funkcjonowania jest dostępna w ramach tzw. portalu deweloperskiego. Serwis dostępny jest pod adresem: https://devportal.ing.pl/

Otwarta bankowość to szansa na jeszcze lepsze zrozumienie klientów i dostarczenie im jak najbardziej dopasowanych produktów. Chcemy ułatwiać bankowanie dlatego pracujemy już nad konkretnymi rozwiązaniami – powiedział Marcin Giżycki, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Otwarta Bankowość (Open Banking) to koncepcja, w której informacje o produktach bankowych klienta mogą – za jego zgodą – zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym, w celu zwiększenia efektywności zarządzania jego finansami. Zewnętrzne aplikacje będą mogły połączyć się z kontem bankowym klienta podobnie, jak różne serwisy łączą się z jego kontami w mediach społecznościowych. Zasady otwartej bankowości reguluje unijna Dyrektywa PSD2.

O postępach prac w ING Banku Śląskim na:

http://www.ing.pl/indywidualni/bankowosc-internetowa/open-banking