ING partnerem Programu Młodzi Przedsiębiorczy

ING Bank Śląski oraz Fundacja ING Dzieciom zostały partnerem programu edukacji ekonomicznej i na rzecz przedsiębiorczości – Młodzi Przedsiębiorczy, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt ma na celu budowanie postaw przedsiębiorczych i podnoszenie kompetencji finansowych młodzieży.

– Młodzi ludzie mają głowy pełne pomysłów. Dołączyliśmy do programu Młodzi Przedsiębiorczy, żeby nauczyć ich jak wdrożyć pomysły w życie. Młodzież chce w przyszłości prowadzić własne firmy, zarabiać pieniądze i decydować samodzielnie jak je wydawać. Możemy ich wspierać w rozwoju przedsiębiorczości, tak jak wspieramy wszystkich, którzy biorą sprawy we własne ręce. Chcemy, żeby działali #poswojemu, rozsądnie i w oparciu o solidną wiedzę – Marcin Giżycki, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, patron programu Młodzi Przedsiębiorczy.

W ramach projektu uczniowie na dedykowanej platformie internetowej rozwiązują zadania z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, a następnie realizują własny projekt z pomocą nauczycieli i mentorów. Program pomaga zrozumieć m.in. jak zarządzać własnymi środkami finansowymi, uczy oszczędzania, pokazuje wybrane usługi bankowe itd. Uczą się również inwestować własne środki, dysponować i zarządzać ograniczonymi zasobami oraz analizować ryzyko. Przekłada się to na rozwijanie takich umiejętności jak kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, planowanie i skuteczną realizację przedsięwzięć.

Program realizowany od 8 lat przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W tegorocznej edycji ING Bank Śląski dzieli się wiedzą oraz udziela finansowania, Fundacja ING Dzieciom jest m.in. autorem pomysłu na nową koncepcję programu i nowe formy edukacyjne.

Do programu zgłosiło się 66 szkół, 130 zespołów uczniowskich, w sumie 610 uczniów. Dwa pierwsze moduły: Podejmowanie decyzji i wyznaczanie sobie celów oraz Sztuka budżetowania i oszczędzania już się zakończyły – teraz uczniowie pracują nad modułem: Zakupy i prawa konsumenckie, przed nimi Usługi bankowe.

Strona programu Młodzi Przedsiębiorczy: https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/

Więcej o programie można znaleźć na stronie: https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/o-programie-od-a-do-z