ING Securities: zapisy na akcje spółki Wittchen

W związku z debiutem giełdowym spółki Wittchen, Dom Maklerski ING Securities przyjmuje zapisy na akcje tej spółki w ofercie pierwotnej. Zapisy trwają od 19 do 22 października 2015 roku.

Informacje o ofercie:

Zapisy trwają od 19 do 22 października 2015 r.

Planowany debiut akcji na GPW to 9 listopada 2015 r.

Cena 1 akcji: 19 zł

Minimalny zapis: 100 akcji

Maksymalny zapis: 100 000 akcji

Klienci mogą składać zapisy na Koncie Maklerskim przez Internet lub telefon.

Więcej informacji o ofercie na stronie: https://www.ingsecurities.pl/serwis_wittchen.xml

W związku z Ofertą przeprowadzaną wyłącznie w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.wittchen.pl), jak również na stronie internetowej Oferującego (www.ingsecurities.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do publikacji ani rozpowszechniania, bezpośrednio ani pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani też papiery wartościowe nie mogą być oferowanie ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych w razie braku rejestracji lub zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do niej. Żadna część oferty nie będzie zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani też w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, ani też papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie będą sprzedawane w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub spełnieniem wymogów na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.

źródło: ING Bank Śląski