ING w konsorcjum finansującym budowę Farmy Wiatrowej Dębsk

ING Bank Śląski wraz z trzema innymi bankami udzielił finansowania na łączną kwotę 553 mln zł na budowę Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121MW (Grupa Polenergia). Ta rekordowa w historii Grupy inwestycja zapewni blisko 50-procentowy wzrost mocy w segmencie lądowych farm wiatrowych.

Farma Wiatrowa Dębsk jest jedną z największych inwestycji w odnawialne źródła energii realizowanych do tej pory w Polsce – zwiększy ona łączne moce wytwórcze w segmencie lądowych farm wiatrowych grupy energetycznej Polenergia blisko o połowę. Zakończenie budowy oraz rozpoczęcie produkcji zaplanowane są na 2022 rok. Szacowana produkcja energii wybudowanej farmy wiatrowej wyniesie około 366 GWh w skali roku.

Udział w konsorcjum finansowania farmy wiatrowej to efekt naszej odpowiedzialności za środowisko i realizacji celów, które wyznaczyliśmy sobie w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Wspieranie transformacji gospodarki w kierunku rozwiązań prośrodowiskowych to jeden z naszych priorytetów. Zmiany energetyczne nie są łatwym ani szybkim procesem. Szczególnie w Polsce, gdzie ponad 85% mocy wytwórczych opiera się na węglu. Proces zmiany mixu energetycznego z pewnością zajmie nam wiele lat, dlatego każde działanie, które pomaga zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, ma tak duże znaczenie. Cieszę się, że ING partneruje tym zmianom – podkreśla Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

 Projekt wygrał aukcję w grudniu 2019 roku  i uzyskał prawo do 15-letniego kontraktu różnicowego, który gwarantuje stabilny poziom przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w całym okresie wsparcia. Przedmiotem umowy kredytu jest finansowanie budowy farmy wiatrowej o mocy 121 MW zlokalizowanej na terenie gminy Żuromin i Kuczbork Osada w województwie mazowieckim. Udział ING Banku Śląskiego w finansowaniu zwiększa zaangażowanie kredytowe w projekty OZE zlokalizowane w Polsce do 880 mln zł.