ING zwiększył wartość kredytów o 19%

W 2015 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 1 127 mln zł, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z 2014 rokiem. W minionym roku Bank umocnił pozycję w rynku kredytów i depozytów. Na koniec 2015 roku wartość kredytów udzielonych przez ING polskim firmom i klientom indywidualnym wzrosła o ponad 11 mld do poziomu 69,6 mld zł, to 19% więcej niż przed rokiem. Jednocześnie klienci zdeponowali w banku 87,3 mld depozytów, co oznacza wzrost o 11,9 mld zł (16%) w porównaniu z 2014 rokiem. Ofertę ING wybrało 450 tys. nowych klientów detalicznych i ok. 10 tys. korporacyjnych.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2015 roku:

 • przychody ogółem wzrosły o 7% do 3 778,1 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 12% do 2 155,7 mln zł (w tym koszty bankructwa SK Banku 157,4 mln zł),
 • wynik przed kosztami ryzyka 1 622,4 mln zł – na poziomie z 2014 roku,
 • zysk brutto wzrósł o 3% do 1 390,3 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 8% do 1 127 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 11%,
 • wskaźnik koszty/dochody wyniósł 57,1% (52,9% po skorygowaniu o koszt upadku SK Banku),
 • udział kredytów zagrożonych wyniósł 3,2% w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 6,7%,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 13,7%.

– W 2015 roku konsekwentnie i stabilnie budowaliśmy pozycję rynkową utrzymując wysoką dochodowość i silną pozycję kapitałową. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. zarówno po stronie depozytów (wzrost wartości o 11,9 mld zł, czyli o 16 proc.), jak i kredytów (wzrost wartości o 11 mld zł, czyli o 19 proc.) przyrastamy znacznie szybciej niż rynek i umacniamy swoją pozycję. Udział w rynku kredytów korporacyjnych osiągnął 10,17%. To rekordowy poziom w historii banku obrazujący silne zaangażowanie banku w finansowanie polskiej gospodarki.

W zeszłym roku pozyskaliśmy 450 tys. nowych klientów detalicznych i ok. 10 tys. korporacyjnych. Na koniec 2015 roku ich liczba osiągnęła poziom 4 mln, a korporacyjnych 42,6 tys. – powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

– Osiągnięcia komercyjne przekładają się na dobre wyniki finansowe. Mimo wyższych kosztów spowodowanych dodatkowymi wpłatami na BFG w 2015 roku wypracowaliśmy 1 127 mln zł zysku netto. To 8 proc. więcej niż przed rokiem – dodałaMałgorzata Kołakowska.

– W 2015 roku udostępniliśmy klientom nowoczesne usługi. Do najważniejszych należało zaoferowanie, w pierwszej połowie roku ub.r. nowej bankowości mobilnej dla firm, która jest też zapowiedzią nowego systemu internetowego dla korporacji. Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian w segmencie bankowości detalicznej było udostępnienie klientom indywidualnym nowego systemu bankowości internetowej i mobilnej Moje ING. To istotna zmiana technologiczna i jakościowa dla banku i klientów -– powiedziała M. Kołakowska.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w 2015 roku:

 • wzrost wartości kredytów o 19% do 69 565 mln zł,
 • wzrost wartości depozytów o 16% do 87 250 mln zł,
 • wzrost liczby nowych klientów detalicznych o 450 tys. – łączna liczba klientów osiągnęła poziom 4,02 mln,
 • wzrost liczby nowych klientów korporacyjnych o 10 tys. do 42,6 tys.
 • wzrost liczby rachunków bieżących o 260 tys. do 2 807 tys.

źródło: ING Bank Śląski