Działania społeczne Banku Ochrony Środowiska i Fundacji Banku Ochrony Środowiska

Ambasador Eko Marki BOŚ

Misja BOŚ ściśle wiąże się z działaniami na rzecz ochrony środowiska oraz społecznym zaangażowaniem. Taka misja zobowiązuje do podnoszenia wiedzy ekologicznej oraz budowania postaw proekologicznych i prospołecznych wśród wszystkich pracowników Banku. Pracownicy identyfikujący się z wartościami firmy są ambasadorami marki BOŚ – mają wiedzę z zakresu ochrony środowiska a także tworzą wokół firmy społeczność osób ekologicznie i społecznie zaangażowanych.

Mając na celu podniesienie wiedzy ekologicznej wśród pracowników Banku oraz wspieranie postaw proekologicznych i prospołecznych, zorganizowano Konkurs „Ambasador Ekomarki BOŚ”. Konkurs składał się z dwóch etapów, a jego realizacja trwała ponad rok. W pierwszym etapie co tydzień przez cały rok, za pośrednictwem komunikacji wewnętrznej wysyłano do pracowników edukacyjne teksty przybliżające różnorodne zagadnienia ekologiczne. W trakcie tego etapu przeprowadzono cztery kwartalne testy wiedzy, dotyczące zagadnień poruszanych w opracowanych materiałach. Osoby, które uzyskały najlepsze rezultaty w testach wiedzy, otrzymały nagrody w postaci punktów na platformie kafeteryjnej oraz zaproszenie do drugiego etapu konkursu, w którym mogły pochwalić się swoją działalnością w takich dziedzinach jak sport, wolontariat, aktywność społeczna oraz inspirujące zachowania eko w życiu codziennym. Wyłonieni zwycięzcy stanowią grupę ambasadorów EKOmarki BOŚ.

Najważniejszym mierzalnym wprost wskaźnikiem efektywności Konkursu był udział pracowników w dobrowolnych testach wiedzy ekologicznej, który sukcesywnie wzrastał w kolejnych kwartałach.

Ambasadorzy Ekomarki BOŚ własną wiedzą, aktywnością i postawami na co dzień inspirują współpracowników, rodziny i znajomych do aktywnego życia z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz wartości rodzinnych i społecznych. Dzięki dystrybucji kilkudziesięciu materiałów edukacyjnych w I etapie konkursu, pracownicy uzyskali dostęp do rzetelnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, co pośrednio przekłada się na poziom obsługi Klientów Banku, zainteresowanych finansowaniem przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.

W 2019 roku planowana jest druga edycja konkursu – tym razem ma być on rozbudowany o elementy grywalizacji oraz nagrody zespołowe, a nie tylko indywidualne. Działania mają się bardziej przysłużyć budowaniu wokół BOŚ ekologicznej społeczności – osób skupionych wokół tych samych wartości i zainteresowanych wdrażaniem proekologicznych działań na co dzień.

Miesiąc Eko Rodziny

Przedstawiony wyżej konkurs stał się impulsem do zorganizowania akcji pn. Miesiąc Eko Rodziny. Obejmowała ona cykl szkoleń, warsztatów i spotkań, promujących wśród pracowników wiedzę i postawy wspierające:
– zdrowy tryb życia – w tym zwłaszcza zdrowy ruch i zdrowe nawyki żywieniowe
– zrównoważoną konsumpcję – w tym zwłaszcza zrównoważony transport, walkę z zużyciem plastiku i odpowiedzialne pozbywanie się zużytych zasobów: sortowanie śmieci, dawanie „drugiego życia” poprzez przeróbki do nowych celów, przekazanie innym użytkownikom,
– promowanie postaw pro-ekologicznych w społecznościach lokalnych .

Poza elementami edukacyjnymi działania obejmowały grywalizację grup pracowników – realizację wyzwań, nagrywanie filmów edukacyjnych, przygotowywanie mini-eventów.
Zwycięzcy poszczególnych etapów gry otrzymywali symboliczne nagrody, nawiązujące do tematyki danego etapu np. zdrowe odżywianie, gdzie nagrodą były codzienne dostawy świeżych warzyw i owoców z przepisami na zdrowe koktajle i przekąski.

W roku 2019 planowana jest kolejna edycja, skupiona wokół odpowiedzialnej konsumpcji, zrównoważonego transportu i zdrowego stylu życia.

Działania Fundacji BOŚ

10 lat temu Bank Ochrony Środowiska wyszedł z inicjatywą założenia Fundacji, która wpisze się w misję organizacji. Tak powstała Fundacja BOŚ, która działa na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.

W 2018 roku Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaangażowana była przede wszystkim w realizację projektów proekologicznych:

– „Postaw na Słońce”, „Zielona Ławeczka”, „Brudno Tu”, „Tradycyjny sad” i „Świat oczami młodych”.

Równolegle realizowano także duże projekty prozdrowotne, celem których jest walka z nadwagą i otyłością wśród młodych ludzi. Prowadzono również działania budujące relacje z pracownikami Grupy Kapitałowej BOŚ S.A., w tym wolontariat pracowniczy. Wszystkie realizowane projekty mają zasięg ogólnopolski i wszystkie cieszą się ogromnym zainteresowaniem samorządów, szkół wszystkich poziomów, domów kultury, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz innych grup społecznych.

„Postaw na Słońce” Projekt promujący Odnawialne Źródła Energii, a w szczególności fotowoltaikę prowadzony jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska od września 2014 roku. W październiku 2018 zakończyła się jego IV oraz rozpoczęła V edycja. Na projekt składają się dwa całoroczne konkursy szkolne – badawczy i filmowy. Oba skierowane są do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz uczniów szkół średnich wszystkich typów z całej Polski.

W konkursie badawczym zadaniem uczestników jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Młodzież dowiaduje się w jaki sposób OZE pomagają chronić środowisko oraz dlaczego opłacają się ekonomicznie. Przeprowadzają też audyty energetyczne wybranych domów jednorodzinnych i przygotowują dla nich projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych. Podsumowaniem wszystkich działań jest przekazanie całej zdobytej wiedzy osobom mogącym zainwestować w OZE – właścicielom domów jednorodzinnych, przedstawicielom samorządów, zarządcom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Uczestnicy robią to poprzez organizację happeningów, akcji w internecie i mediach lokalnych, a w końcu przez zorganizowanie konferencji, na którą zapraszani są właściciele domów jednorodzinnych.

Zadaniem w konkursie filmowym jest nakręcenie krótkiego filmu w formie reportażu lub spotu promocyjnego, mającego upowszechniać wiedzę o mikroinstalacjach OZE. Filmy są następnie możliwie szeroko rozpowszechniane przez zespoły konkursowe. Są emitowane w mediach lokalnych, dostępne w internecie na stronach szkół, samorządów czy portali lokalnych, wyświetlane na festynach, konferencjach oraz w szkołach. Drużyny, które najlepiej wywiązały się ze stawianych przed nimi zadań zdobywają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego. Nagrody otrzymują uczniowie – uczestnicy konkursu oraz nauczyciele nadzorujący pracę zespołów konkursowych. Pula nagród w obu konkursach to 35 tys. zł. W IV edycji konkursu, przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/2018 wzięło udział ponad 1200 uczestników z niemal 200 zespołów uczniowskich z całej Polski. Łącznie przygotowali 500 projektów mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych i zorganizowali 30 lokalnych konferencji dla niemal 2,3 tys. gości. W ramach równoległego konkursu filmowego uczniowie nakręcili ponad 30 reportaży, dokumentujących mikroinstalacje OZE znajdujące się w ich okolicach. Patronat honorowy nad IV edycją objęli: Ministerstwo Energii, Minister Edukacji Narodowej, Minister Środowiska. W październiku br. w Ministerstwie Środowiska odbyła się uroczysta gala podsumowująca projekt, której gospodarzem był Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek.

Slajd przedstawiający uczniowski projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego.

Zespół konkursowy „Ekologiczna ofensywa” z publicznej szkoły podstawowej im. KEN w Szyszkowie. Zdobywcy wyróżnienia w IV edycji konkursu filmowego

„Świat oczami młodych” Projekt jest wspólną inicjatywą Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej S.A. Jest to konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego skierowany do młodzieży w wieku 10-19 lat i jest jedyną i niepowtarzalna okazja do samodzielnego zaprojektowania znaczków. A przecież wielu profesjonalnych grafików marzy o tym, aby owoce ich twórczości znalazły się na znaczkach pocztowych. Najlepsze prace wyłonione w konkursie są wydawane, jako znaczki pocztowe z serii „Świat oczami młodych”. Na znaczkach znajduje się logo Fundacji BOŚ. W 2018 r. odbyła się druga edycja konkursu. Hasło przewodnie brzmiało „Ratujemy klimat”. Celem było stworzenie projektów znaczków pocztowych, które przedstawiają szeroko rozumiane sposoby ochrony klimatu. Znaczki, oprócz wartości użytkowej oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element proekologicznej edukacji, wpisujący się w misje Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej. Projekt objęli swoimi patronatami: Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa, Minister Spraw Zagranicznych.

Swoje zgłoszenia na konkurs przysłało 1,1 tysiąca placówek edukacyjnych (głównie szkół i domów kultury) reprezentowanych przez nauczycieli, który pełnili rolę koordynatorów konkursu. W pierwszym etapie szerzyli oni wiedzę o znaczkach i ochronie klimatu wśród uczniów, a następnie organizowali wewnętrzne konkursy. Prawie 60 tys. uczniów uczestniczyło w zajęciach poświęconych edukacji klimatycznej. Uczniowie przygotowali 17 tysięcy prac prezentujących sposoby ochrony klimatu. Najlepsze prace (max.3) były przesyłane do oceny w etapie II. Otrzymaliśmy blisko 2 tysiące prac. Wszystkie zostały opublikowane na stronie konkursu: oczamimlodych.pl.

Komisja Sędziowska wyłoniła w efekcie 3 najlepsze prace, które zostały wydane, jako pełnowartościowe znaczki pocztowe, każdy w nakładzie 100 tysięcy sztuk. Dodatkowo przyznała 10 wyróżnień I stopnia oraz 20 wyróżnień II stopnia. Łącznie nagrodziliśmy 33 prace. W 2019 roku planowana jest kolejna III edycja projektu.

„Zdrowo jem, więcej wiem” to projekt, który powstał w 2010 r., w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość wśród dzieci. Jest to ogólnopolski, całoroczny projekt edukacji prozdrowotnej dedykowany dzieciom z zerówek i klas I-III szkół podstawowych. W trakcie zajęć prowadzonych przez nauczycieli (zgodnie ze scenariuszami wpisującymi się w podstawy programowe MEN przygotowanymi przez ekspertów Fundacji) dzieci w nieszablonowy sposób zdobywają wiedzę na temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej.

Wagę i potrzebę prowadzonych przez nas działań edukacyjnych potwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli z września 2017 r. Według niego, odsetek dzieci z nieprawidłową masą ciała (otyłością, nadwagą i niedowagą) w roku szkolnym 2015/2016 osiągnął 22%. W ciągu ostatnich kilkunastu lat drastycznie zmienił się styl życia dzieci. Spożywają one zbyt dużo wysokoenergetycznych pokarmów (chipsów, batonów, fast foodów, słodkich napojów gazowanych), a wolny czas spędzają przed komputerem lub telewizorem. Liczba dzieci dotkniętych otyłością lub nadwagą wzrosła w naszym kraju trzykrotnie. Wiadomo jednak, że te zgubne w skutkach tendencje można odwrócić.

Statystyka projektu w roku szkolnym 2017/2018 to: 1510 zespołów, 30 tys. bezpośrednich uczestników (nauczyciele + uczniowie) oraz ok. 150 tys. pośrednich uczestników i 30 tys. rodziców i opiekunów uczniów.

Łącznie do dziewięciu edycji projektu zapisało się 225 tysięcy uczniów i 11,5 tysięcy nauczycieli. Działania edukacyjne objęły także 400 tysięcy rodziców oraz około 1 miliona pozostałych uczniów, którzy nie brali bezpośredniego udziału w projekcie.

Gazetka ścienna na szkolnym korytarzu z etapu zimowego

Piramidy zdrowia stworzone przez uczniów w etapie wiosennym

Projekt wpisuje się w kalendarz roku szkolnego. W czerwcu 2018 roku zakończyła się 8. edycja, a we wrześniu rozpoczęła się kolejna – już 9. Nieprzerwanie, od 2016 roku patronat nad kolejnymi edycjami obejmuje Małżonka Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-Duda. Każda edycja projektu zakończona jest rozdaniem nagród o łącznej wartości 30 tysięcy złotych. Nagrody trafiają do uczniów, nauczycieli oraz szkół, które najlepiej realizowały zadania projektowe. Oprócz uczniów i nauczycieli w projekt angażują się również rodzice i opiekunowie uczniów, co pozwala na równoczesną edukację prozdrowotną całych rodzin.

ŹRÓDŁOBank Ochrony Środowiska