Klient 360 stopni

Klienci kontaktują się ze swoim ubezpieczycielem w różnych sprawach. Pytają o zakres polisy, zapisy warunków ubezpieczenia, status prowadzonej sprawy, np. rozpatrywanej szkody. Aby pracownik towarzystwa w krótkim czasie mógł udzielić rzetelnych odpowiedzi, powinien mieć szybki dostęp do pełnych informacji o kliencie.

Customer View - grafika - Grupa Ubezp. Europa

Grupa Ubezpieczeniowa Europa oferuje szeroki wachlarz produktów, zarówno w spółce życiowej, jak i majątkowej. Odnalezienie pełnej informacji na temat klientów z różnych spółek i obszarów produktowych nie było dotąd łatwym zadaniem.

Aby usprawnić pracę departamentów back-office’owych, w szczególności infolinii, Europa stworzyła autorską aplikację Customer View 360. Gromadzi ona w jednym miejscu kompleksowe dane o poszczególnych klientach i umożliwia odnalezienie najważniejszych informacji z różnych obszarów na ich temat. Narzędzie ułatwia obsługę, zwłaszcza telefoniczną, kiedy szybki dostęp do pełnych danych jest bardzo istotny. Dla wygody są one pogrupowane tematycznie. W poszczególnych zakładkach można sprawdzić m.in. jakie klient ma lub miał w przeszłości ubezpieczenia, czy zgłaszał szkodę lub roszczenie, na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa bądź czy składał  reklamację. Ułatwia też sprawdzenie, czy i jakim kanałem klient kontaktował się z firmą. Ponadto Customer View pozwala na segmentację klientów.

Aplikacja stanowi obecnie podstawowe narzędzie używane przez pracowników zajmujących się obsługą klienta w Grupie Europa. W miesiącu wykorzystują ją średnio aż 1500 razy. Narzędzie jest cały czas rozwijane w miarę pojawiających się na bieżąco potrzeb.

Dzięki aplikacji klient jest obsługiwany bardzo sprawnie, co w efekcie zwiększa jego komfort korzystania z ubezpieczeń.