PomagaMY z GNB

Getin Noble Bank od wielu lat angażuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu, kierując się przy tym prostą zasadą: słuchać, rozmawiać i odpowiadać na konkretne potrzeby. Warto przy tym podkreślić, że inicjatorami akcji, propagujących społeczną odpowiedzialność organizowanych przez bank, są głównie jego pracownicy.  Zaangażowanie w akcje integrujące społeczność okazuje się świetną metodą samorealizacji, dającą poczucie satysfakcji z niesionej pomocy i motywację do bardziej efektywnej pracy oraz zwiększającą poczucie wspólnoty ze współpracownikami.

Miniony rok był wyzwaniem dla wszystkich. Każdy musiał odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości, ograniczyć kontakty towarzyskie i często pozostać w domowej izolacji. Ta sytuacja pokazała, że nasi pracownicy to niesamowici ludzie o wielkich sercach, którzy nie zważając na trudności zdecydowali, że nawet kiedy planowane akcje nie dojdą do skutku, to pomoc w każdej sytuacji jest możliwa. Wystarczy chęć działania. Determinacja i dobra organizacja pozwoliły na zrealizowanie innych niż planowano akcji, mimo niesprzyjających okoliczności. Jesteśmy bardzo dumni, że nasi pracownicy wykazali się taką postawą – mówi Marta Chmielewska, Kierownik Zespołu Komunikacji Wewnętrznej.

Rok 2020 był szczególny, trudny i wymagał od firm i ich pracowników niestandardowego, elastycznego podejścia. Trwająca pandemia zmusiła wszystkich do zweryfikowania planów i sposobów działania. Jako bank musieliśmy szybko dostosować się do nowej rzeczywistości nie raz wychodząc poza dotychczasowe normy funkcjonowania. Jednak sytuacja, z jaką mierzyliśmy się przez większość 2020 roku, nie zmieniła na pewno jednego – podejścia do pomagania i chęci niesienia pomocy potrzebującym, choć same zaplanowane działania musieliśmy zmienić i przeorganizować dostosowując je do obecnych warunków i możliwości.

Od kwietnia 2020 roku pod hasłem PomagaMY z GNB pracownicy banku, w ramach oddolnych inicjatyw, zorganizowali kilka akcji, których celem było niesienie pomocy w czasie pandemii COVID-19. Aby ułatwić organizację i połączyć potrzeby z możliwościami, stworzone zostało w wewnętrznych mediach dedykowane miejsce, w którym pracownicy mogli wymieniać się informacjami i pomysłami na to, jak wspierać m.in. placówki medyczne, służby publiczne czy osoby potrzebujące. W połowie kwietnia 2020 roku ruszyła oddolna akcja „UzbrajaMY placówki medyczne w przyłbice”. Wspólnie z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich uruchomiliśmy specjalną zbiórkę, aby w tej szczególnej sytuacji pomóc tym, którzy na co dzień pomagają nam dbając o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Dzięki zaangażowaniu pracowników i współpracowników przekazanych zostało kilka tysięcy przyłbic kilkunastu szpitalom z różnych części Polski. Akcja trwała do końca czerwca 2020 roku.

W minionym roku, również dzięki mobilizacji i zaangażowaniu pracowników, bank dwukrotnie przekazał sprzęt na rzecz wsparcia nauki zdalnej. Łącznie przekazanych zostało ponad 100 zestawów sprzętu komputerowego. W kwietniu zapadła decyzja o przystąpieniu Getin Noble Banku do akcji „Komputer dla ucznia”, której inicjatorem był Związek Banków Polskich, a współorganizatorami były: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Celem tego projektu było łagodzenie dotkliwych skutków wykluczenia dzieci z możliwości korzystania z nauki zdalnej w związku z pandemią COVID-19. W listopadzie bank przekazał kolejny sprzęt komputerowy, który ułatwił naukę zdalną dzieciom wykluczonym z tej formy nauczania ze względów ekonomicznych.

W listopadzie i grudniu bank we współpracy z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich zorganizował coroczną świąteczną zbiórkę dla dzieci z rodzin potrzebujących materialnego wsparcia. Celem zbiórki było zebranie zabawek, książek, przytulanek, gier, przyborów szkolnych, czapek, szalików oraz rękawiczek, a także słodyczy, z których przygotowane zostały paczki świąteczne m.in. dla podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej z warszawskiego Targówka.

W 2020 roku bank i jego pracownicy aktywnie angażowali się w pomoc potrzebującym w takim zakresie, w jakim pozwoliła na to sytuacja epidemiczna. Większość zaplanowanych wcześniej akcji musiała zostać odwołana lub całkowicie przeorganizowana, co wymagało elastycznego podejścia i szybkich decyzji. Determinacja i praca zespołowa pozwoliły przekierować zaangażowanie i pomoc na inne działania – te, które w tym szczególnym roku okazały się priorytetowe.

ŹRÓDŁOGetin Noble Bank