Instytucja Roku

Pierwszy niezależny ranking instytucji z trzech głównych, obsługowych branż w Polsce. Celem rankingu jest promowanie i wyróżnianie firm, które są proklienckie i zapewniają przyjazne, z punktu widzenia klientów, rozwiązania, zgodnie z maksymą, że jakość pamięta się dłużej niż cenę.

W ramach rankingu Instytucja roku firmy mogą otrzymać 2 wyróżnienia: Najlepsza Jakość Obsługi w Placówce, Najlepsza Jakość Obsługi w Zdalnych Kanałach Kontaktu

Ekspercka metoda badań

Zazwyczaj badania jakości obsługi wykonywane są przez audytorów. Jednak ich rola jest bardzo bierna i nie odzwierciedla naturalnej rozmowy z klientem. Dlatego też nasze badania jakości obsługi wykonują eksperci, ludzie z danej branży i z wieloletnim doświadczeniem.

Ciągłe dbanie o jakość

Bardzo często rankingi jakości prowadzone są raz do roku. Nie odzwierciedla to rzeczywistego poziomu jakości, a jedynie stan na dany moment roku. W naszym rankingu badania wykonujemy cyklicznie, a nagroda przyznawana jest za utrzymanie wysokiej jakości obsługi przez cały rok.

Bieżąca informacja o wynikach

Nasz ranking ma na celu pokazanie różnic w jakości obsługi klienta, ale też ma być informacją dla danej instytucji o tym, jakie elementy powinna poprawić. Co więcej, rankingowane firmy dostają te informacje na bieżąco by mogły od razu wprowadzać usprawnienia, nie zaś dopiero po zakończeniu całego rankingu.

Wspólna praca dla klienta

Najważniejszy jest dla nas klient i jego zadowolenie, dlatego też chcemy wspólnie z firmami pracować nad poprawą jakości obsługi. Jesteśmy otwarci na wspólne wypracowywanie rozwiązań, które wpłyną pozytywnie na zadowolenie klientów. Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem, a także spostrzeżeniami Zespołu naszych ekspertów.