SPOŁECZNY WYMIAR BIZNESU | WYRÓŻNIONE PROJEKTY

Banki i Towarzystwa Ubezpieczeniowe coraz częściej zwracają uwagę na społeczny wymiar swojej działalności. Działania z obszaru CSR realizują samodzielnie oraz przez swoje Fundacje.  Spośród przesłanych raportów ze zrealizowanych działań Kapituła wyróżniła najlepsze. Wśród zgłoszonych projektów dominowały działania w ramach wolontariatu pracowniczego, imprez biegowych i edukacji finansowej. Ponadto do oceny zgłoszono projekty dotyczące akcji krwiodawstwa, usuwania barier, wsparcia domów dziecka, ośrodków i szpitali, wsparcia kultury, pracowników, działań na rzecz ochrony środowiska, wsparcia studentów, sportowców, edukacji społecznej, wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz określonych grup społecznych. 


SPOŁECZNY WYMIAR BIZNESU – przyznane wyróżnienia

Bank Odpowiedzialny Społecznie:

  • Bank Millennium S.A. za projekt Finansowy Elementarz propagujący i realizujący edukację finansową najmłodszych poprzez przeprowadzenie 2 200 warsztatów dla blisko 53 000 dzieci z około 630 przedszkoli w całej Polsce.
  • Fundację Santander Bank Polska S.A. za projekt Wolontariat jaki chcesz poprzez zaangażowanie ponad 1300 pracowników w akcje w całej Polsce, w ramach którego jest realizowany m. in. Festiwal Zaczarowanej Piosenki w Krakowie.
  • Bank PKO BP S.A. za projekt PKO Bohaterom poprzez zaangażowanie pracowników PKO Banku Polskiego w pomoc Powstańcom Warszawskim.
  • BNP Paribas Bank Polska S.A. za projekt Program Bank Zielonych Zmian poprzez kreowanie świadomości ekologicznej i kultywowanie postaw przyjaznych środowisku naturalnemu.

 

Ubezpieczyciel Odpowiedzialny Społecznie:

  • PZU S.A. za projekt Pomoc to Moc poprzez doposażenie i unowocześnienie sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce niosących pomoc obywatelom w potrzebie.
  • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. za projekt Program Silver Starters poprzez wkład w rozwój srebrnej gospodarki (silver economy) i aktywizację zawodową osób w wieku 50+ w dobie starzejącego się społeczeństwa.

 


Santander Bank Polska S.A. (Fundacja Santander Bank Polska)

Marzena Atkielska, prezes zarządu Fundacji Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego

Co oznacza dla Banku bycie społecznie odpowiedzialnym?

Odpowiedzialna bankowość w Santander Bank Polska opiera się na dwóch filarach: odpowiedzialności wobec osób, z którymi wchodzimy w relacje oraz wspieraniu integrującego i zrównoważonego rozwoju. Fundacja Santander, która wspiera bank w realizacji tej idei, koncentruje się na projektach społecznych. Wiele aktywności kierujemy do młodych ludzi -mamy program grantowy Bank Młodych Mistrzów Sportu czy program stypendialny, wspierający talenty. Swoimi działaniami obejmujemy też seniorów – dla nich mamy program „Seniorzy Samodzielni i Bezpieczni w Sieci”. Prowadzimy też projekty dla lokalnych społeczności, jak – nastawiony na ekologię – program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”.

Osobiście bardzo dumna jestem z tego, że pracuję z ponad 2 tysiącami naszych wolontariuszy, moich koleżanek i kolegów z Santander Bank Polska, którzy tylko w ostatnim roku przeprowadzili ponad 200 różnych akcji wolontariackich.

Jakie korzyści dla pracowników Banku daje realizacja programu Wolontariat jaki chcesz?

„Wolontariat jaki chcesz” to program, który wpisuje się w zasady bycia bankiem, jaki chcesz. Każdy z wolontariuszy sam może wymyśleć i zaplanować akcję, skierowana]ą do dowolnej grupy. To jest bardzo ważne, bo uczestnicy programu mają poczucie pełnej odpowiedzialności za projekt. Fundacja niczego nie narzuca, daje za to wsparcie merytoryczne i finansowe. Cała reszta leży w gestii wolontariuszy i mają oni z tego ogromną satysfakcję. I właśnie satysfakcja to chyba rzecz najważniejsza, bo jest ona motorem do dalszych działań. Wolontariat to dla wielu naszych wolontariuszy także sposób na życie, na bliższe poznanie kolegów z firmy, czy możliwość nawiązania zupełnie nowych relacji w społeczności lokalnej. To również nowe możliwości rozwoju, nauka współpracy w zespole, a często nabywanie nowych umiejętności. Być może to nie są korzyści , które można zmierzyć, ale to właśnie one są w życiu najważniejsze.


PKO Bank Polski

Małgorzata Głębicka, prezes Fundacji PKO Banku Polskiego

Co oznacza dla Banku bycie społecznie odpowiedzialnym?

Społeczna odpowiedzialność to powszechne i bardzo pojemne pojęcie. Rozumiemy je jako budowanie relacji z klientami poprzez zainteresowanie i zaangażowanie w funkcjonowanie lokalnych społeczności. Wspieranie różnych organizacji pozarządowych pomagających potrzebującym czy chorym, ale także zainteresowanie inicjatywami, jak rozwijanie talentów, np. młodych artystów czy sportowców. Rozumiemy to także jako tworzenie przestrzeni do działalności społecznej pracowników, rozwijając wolontariat, co od blisko 10 lat robi również Fundacja PKO Banku Polskiego. Wszystkie te działania mają realny wpływ na społeczny wymiar działalności banku.

Jakie są efekty realizacji programu PKO Bohaterom dla Powstańców Warszawskich i pracowników Banku?

Wyremontowane mieszkania i ich wyposażenie, zapewnienie potrzebującym przydatnych sprzętów AGD, czy regularne przygotowywanie paczek świątecznych. Pomoc w życiu codziennym osób, które potrzebują wsparcia a przede wszystkim zbudowanie relacji z ludźmi, których uważamy za bohaterów.

Bankowi wolontariusze pomagając Powstańcom Warszawskim działają w myśl hasła „Nie czekamy pomagamy” i ideę tę realizują z pasją.


BNP Paribas Bank Polska S.A.

Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku BNP Paribas

Co oznacza dla Banku bycie społecznie odpowiedzialnym?

Jesteśmy przekonani, że w zmieniającym się świecie, odpowiedzialność niezmienne pozostaje kluczową wartością. Wierzymy, że warunkiem osiągnięcia faktycznych efektów działań z zakresu odpowiedzialności jest holistyczne podejście. Dlatego realizujemy Strategię CSR i Zrównoważonego Rozwoju w oparciu o cztery filary odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiska naturalnego.

Odpowiedzialność Banku BNP Paribas rozumiemy przede wszystkim jako: długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z klientami w zgodzie z zasadami etycznymi, odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracowników, zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby klientów oraz inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej, proekologiczne produkty i usługi oraz popularyzacja eko-postaw.

Wobec zmian klimatycznych problematyka kształtowania świadomości ekologicznej i promowania postaw eco-friendly jest bardzo ważna. Co jeszcze można zrobić w tym obszarze, aby bardziej takie postawy rozpowszechnić w społeczeństwie?

Żyjemy na kredyt pod zastaw Ziemi, a dług ekologiczny drastycznie wzrasta. Problem zmian klimatu to problem nas wszystkich – obywateli, biznesu, instytucji i organizacji społecznych. Jako BNP Paribas jesteśmy „Bankiem zmieniającego się świata” – prowadzimy realne działania z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Nie boimy się też o tym mówić. Budujemy ekologiczną świadomość wśród naszych pracowników, a w komunikacji staramy się zwracać uwagę klientów i całego otoczenia biznesowego, na aktualne problemy społeczne i środowiskowe. Chcemy wzmacniać odpowiedzialność społeczną za środowisko naturalne, dlatego bardzo ważnym aspektem naszej działalności jest nawiązywanie partnerstw i promowanie sprawiedliwości klimatycznej oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju w ramach inicjatyw i wydarzeń branżowych.

Troska o środowisko naturalne to jeden z kluczowych filarów odpowiedzialnego funkcjonowania naszej organizacji. Chcemy być „Bankiem Zielonych Zmian” – partnerem w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Realizujemy tę ideę na wielu poziomach. Jako organizacja, mająca duży wpływ na kształt gospodarki, świadomie nie finansujemy nowych inwestycji węglowych, wspieramy przechodzenie na zieloną energię. Finansujemy ekologiczne inwestycje oraz nieustannie rozwijamy ofertę „zielonych” produktów i usług, wspierającą transformację energetyczną. Wdrażamy także inicjatywy zmniejszające negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne. Minimalizujemy zużycie zasobów oraz emisje CO2. Eliminujemy jednorazowe akcesoria plastikowe we wszystkich placówkach i obszarach Banku, zastępując je ekologicznymi alternatywami. Ograniczamy zużycie papieru, digitalizujemy procesy i promujemy e-korespondencję. Odpowiedzialnie podchodzimy do planowania materiałów marketingowych – produkujemy zrównoważone gadżety, jak np. wielorazowe lunchboxy, bidony, a zdezaktualizowane materiały promocyjne oraz sprzęty otrzymują drugie życie lub przekazywane są organizacjom społecznym. Materiały wielkoformatowe po kampanii rebrandingowej w 2019 roku zostały powtórnie przetworzone na akcesoria użytkowe m.in. torby i plecaki. We wrześniu 2019 roku wprowadziliśmy ekologiczną i nadającą się do recyklingu, alternatywę dla folii służącej do wyklejania witryn naszych oddziałów. Rozwijamy też bankową eko-flotę samochodową. Nasi pracownicy chętnie zgłaszają swoje eko-inicjatywy, które rozpatrywane są przez odpowiednie obszary Banku.


Bank Millennium S.A.

Anna Pulnar, Specjalista ds. CSR, Bank Millennium

Co oznacza dla Banku bycie społecznie odpowiedzialnym?

W prowadzeniu biznesu zależy nam na tworzeniu wspólnej wartości – zarówno dla firmy jak i jej otoczenia. Naszym celem jest niwelowanie barier cyfrowych i fizycznych w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych. Wprowadzamy udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększamy dostęp do rozwiązań mobilnych. Klienci mogą w każdym miejscu i czasie skorzystać nie tylko z usług bankowych, ale i pozabankowych np. e-administracji czy zakupu biletów komunikacji miejskiej. Swoją misję obywatelską realizujemy także przez angażowanie się w programy społeczne : Finansowy Elementarz – warsztaty edukacji finansowej dla przedszkolaków ( 53 tys. przeszkolonych  dzieci) oraz Millantrop – wolontariat pracowniczy, w ramach którego zrealizowano projekty już dla 14 tys. osób. Nie pozostajemy obojętni również wobec problemu zmian klimatycznych – redukujemy wpływ firmy na środowisko poprzez własne działania (zmniejszenie zużycia zasobów i edukację ekologiczną), jak i sposób finansowania projektów.

Paulina Wołosz-Sitarek, Członek Zarządu Fundacji Banku Millennium 

Jakie korzyści dla banku i społeczności lokalnych daje realizacja programu Finansowy Elementarz?

Bank realizuje misję obywatelską, której celem jest pomoc w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych poprzez dzielenie się kompetencjami z obszaru finansów. Jednym z wyzwań, które zidentyfikowaliśmy, jest niedostateczny poziom ogólnej wiedzy o finansach w polskim społeczeństwie. Wierząc, że fundamenty w zakresie edukacji finansowej powinny  być położone jak najwcześniej, gdy kształtują się zachowania i postawy, zainicjowaliśmy projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym – „Finansowy Elementarz”. Celem programu, realizowanego przez Fundację Banku Millennium pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, jest wyjaśnienie najmłodszym, poprzez zabawę, podstawowych pojęć z zakresu finansów. Do tej pory odbyło się 6 edycji programu. Łącznie podczas prawie 2 200 warsztatów, zostało przeszkolonych prawie 53 000 dzieci z około 630 przedszkoli w całej Polsce.


PZU

Dorota Macieja, Członek Zarządu PZU Życie SA

Co dla PZU oznacza bycie społecznie odpowiedzialnym?

W PZU wierzymy, że dzięki naszym działaniom zmieniamy na lepsze życie wielu Polaków. Nie tylko klientów PZU, nasze programy, kampanie, akcje adresowane są do wszystkich. Jako największa grupa finansowa w regionie jesteśmy świadomi, że mamy ogromny potencjał, by robić to skutecznie i na dużą skalę.

Na przykład zorganizowaliśmy profilaktyczne badania zdrowotne, akcje edukacyjne, jak „Bezpieczne wakacje z PZU”, kampanie społeczne na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak „Prowadzisz? Odłóż telefon”, czy „Z życia też zrezygnujesz?”, rozdaliśmy światła odblaskowe, by chronić pieszych przed wypadkami na drodze, a także wart kilka milionów sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wyznaczmy standardy rynkowe, ponieważ pozycja lidera branży ubezpieczeniowo-finansowej oznacza nie tylko przywileje, ale również obowiązki.

Od dwóch lat PZU prowadzi akcję „Pomoc To Moc”. Jak Pani ocenia jej rezultaty w 2019 roku?

Akcję „Pomoc To Moc” uważam za naprawdę duży sukces PZU. Społeczności lokalne chętnie zgłaszały swoje projekty. Miały one jeden cel – promowanie zdrowego stylu życia czy zwiększanie bezpieczeństwa w ich najbliższym otoczeniu. Dzięki naszej akcji udało się zrealizować wiele ważnych i potrzebnych inicjatyw, np. przeprowadzić szkolenia z pierwszej pomocy, zainstalować radarowe wyświetlacze prędkości czy nauczyć dzieci zasad bezpieczeństwa. Tylko w 2019 roku przeznaczyliśmy 8,7 mln zł łącznego dofinansowania dla społeczności lokalnych. W minionym roku zdecydowaliśmy się także rozszerzyć naszą akcję o wsparcie również Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce.


Aegon

Marcin Pawelec, Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Aegon Polska

Co oznacza dla Ubezpieczyciela bycie społecznie odpowiedzialnym?

Dla Aegon społeczne zaangażowanie ma ogromne znaczenie. Jesteśmy jedną największych światowych grup finansowych oferujących ubezpieczenia na życie i programy emerytalne. Nasze działania w obszarze CSR dobieramy tak, by odzwierciedlały misję naszej firmy, którą jest pomaganie ludziom w osiągnięciu bezpieczeństwa finansowego przez całe życie. Wierzymy, że możemy realizować ją nie tylko oferując klientom odpowiednie rozwiązania finansowe, ale również angażując się w programy społeczne. Nasze działania skupiamy wokół dwóch nadrzędnych tematów: bezpieczeństwo finansowe i edukacja oraz promocja zdrowia i działań wpływających długość życia. Tematy związane z emeryturami i aktywnością w podeszłym wieku są zatem obecne we wszystkich obszarach działalności firmy. Dlatego właśnie zostaliśmy partnerem programu Silver Starters, którego zadaniem jest pokazać, że na realizację własnych marzeń nigdy nie jest za późno.

Zmiany demograficzne będą się pogłębiać, jak można efektywnie pobudzać seniorów do aktywności?

W wyniku zmian demograficznych zmienia się nasze spojrzenie na emeryturę. Żyjemy coraz dłużej, więc będziemy spędzać na niej coraz więcej czasu. Będzie to także bardziej aktywny etap życia, w którym będziemy chcieli nadal uczestniczyć w życiu społecznym, ale również nadal pracować. Naszym zdaniem najważniejsze jest ciągłe zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności. Dla seniorów jednym ze sposobów na kontynuowanie aktywności zawodowej może być własny biznes. Chcemy uczyć seniorów podstaw przedsiębiorczości by wiedzieli jak przekształcać pomysły, które mają w głowach, w biznesplan. Obserwując uczestników programu widzę, jak ta wiedza pobudza kreatywność i motywuje ich do działania. Okazuje się bowiem, że wielu z nich ma bardzo ciekawe zainteresowania i doświadczenia, które, po przejściu na emeryturę, może kontynuować i rozwijać. Nawet jeśli nie wszyscy z nich uruchomią ostatecznie własną działalność, to na pewno będą zmotywowani do działania.