Stokenizowane płatności podstawą bezpieczeństwa cyfrowych transakcji przyszłości

Jakub Grzechnik,
Head of Product CEE, Visa

Zmiany technologiczne następują obecnie w szybkim tempie. Za ich sprawą, niezwykle intensywnie rozwija się także sektor płatności. Na naszych oczach świat płatności zmienia się z gotówkowego na cyfrowy, jednak postępująca digitalizacja niesie ze sobą liczne wyzwania. Jednym z nich jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji. W przypadku płatności mobilnych oraz płatności w internecie, kluczowa dla bezpieczeństwa jest tokenizacja.

Płatności przyszłości zabezpieczone tokenem

Dzięki swojej szybkości, wygodzie i bezpieczeństwie, w najbliższych latach płatności cyfrowe będą nadal dynamicznie się rozwijać. Obecnie polscy konsumenci coraz chętniej płacą mobilnie z wykorzystaniem smartfona, zegarka czy innego urządzenia płatniczego. Już teraz obserwujemy, że transakcje mobilne rosną 20 razy szybciej niż wszystkie inne transakcje Visa[1]. Jednak szybkość i wygoda płatności mobilnych nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa transakcji. Kluczową funkcję pełni tu tokenizacja.

Tokenizacja to nowa technologia zabezpieczeń zbudowana w oparciu o standard EMVCo Payment Tokenization, która zastępuje poufne dane rachunku płatniczego znajdujące się na kartach płatniczych (takie jak 16-cyfrowy numer konta, data ważności karty i kod bezpieczeństwa) unikalnym identyfikatorem cyfrowym. Identyfikator – czyli token – jest losowo wygenerowaną liczbą, dzięki czemu może być używany do przetwarzania płatności, bez narażania na ujawnienie wrażliwych danych. Ta sama technologia wykorzystywana jest też w aplikacjach płatności mobilnych, w których są zapisane dane karty.

Doceniając zaawansowanie i pewność tego rozwiązania, tokenizację wdrożyła już większość banków w Polsce. Korzystają z niej również sklepy internetowe, które przechowują stokenizowane dane płatnicze klientów.

Również rozwiązania płatnicze tzw. gigantów technologicznych opierają się o tokenizację Visa. W procesie przetwarzania transakcji dokonywanych poprzez aplikacje służące do płatności mobilnych, takie jak: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay czy Fitbit Pay dane karty są zastępowane cyfrowym tokenem płatniczym. Wystarczy, że konsument zainstaluje aplikację, doda do niej swoją kartę Visa i już może dokonywać płatności, które będą zabezpieczone technologią tokenizacji. Płatności mobilne są przy tym bardzo wygodne i można ich dokonywać w wielu miejscach spontanicznie np. podczas spaceru z psem czy joggingu, bez konieczności posiadania przy sobie portfela. 

Uproszczone, szybkie i bezpieczne płatności

Płatności kartą w internecie są zabezpieczone na wielu poziomach, między innymi dzięki technologii tokenizacji. Po pierwsze, każdy sprzedawca, który proponuje płatność kartą w swoim sklepie internetowym, musi spełniać restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Są one wyznaczone przez specjalnie do tego powołane międzynarodowe organizacje i są stosowane na całym świecie.

Tokenizacja oznacza, że transakcja nie tylko jest bezpieczna, ale też uproszczona, szybka i wygodna. Użycie danego tokena może być ograniczone tylko do konkretnego sklepu, urządzenia czy kategorii transakcji, co dodatkowo zmniejsza ryzyko ewentualnego wycieku danych i ułatwia konsumentom kontrolę nad wydatkami. Istnieje jednak możliwość przypisania do jednego rachunku karty wielu tokenów powiązanych z konkretnym sprzedawcą, zegarkiem, czy portfelem elektronicznym. Stokenizowane dane nie mogą zostać skojarzone z danymi wrażliwymi karty i jej posiadacza przez co zaszyfrowane informacje mogą być bezpiecznie przechowywane przez sprzedawców internetowych lub zapisane na urządzeniu mobilnym.

Polscy konsumenci entuzjastycznie przyjmują nowinki technologiczne i są otwarci na nowatorskie doświadczenia zakupowe. Interesuje ich wygoda i jakość procesu zakupowego. Obserwujemy ich masową migrację do nowych sposobów płacenia za produkty i usługi.

Bezpieczna płatność… lodówką

W przyszłości tokenizacja pozwoli również użytkownikom wygodnie płacić np. z poziomu samochodów wyposażonych w system multimedialny, przy użyciu urządzeń gospodarstwa domowego oraz wielu innych urządzeń połączonych z internetem.

Zgodnie z prognozami Gartner Inc., do roku 2021 do internetu będzie podłączonych ponad 25 miliardów urządzeń[2], co oznacza gwałtowny wzrost produktów, za pomocą których będzie mógł odbywać się bezpieczny handel dzięki zastosowaniu technologii tokenizacji.

Tokenizacja zajmuje kluczowe miejsce w rozwoju płatności przyszłości, gdyż zapewnia konsumentom dokonywanie bezpiecznych i wygodnych zakupów za pomocą dowolnego urządzenia połączonego z internetem. W ten sposób przyczynia się do dalszego rozwoju płatności cyfrowych.

 

[1] Dane Visa, porównanie kwartału 1.07-30.09.2018 do 1.07-30.09.2019, płatności w fizycznych punktach sprzedaży przy użyciu kart Visa wydanych w Polsce.
[2] Prognoza Gartner, 07.11.2018
ŹRÓDŁOVISA