W Unum zapewniamy spokój ducha dziś, chroniąc jutro tych, których kochasz

Joanna Grudnik, Dyrektor ds. Operacyjnych w Ubezpieczeniach Grupowych, Unum Życie TUiR S.A.

Benefit, który ma znaczenie

Joanna Grudnik
Dyrektor ds. Operacyjnych
w Ubezpieczeniach Grupowych
Unum Życie TUiR S.A.

Według badań przeprowadzonych przez naszą firmę, aż 97% respondentów uważa, iż ubezpieczenie na życie jest dla nich ważnym benefitem oferowanym przez pracodawcę. Posiadanie takiej polisy oraz odpowiednie dostosowanie jej do potrzeb pracowników podnosi ich poczucie bezpieczeństwa, a także gwarantuje im oraz ich bliskim pomoc w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia losowego, a nawet śmierci. Dlatego też takie dodatkowe świadczenie dla pracownika jest coraz chętniej wybierane przez pracodawcę, który często zobowiązuje się nawet do całkowitego pokrycia kosztów polisy ubezpieczeniowej. Taki benefit powinien być jak najlepiej dostosowany do potrzeb pracownika i specyfiki przedsiębiorstwa, dlatego też pracodawcom zależy na wyborze odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej. Takiej, która będzie jak najpełniej chroniła pracowników, a także zapewniała jakościową obsługę oraz łatwy i bezpośredni dostęp do produktów.

Kompleksowe wsparcie

Z tego powodu w Unum Życie ciągle poszerzamy wachlarz oferowanych przez nas świadczeń, aby dostarczać produkty jak najlepiej dostosowane do wyjątkowych potrzeb pracodawców i ich pracowników oraz wspierające ich w poczuciu bezpieczeństwa. Zdajemy sobie sprawę, że aktualnie jedną z największych obaw Polaków jest ryzyko poważnej choroby. Niestety, te niepokoje znajdują potwierdzenie w ostatnich doniesieniach NIK, według których do 2025 roku zachorowalność na choroby onkologiczne wzrośnie o ponad 25%, stanowiąc główną przyczynę zgonów w Polsce. Odpowiedzią na te obawy jest wprowadzony przez nas pakiet Onkologiczne S.O.S., oferowany w ramach ubezpieczenia grupowego. Pakiet ten gwarantuje ubezpieczonemu wsparcie finansowe w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego lub nowotworu o granicznej złośliwości oraz szereg usług i badań medycznych przydanych w procesie leczenia. Dzięki temu pakietowi ubezpieczeni otrzymują dodatkowe usługi, które pozwalają zorganizować proces leczenia, powtórną opinię lekarską w zagranicznych placówkach medycznych. Jest to unikalna oferta w ubezpieczeniach grupowych na polskim rynku, dlatego też cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem ze strony klientów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przygotowaliśmy dla nich również nowy pakiet usług Assistance, będących rozszerzeniem dotychczasowej oferty grupowego ubezpieczenia na życie. Tym samym dajemy naszym klientom oraz ich bliskim wsparcie w tak trudnych chwilach, jak śmierć ubezpieczonego (organizacja i pokrycie kosztów pogrzebu), a także poważny uraz, choroba, czy też hospitalizacja dzieci, kiedy to zapewniamy między innymi wypłatę świadczenia, konsultacje medyczne, rehabilitację czy opiekę nad małoletnim.

Szybszy i prostszy dostęp

                                                                                                                                                                Pracownicy i pracodawcy mogą skorzystać z naszych usług w niezwykle przystępny sposób korzystając z innowacyjnej na rynku aplikacji, którą stworzyliśmy specjalnie na ich potrzeby. Dzięki temu pracownicy oraz członkowie ich rodzin mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego wypełniając odpowiedni wniosek w aplikacji internetowej, bez konieczności wypełniania dokumentów w wersji papierowej, co znacznie skraca proces i eliminuje ryzyko błędów. Dodatkowo należy podkreślić, że aplikacja ma wielkie znaczenie w kontekście zarządzania danymi osobowymi, ponieważ ubezpieczeni uzyskują pełne bezpieczeństwo przetwarzania swoich danych osobowych.

 Zmieniamy się dla naszych klientów

Szeroki i urozmaicony pakiet usług sprawił, że rok 2018 zakończyliśmy w Unum Życie obejmując ochroną ponad 150 000 klientów polis grupowych. Nasi klienci nam ufają i doceniają oferowaną przez nas jakość, co pokazują dane: aż 94% naszych polis jest odnawiana. My z kolei, chcąc dotrzymywać danych klientom obietnic, stale doskonalimy nasze procesy, o czym świadczyć może skrócony do zaledwie 2 dni okres wypłaty świadczeń.

Ubiegły rok był dla naszej firmy nie tylko rokiem doskonałych wyników, ale też dużych zmian, ponieważ staliśmy się częścią międzynarodowej Grupy Unum – lidera w zakresie ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Wierzymy, że z tą zmianą będziemy mogli jeszcze szybciej rozwijać naszą ofertę, zapewniając klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową.

ŹRÓDŁOUnum Życie