#ZdolniZdalnie – akcja dla pracowników

Charakterystyka działania

Podczas pierwszego lockdown’u Compensa przeprowadziła akcję #ZdolniZdalnie – szereg aktywności, które miały na celu podtrzymać wśród pracowników poczucie wspólnoty, zapewnić możliwość kontaktu, a także dać im chwilę wytchnienia w trudnym czasie. Na wewnętrznej platformie komunikacyjnej Compensy w ramach akcji publikowano przydatne porady, bieżące informacje, organizowano konkursy z nagrodami, np.: #ZdolniZdalnieWizualnie – zaprezentuj nam swój domowy dress-code. W ramach akcji firma zapewniła pracownikom bezpłatną pomoc psychologiczną. Konsultacje online z psychologiem miały na celu udzielenie pracownikom porad pozwalających na przygotowanie się do radzenia sobie w trudnej sytuacji niepewności oraz narastającego napięcia (zwłaszcza w początkowym etapie rozwoju pandemii). Osoby potrzebujące wsparcia, przy zachowaniu pełnej anonimowości, otrzymały profesjonalną pomoc, nie martwiąc się o konieczność ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych.

Okres realizacji działania, zasięg, grupa docelowa, efekty.

Efektywność działań była mierzona poprzez aktywność pracowników na platformie komunikacyjnej: konkursy tematyczne osiągnęły średnią 20 zgłoszeń na konkurs. Z kolei jedna z serii #ZdolniZdalnieKulturalnie (Pracownicy otrzymywali newslettery z ciekawymi wydarzeniami online – wystawy, przedstawienia, koncerty, filmy, a także wirtualne wycieczki) osiągnęła średnią 40 wyświetleń na link. Inicjatywa pomogła podtrzymać wśród pracowników poczucie wspólnoty, zapewnić możliwość kontaktu, a także dać im chwilę wytchnienia w trudnym czasie. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia psychologicznego pomogło potrzebującym pracownikom poradzić sobie w trudnej sytuacji niepewności oraz narastającego napięcia (zwłaszcza w początkowym etapie rozwoju pandemii).

ŹRÓDŁOCompensa TU S.A. VIG, Compensa TU na Życie S.A. VIG