Inwestomat – cyfrowa rewolucja w ofercie funduszy inwestycyjnych w PKO Banku Polskim

  • PKO Bank Polski uruchomił usługę doradztwa inwestycyjnego Inwestomat
  • Inwestomat wyróżnia intuicyjność obsługi i prostota w komunikowaniu się z klientem
  • Usługa dostępna jest dla osób korzystających z serwisu transakcyjnego iPKO

PKO Bank Polski jako pierwszy wprowadza na rynek innowacyjną usługę doradztwa inwestycyjnego wykorzystującą pełną automatyzację procesów zakupowych w kanałach zdalnych. Inwestomat dostępny jest dla osób korzystających z serwisu transakcyjnego iPKO.Z bogatej gamy rozwiązań produktowych w zakresie regularnego oszczędzania korzysta już prawie milion klientów banku.

– Naszą cyfrową rewolucją w oferowaniu funduszy rozpoczynamy proces demokratyzacji doradztwa inwestycyjnego. W praktyce oznacza to, że usługa będąca do niedawna dostępna wąskiemu gronu zamożnych klientów staje się w PKO Banku Polskim dostępna dla każdego, kto korzysta z iPKO – mówi Szymon Wałach, dyrektor Pionu Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim.

Mimo zaawansowania technologicznego, Inwestomat wyróżnia intuicyjność obsługi i prostota w komunikowaniu się z klientem, pomaga też zrozumieć trudne pojęcia oraz ryzyka związane z inwestowaniem. Korzystając z atrakcyjnej formy graficznej w prosty sposób wskazuje jak wybrać odpowiednie fundusze, które mogą pomóc osiągnąć klientom upragniony cel, np. zgromadzić środki na edukację dziecka, mieszkanie lub emeryturę. Propozycja uwzględnia poziom akceptacji ryzyka oraz oczekiwaną stopę zysku i czas trwania inwestycji. Korzystając z Inwestomatu można inwestować już od 100 zł.

– Inwestomat powstał w efekcie licznych rozmów z klientami. Staraliśmy się poznać ich oczekiwania i obawy związane z inwestowaniem oraz dowiedzieć się, co mogłoby im pomóc poruszać się w świecie inwestycji. Wyniki badań pokazują, że klienci nie przychodzą do banku „kupować produkty finansowe”, tylko realizować swoje cele życiowe – mówi Paulina Muskała, dyrektor Biura Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych. – Otoczenie regulacyjne (głównie MiFID) i rynkowe (silna presja na marże) wymuszają rewizję dotychczasowych modeli dystrybucji funduszy. Równolegle szybko postępują zmiany zachowania klientów, którzy oczekują pełnego dostępu do informacji o swoich produktach. Stąd koncentracja na udrożnieniu i rozwoju funkcji dostępnych w kanałach zdalnych – dodaje Paulina Muskała.