Jak ubezpieczają się mikroprzedsiębiorcy?

Ponad 25 % właścicieli mikrofirm nie korzysta z żadnych usług ubezpieczeniowych. Dlaczego przedsiębiorcy tak rzadko decydują się na zakup polisy, która w razie nieprzewidzianych zdarzeń może uratować firmę od upadłości? Na to pytanie odpowiada Damian Andruszkiewicz, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Dlaczego mikrofirmy nie są zainteresowane ubezpieczeniem?

Świadomość o konieczności posiadania ubezpieczenia jest wśród właścicieli mikrofirm wciąż niewysoka. Ubezpieczonych jest obecnie 74,8% przedsiębiorstw. Dla porównania warto dodać, że
w przypadku pozostałych firm należących do sektora MSP, współczynnik ten jest znacznie wyższy.
Z usług ubezpieczeniowych korzysta 95,3% małych firm i aż 99% średnich. Czym spowodowane są powyższe różnice? W zeszłym roku sporządziliśmy ankietę, w której pytaliśmy klientów o przyczyny braku polis ubezpieczeniowych. Okazało się, że 64% ankietowanych nie ubezpiecza się, ponieważ nie dysponują majątkiem ruchomym i trwałym. Wśród wymienianych powodów pojawiły się również kwestie związane z faktem, że polisy są nieobowiązkowe i, zdaniem ankietowanych, zbyt drogie.

Jakie ubezpieczenie wybierają mikroprzedsiębiorcy?

Jeśli mikroprzedsiębiorcy decydują się zakup ubezpieczenia, przede wszystkim wybierają polisę komunikacyjną OC – z prostej przyczyny – jest ona obowiązkowa. Dość często korzystają także
z ochrony przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem oraz zabezpieczeniem mienia i budynku od ognia innych żywiołów. Statystyki przedstawiają się następująco:

Ubezpieczenie komunikacyjne OC posiada 86 % przedsiębiorców

Ubezpieczenie mienia od ognia – 58 %

Ubezpieczenie mienia od kradzieży i rabunku – 57 %

Ubezpieczenie budynku od ognia i innych żywiołów – 48 %

Ubezpieczenie autocasco – 45 %

Ubezpieczenie szyb i witryn – 28 %

Ubezpieczenie OC – 25 %

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 15 %

Ubezpieczenie OC zawodowe – 15 %

Ubezpieczenie na życie – 10 %

Ubezpieczenie wartości pieniężnej – 10 %

Ubezpieczenie zdrowotne – 3 %

OC działalności wciąż mało popularne

Jak wykazują powyższe dane, na liście najpopularniejszych ubezpieczeń brakuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Posiada je zaledwie 25% mikroprzedsiębiorców. Ponadto zainteresowanie tą polisą spadło o 2% w stosunku do zeszłego roku. Dla każdego właściciela firmy OC powinno być jednym z najistotniejszych, gdyż polega ono na ochronie przedsiębiorcy przed konsekwencjami zdarzeń, które mogą wyrządzić szkodę osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy wciąż koncentrują się na zabezpieczeniu mienia czy drobnego sprzętu elektronicznego i niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy, z wysokości szkód jakie mogą wynikać np. z wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Zasądzane odszkodowania bywają tak wysokie, że mogą przyczynić się nawet do upadku firmy.

Czego najbardziej obawiają się mikroprzedsiębiorcy?

Sposób myślenia przedsiębiorców potwierdzają także dane mówiące o tym, jakich zagrożeń obawiają się najbardziej. Wśród wymienianych odpowiedzi pojawiały się kolejno: pożar, powódź, zalanie, kradzież, wandalizm, wyrządzenie szkody osobie trzeciej, przerwa w funkcjonowaniu działalności spowodowana awarią, choroba i śmierć właściciela. Jak widać, spowodowanie szkody osobie trzeciej pojawia się dopiero pod koniec listy.

Optymalne rozwiązanie

Zdarza się, że towarzystwa nie analizują potrzeb przedsiębiorców i oferują im niedopasowane polisy pakietowe.  Postanowiliśmy to zmienić. Mając na uwadze preferencje i obawy właścicieli mikrofirm, stworzyliśmy specjalny wariant polisy Compensa Mobilne Mój Biznes. Połączyliśmy ubezpieczenie komunikacyjne z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności  oraz ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego. Opiera się ono na ogólnych warunkach ubezpieczenia kierowanych do mikrofirm –  Mój Biznes. Roczna składka jest niewysoka wynosi od 110 do 220 zł  przy sumie ubezpieczenia do 50 tys. zł. Taka polisa w razie nieprzewidzianych zdarzeń, zapewni wypłatę satysfakcjonującego świadczenia wszystkim przedsiębiorcom, których działalność nie wymaga posiadania stacjonarnego biura, maszyn i urządzeń i prowadzona jest za pomocą sprzętu elektronicznego, laptopów, smartfonów przewożonych w samochodach. O jakości naszych produktów skierowanych do rynku MSP świadczy przyznana ostatnio nagroda „Najlepszy Produkt dla MSP 2015”.

źródło: Compensa