Jedno logowanie, wiele możliwości – prostszy dostęp do rachunku maklerskiego dla klientów Santander Bank Polska

Klienci Santander Bank Polska, którzy posiadają rachunek maklerski w Santander Biuro Maklerskie, mogą od dziś przejść do serwisu Inwestor online z poziomu bankowości internetowej bez dodatkowego logowania. Natomiast osoby, które chcą otworzyć rachunek maklerski, mogą w Santander internet złożyć taki wniosek online.

Bankowanie online to obecnie szereg możliwości w zakresie codziennego zarządzania finansami, a teraz także szybki i łatwy dostęp do inwestycji giełdowych.

W menu głównym serwisu Santander internet dostępna jest opcja Rachunek maklerski. Po jej wybraniu klienci, którzy posiadają już rachunek w Santander Biuro Maklerskie, zobaczą ekran pośredni z wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz przyciskiem „Dalej”. Po jego kliknięciu serwis Inwestor online otworzy się w oddzielnej karcie przeglądarki. Nie będzie potrzebne dodatkowe logowanie, a jedynie, w ramach odpowiedniego zabezpieczenia, wpisanie smsKodu wysłanego na numer zdefiniowany wcześniej w biurze maklerskim. Domyślnie autoryzacja smsKodem jest wymagana za każdym razem. Istnieje możliwość zmiany tych ustawień, zgodnie z własnymi preferencjami, na raz w miesiącu lub raz na kwartał. Funkcja ta jest dostępna w serwisie Inwestor online w opcji Ustawienia Logowanie Autoryzacja smsKod.

Dla wielu klientów naszego banku, inwestycje to nieodłączny element zarządzania finansami osobistymi. Chcemy ułatwić im codzienne bankowanie oraz inwestowanie. Dlatego z poziomu bankowości internetowej umożliwiamy dostęp zarówno do funduszy inwestycyjnych, jak i rachunku maklerskiego. Teraz znacząco uprościliśmy proces logowania do serwisu Inwestor online z poziomu bankowości internetowej – mówi Wojciech Sieńczyk, dyrektor Santander Biuro Maklerskie.

Klienci indywidualni, którzy jeszcze nie posiadają rachunku w Santander Biuro Maklerskie, po kliknięciu opcji Rachunek maklerski, mogą złożyć online wniosek o jego otwarcie.

Dzięki temu rozwiązaniu nasi klienci mogą zacząć inwestować bez wychodzenia z domu.  Dostęp online do rachunku umożliwia im zdalny zakup i sprzedaż instrumentów finansowych z GPW i kluczowych rynków zagranicznych – dodaje Wojciech Sieńczyk.

W serwisie Inwestor online klienci mogą składać zlecenia kupna i sprzedaży akcji, obligacji, ETFów czy kontraktów terminowych. Dodatkowo, mają dostęp do notowań online z GPW, a także szerokiego wsparcia ekspertów.

Otwarcie rachunku inwestycyjnego online (przez Santander internet) jest możliwe dla obecnych klientów Santander Bank Polska posiadających konto osobiste w banku, którzy mają ukończone 18 lat, są rezydentami Polski i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek online może złożyć klient, który posiada dostęp do bankowości elektronicznej Santander internet i w zakładce Rachunek maklerski ma przygotowaną ofertę rachunku inwestycyjnego.

Należy pamiętać, że inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem, którego poziom jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji.

Świadczenie usług przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń, sporządzania analiz inwestycyjnych, finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, a także świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych odbywa się w ramach sprzedaży krzyżowej i wymaga zawarcia umowy maklerskiej oraz posiadania rachunku inwestycyjnego. Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami i opłatami w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy w ramach sprzedaży krzyżowej niż te określone w Taryfie opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług. Szczegóły na temat ryzyka i sprzedaży krzyżowej na www.inwestor.santander.pl

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.