Język migowy zamiast głuchego telefonu: ERGO Hestia rozszerza dialog

Osoby niesłyszące, które chcą kupić polisę ubezpieczeniową ERGO Hestii, zgłosić szkodę lub wprowadzić zmiany w polisie, mogą z dowolnego miejsca skorzystać z usługi tłumacza języka migowego za pośrednictwem strony internetowej ubezpieczyciela. Wprowadzenie obsługi w języku migowym to kolejny krok w rozwoju dialogu ubezpieczyciela z klientami.

Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 dla wszystkich osób głuchych bez względu na miejsce, w którym się znajdują. Jedyny warunek to dostęp do sieci internetowej. Na specjalnej podstronie www.ergohestia.pl/migamy wystarczy uruchomić wideokonferencję z tłumaczem języka migowego wybierając symbol międzynarodowego znaku pomocy osobom głuchym. Po drugiej stronie tłumacz połączy się z konsultantem infolinii ERGO Hestii i zrealizuje tłumaczenie z języka migowego na język polski i odwrotnie. Połączenie z infolinią ERGO Hestii za pośrednictwem tłumacza języka migowego jest możliwe również poprzez aplikację mobilną firmy Migam. Dostawcą usługi jest firma Migam zatrudniająca wykwalifikowanych tłumaczy obu systemów komunikacji osób niesłyszących: PJM (Polski Język Migowy) oraz SJM (System Językowo-Migowy). Tłumacze obsługujący klientów są także przygotowani do tłumaczenia terminów ubezpieczeniowych.

W ERGO Hestii rozumiemy, jak w sposób przyjazny i odpowiedzialny ubezpieczać klientów. Dlatego stawiamy na dialog ze wszystkimi. Chcąc zapewnić pełną dostępności oferty, nasze usługi projektujemy w sposób uniwersalny, dostosowując je do potrzeb różnych grup społecznych, m.in. osób z niepełnosprawnością. Jednym z efektów takiego myślenia jest wprowadzenie obsługi w języku migowym – wyjaśnia Mikołaj Kunica, dyrektor Biura Komunikacji ERGO Hestii. To nie koniec usprawnień w tym obszarze. W styczniu tego roku we współpracy z Fundacją Integralia przeprowadzony został audyt dostosowania firmy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Weryfikowaliśmy m.in. możliwości kontaktów z firmą, rozwiązań architektonicznych, kompetencji pracowników czy materiałów reklamowych. W najbliższych miesiącach będziemy koncentrować się na wdrożeniu zaleceń po audycie, aby jeszcze lepiej być gotowym na zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz współpracę z takimi klientami – dodaje Mikołaj Kunica.

W Polsce żyje ponad 470 tys. osób niesłyszących, a język migowy ma odmienną od języka polskiego składnię i gramatykę. Polszczyzna jest dla głuchego zawsze drugim językiem – językiem obcym, dlatego osoby głuche mają trudności z jednoznacznym zrozumieniem słowa pisanego. Wprowadzenie usługi tłumacza języka migowego on-line jest znaczącym udogodnieniem dla społeczności głuchych, uławiającym im komunikację ze światem zewnętrznym oraz dostęp do usług dotąd dla nich ograniczonych.

źródło: ERGO Hestia