Kalendarz publikacji wyników

W roku 2017 zostaną przeprowadzone 4 edycje badania Jakości obsługi w Placówce oraz Jakości obsługi w kanałach zdalnych, których średni wynik pozwoli wyłonić najlepszych.

Kalendarz publikacji wyników poszczególnych edycji:

  • I edycja – 03-07-2017 placówki / 10-07-2017 kanały zdalne
  • II edycja – wrzesień
  • III edycja – grudzień
  • IV edycja – luty 2018 (wyłonienie zwycięzców)

wszystkie informacje związane z Instytucją roku dostępne są na stronie www.instytucjaroku.pl