Kapitał na Własny Kąt – dobra lokata, tańszy kredyt

Kupujący mieszkanie lub dom na kredyt jest zobowiązany do pokrycia części kosztów inwestycji z własnej kieszeni.. Dla tych, którzy nie mają jeszcze potrzebnej sumy na wkład własny PKO Bank Polski przygotował specjalną ofertę – Kapitał na Własny Kąt. Korzystając z niego można oszczędzić na preferencyjnych warunkach a potem otrzymać kredyt hipoteczny z obniżoną prowizją.

Kapitał na Własny Kąt to nowy produkt z grupy planów systematycznego oszczędzania (Program Budowania Kapitału). Uczestnik Programu odkłada co miesiąc na bezpiecznej lokacie bankowej kwotę  w zadeklarowanej przy podpisywaniu umowy wysokości. Jest ona korzystanie oprocentowana – według stawki rynkowej WIBOR 3M.

Dodatkowo za systematyczność i terminowe wpłaty w zdeklarowanej wysokości uczestnik programu otrzymuje premię odsetkową po każdym półrocznym okresie oszczędzania. Premia rośnie w myśl zasady „im dłużej oszczędzasz tym większa premia odsetkowa”.  Program trwa 5 lat i można go przedłużyć na kolejne 60 miesięcy. Po zakończeniu oszczędzania klient może otrzymać kredyt hipoteczny z obniżoną prowizją o tyle procent ile tysięcy złotych uzbierał w ramach Programu. Warunki – trzeba oszczędzać co najmniej rok (korzystna formuła kapitalizacji odsetek umożliwia przerwanie oszczędzania praktycznie w dowolnym momencie bez utraty odsetek należnych za okres oszczędzania), wnioskowana kwota kredytu to co najmniej 150 tys. zł.

Rozwijamy naszą ofertę produktową aby lepiej zaspakajać potrzeby klientów, uwzględniamy przy tym zmiany rynkowe i wymogi związane z rynkiem kredytów hipotecznych. Klient decydując się na przystąpienie do Programu Budowania Kapitału na Własny Kąt otrzymuje możliwość systematycznego oszczędzania na lokacie z korzystnym oprocentowaniem. Ponadto jeśli spełnia warunki umowy co pół roku uzyskuje dodatkową premię odsetkową, może także liczyć na preferencyjne warunki przy udzielaniu kredytu w postaci niższej prowizji – mówi Rafał Madej, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych.

W ofercie są dwa rodzaje programu. W „Programie 250” oszczędzający zobowiązuje się do pierwszej wpłaty w wysokości 500 zł, a w kolejnych miesiącach w zadeklarowanej kwocie od 250 do 500 zł. Udział w „Programie 500” oznacza odpowiednio: 1000 zł w pierwszej wpłacie i kolejne w wysokości od 500 do 1000 zł miesięcznie. W trakcie trwania okresu umownego nie ma możliwości zmiany programu.

Program Budowania Kapitału na Własny Kąt jest trzecim produktem PKO Banku Polskiego w grupie planów systematycznego oszczędzania. Bank oferuje już od blisko dwóch lat bardzo popularne wśród klientów Programy Budowania Kapitału na Marzenia i Emeryturę. Korzysta z nich już ponad milion osób. Oprócz możliwości oszczędzania na lokacie bankowej, tak jak to ma miejsce w Kapitale na Własny Kąt, oferują one również możliwość lokowania środków w fundusze inwestycyjne oraz hybrydowo  – część oszczędności składana jest na rachunku bankowym a część lokowana w jednostkach udziałowych funduszy inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje o Programach Budowania Kapitału PKO Banku Polskiego dostępne są na stronie:http://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci/#program-budowania-kapitalu

źródło: PKO Bank Polski