Karnawał produktowy w Generali

Ochrona mebli ogrodowych oraz rzeczy z komórek lokatorskich od kradzieży, assistance rowerowy, a dla małych i średnich przedsiębiorców assistance windykacyjny oraz zaostrzenie choroby przewlekłej w podstawowym zakresie polisy turystycznej  – to tylko niektóre nowości, które wprowadza już 19 lutego Generali Polska. Ubezpieczyciel rozszerza limity odpowiedzialności oraz wprowadza nowe elementy do ubezpieczeń mieszkaniowych, komunikacyjnych, podróżnych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.

– Ostatni rok dla naszych klientów przyniósł wiele zmian, a wraz z tym zrodziły się nowe potrzeby. Przygotowując odświeżenie oferty, planowaliśmy odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Chcemy być dla klientów partnerem na całe życie, dlatego wspieramy ich w domu, w podróży, gdy prowadzą auto oraz jeśli są przedsiębiorcami, w ich biznesie. Ważne jest dla nas to, żeby objąć ochroną jak najwięcej aspektów życia naszych klientów – mówi Jakub Janecki, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych i Komunikacyjnych Generali Polska.

Z myślą o domu i rodzinie

Ubezpieczenie Generali, z myśla o domu, po rozszerzeniu o nowe elementy zyskało nowy człon w nazwie – teraz nazywa się Generali, z myślą o domu i rodzinie.

– Przyzwyczailiśmy naszych klientów i agentów, że ubezpieczenie domu w Generali ma bardzo szeroki zakres i jest uznawane za najlepsze na rynku. Teraz postanowiliśmy pójść o jeszcze krok dalej i uzupełnić nazwę produktu o „rodzinę”, bo wprowadzając nowości wzięliśmy pod uwagę potrzeby wszystkich domowników. Dom dla każdego z nas ma wiele różnych definicji, a my chcemy objąć ochroną jak najwięcej jego elementów – podkreśla Jakub Janecki.

W ubezpieczeniu mieszkań i domów Generali zwiększone zostały limity odpowiedzialności wynikającej z „zapominalstwa”. Jeżeli klient nie zrobi przeglądu kominiarskiego, gazowego lub elektrycznego Generali zwiększa odpowiedzialność z 50.000 do aż 100.000 zł. Jeśli ubezpieczony nie zamknie okna i zostanie okradziony może liczyć na 15.000 zł odszkodowania, o 5.000 zł więcej niż wcześniej.

W nowej ofercie mieszkaniowej Generali wprowadza ochronę aut. W przypadku ubezpieczenia garażu ochrona obejmuje kradzież z włamaniem znajdującego się tam samochodu. Limit ochrony wynosi w tym przypadku 30.000 zł. Od kradzieży będzie można ubezpieczyć również meble ogrodowe. Ochroną od kradzieży, zalania czy pożaru Generali obejmie również rzeczy umieszczone w komórkach lokatorskich zlokalizowanych zwykle w garażach podziemnych.

Bez konieczności wykupowania dodatkowej opcji klient, który posiada w Generali dowolne ubezpieczenie Generali, z myślą o domu i rodzinie,  będzie mógł skorzystać z pakietu medycznego. Tym samym, jeżeli po jakimkolwiek nieszczęśliwym wypadku trafi do szpitala na co najmniej trzy dni, będzie mógł skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem specjalistą, wykonać badania lub zapisać się na rehabilitację.

Pomoc na drodze dla czterech i dwóch kółek

Kierowcy, którzy wykupią w Generali ubezpieczenie assistance samochodowe, w każdym wariancie będą mogli skorzystać jednocześnie z assistance rowerowego. Generali udzieli pomocy w sytuacjach, które uniemożliwią dalszą jazdę roweru, np. przebita opona. Zorganizuje transport roweru (np. do serwisu rowerowego lub domu) oraz transport samych ubezpieczonych – w limicie do 100 km.

Generali rozszerza również zakres assistance dla klientów, którzy posiadają ubezpieczenie OC. Ubezpieczony uzyska pomoc lawety nie tylko w razie wypadku, ale też awarii. Wszystko to w ramach dodawanego do każdego OC assistance w wariancie Komfort.

Generali wprowadza również nowe limity i zakres w ramach krótkoterminowego ubezpieczenia assistance. Będzie mógł je kupić każdy klient na okres 15 lub 30 dni, niezależnie od tego czy posiada ubezpieczenie w Generali. W ramach ochrony otrzyma nawet 500 km holowania zarówno w Polsce, jak i  w Europie, assistance rowerowy oraz pojazd zastępczy na okres 5 dni – w sytuacji kradzieży, awarii lub wypadku.

Wsparcie w biznesie

W odświeżonej wersji ubezpieczenia Generali, z myślą o firmie, klienci znaleźć mogą pakiet zmian, które są odpowiedzią na sytuację związaną z pandemią, m.in. assistance medyczny, assistance pracownik tymczasowy, mobile IT, ochrona dla elektroniki stacjonarnej czy nowe OC.

W sytuacji, gdy pracownik zachoruje (nie tylko na COVID-19), klient będzie mógł zatrudnić pracownika zastępczego. Generali pomoże w jego rekrutacji i pokryje koszt wynagrodzenia do łącznej wartości 10.000 zł w ciągu roku.

Przedsiębiorcy oraz ich pracownicy będą mogli skorzystać również z pomocy informatyka. Usługa świadczona jest przez telefon. Informatyk podłączając się do komputera klienta pomoże rozwiązać zgłaszany problem.

W ofercie Generali pojawiło się również ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek utraty danych osobowych, do których doszło w wyniku niewłaściwego działania pracownika poza siedzibą przedsiębiorcy. Generali obejmuje ochroną również sprzęt, który służy pracownikom podczas home office.

Dla małych i średnich firm Generali przygotowało również assistance windykacyjny w cenie 49 zł na rok. Ochrona przyda się, w momencie, gdy kontrahenci będą spóźniać się z zapłatą faktury.

– Pandemia spowodowała, że wiele firm ma problemy z płynnością finansową. Assistance windykacyjny pomoże naszym klientom działać dalej, nawet jeśli nie otrzymają zapłaty na czas – zauważa Jakub Janecki.

Dla podróżujących

W ubezpieczeniu Generali, z myślą o podróży do podstawowego zakresu ochrony włączono “zaostrzenie choroby przewlekłej” bez konieczności dopłaty. Tym samym, klient nie będzie musiał informować o swoich chorobach przewlekłych podczas wyliczania składki. Ryzyko to uwzględnione będzie w cenie ubezpieczenia. Jeżeli klient będzie potrzebował pomocy, bo choruje przewlekle np. na cukrzycę i podczas podróży jego stan zdrowia ulegnie nagłemu pogorszeniu, otrzyma odpowiednią pomoc oraz pokrycie kosztów leczenia.

Produkty w odświeżonej odsłonie będą dostępne już od 19 lutego 2021 we wszystkich kanałach sprzedaży.