KLIENCI BANKU BGŻ BNP PARIBAS Z PONAD 12-PROCENTOWYM ZYSKIEM

Klienci Banku BGŻ BNP Paribas, którzy w okresie subskrypcji w 2013 r. przystąpili do produktu MultiAktywa, ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zarobili ponad 12 proc. na zakończenie okresu ubezpieczenia.

MultiAktywa to 2,5 letni produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, którego celem było osiągnięcie zysku w wyniku wzrostu wartości indeksu BNP Paribas FundQuest Select Core Asset Vol 6 EUR Index w kolejnych 5 okresach, obserwacji przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia 100 proc. ochrony kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Indeks odzwierciedla zachowanie zróżnicowanego portfela funduszy inwestycyjnych, lokujących aktywa na rynkach akcji, nieruchomości i instrumentów dłużnych. Jest aktywnie zarządzany przez FundQuest – jedną z największych na świecie firm zarządzających aktywami i posiada wbudowany mechanizm kontroli ryzyka, utrzymującym zmienność na poziomie nie wyższym niż 6 proc. rocznie.

Cieszy nas fakt, że produkty oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas przynoszą naszym klientom tak wysoki zysk. Tym bardziej, że w tym okresie stawka WIBOR 3M, będąca punktem odniesienia dla oprocentowania depozytów, spadła z 2,7 proc. do 1,7 proc. – powiedział Andrzej Budasz, dyrektor Departamentu Produktów Detalicznych w Banku BGŻ BNP Paribas. Dzięki temu, że wynik inwestycji był równy średniej z 5 półrocznych obserwacji indeksu, Klienci nie musieli obawiać się spadków na rynkach finansowych, jakie miały miejsce od drugiej połowy 2015 r. – dodał A. Budasz.

Oferta MultiAktywa była dostępna w ofercie dawnego BNP Paribas Banku Polska i skierowana do osób fizycznych posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz gotowych na ulokowanie środków w pełnym wymiarze czasu trwania ubezpieczenia – 2,5 roku.

Aktualnie w Banku klienci mogą skorzystać z następujących produktów inwestycyjnych: do 5 lutego 2016 r. trwa subskrypcja funduszu zamkniętego KBC Alokacji Sektorowej FIZ, a do 29 lutego 2016 r. Lokaty ProfitPlus, 3 lub 6-miesięcznej oferowanej z subfunduszami funduszy BNP Paribas FIO i BGŻ SFIO, której oprocentowanie ustalane jest indywidualnie.

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas