KNF zgodził się na zakup akcji Alior Banku przez PZU

6 października Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez PZU pakietu 25% akcji Alior Banku. Decyzja została podjęta jednogłośnie. Tym samym Grupa PZU spełniła wszystkie wymagane warunki do objęcia udziałów w banku.

Wydając zgodę na transakcję Komisja pozytywnie oceniła stabilną sytuację finansową PZU SA oraz przedłożony plan działalności banku, w tym złożone przez ubezpieczyciela zobowiązanie dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem. Jego zakres obejmuje m.in. długoterminowy charakter nabycia akcji, ewentualne wsparcie kapitałowe, politykę dywidendową, utrzymanie rozpoznawalnej na rynku marki banku oraz niewycofywanie akcji banku z obrotu na GPW i utrzymanie płynności akcji banku (free float) co najmniej na poziomie 25%. Równocześnie PZU zobowiązał się do utrzymania płynności akcji na poziomie 30%, jeśli udział w rynku Alior Banku przekroczy w przyszłości 5%.

Decyzja KNF otwiera drogę do realizacji planów Grupy PZU – konsolidacji polskiego sektora bankowego poprzezbudowę spółki, która znajdzie się pośród pierwszej rynkowej piątki.

– Zakup pakietu kontrolnego Alior Banku to dopiero początek naszej docelowej obecności w krajowym sektorze bankowym. Na tej bazie zamierzamy stworzyć instytucję, która już na starcie będzie należeć do rodzimej ekstraklasy. Do osiągnięcia tego celu potrzebujemy zaangażowania w jeszcze kilka banków, aby móc je skutecznie skonsolidować. Nie interesuje nas stanie w drugim szeregu i gonienie rynku. Chcemy go kreować i tym samym budować jak największą wartość dla naszych akcjonariuszy.  Ze swoją bazą klientów, świetną kondycją finansową i skutecznym zarządzaniem Alior Bank jest idealnym fundamentem do realizacji tego ambitnego projektu – mówi Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU.

Umowa pomiędzy PZU SA a spółkami spółki: Alior Lux S.àr.l. & Co SCA oraz Alior Polska Sp. z o.o. została zawarta 30 maja br. Nabyty pakiet akcji uprawnia ubezpieczyciela do posiadania ponad 20% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Alior Banku.

źródło: PZU