Kolejny kwartał doskonałych i powtarzalnych wyników

  • PKO Bank Polski konsekwentnie i regularnie osiąga doskonałe wyniki finansowe. Po trzech kwartałach 2019 roku Grupa Kapitałowa Banku wypracowała 3,3 mld zł zysku netto, o ponad 21 proc. więcej niż rok wcześniej.
  • Aktywa grupy w trzecim kwartale 2019 r. wzrosły do blisko 342 mld zł i były o 11,6 proc. większe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
  • Bank kontynuuje poprawę rentowności – wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) po trzech kwartałach roku wyniósł 10,9 proc.
  • Wysoka efektywność kosztowa pozwoliła na dalsze obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 42,0.
  • PKO Bank Polski jeszcze w listopadzie br. zaktualizuje Strategię na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”, której cele finansowe zrealizował dwa lata przed czasem.

Trzeci kwartał 2019 roku ponownie zakończył się bardzo dobrymi wynikami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Skumulowany zysk netto wyniósł 3,3 mld zł i był o ponad 21 proc. wyższy niż rok wcześniej. W samym trzecim kwartale bank wypracował 1,23 mld zł skonsolidowanego zysku, czym potwierdził że osiągane przez niego doskonałe wyniki finansowe są powtarzalne. Przyczynił się do tego wzrost skali biznesu oraz poprawa wyniku na działalności biznesowej. Wartość aktywów na koniec kwartału wyniosła blisko 342 mld zł i była o 11,6 proc. wyższa niż przed rokiem. Grupa kontynuowała również poprawę rentowności mierzonej zwrotem z kapitału. Po trzecim kwartale wyniosła ona 10,9 proc. PKO Bank Polski w listopadzie zaktualizuje Strategię na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”, której cele finansowe zrealizował dwa lata przed czasem.

– PKO Bank Polski kontynuuje strategię transformacji cyfrowej oraz systematycznie wypracowuje coraz lepsze i powtarzalne wyniki. Zysk netto naszej grupy w trzecim kwartale wyniósł 1,23 mld zł, a aktywa wzrosły do blisko 342 mld zł. To zasługa sprawnych działań biznesowych i trafnych decyzji strategicznych, które podejmowaliśmy w ostatnich latach. W najbliższych tygodniach przedstawimy aktualizację strategii „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”, której cele finansowe zrealizowaliśmy na dwa lata przed terminem – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Wysoki wzrost zysku
Zysk netto grupy banku po trzech kwartałach wyniósł 3,3 mld zł i był o 21,1 proc. wyższy niż przed rokiem. To ponownie zdecydowanie najlepszy wynik w całym polskim sektorze bankowym. W samym trzecim kwartale 2019 r. bank wypracował 1,23 mld zł skonsolidowanego zysku i utrzymał jego wysoką dynamikę. Trzeci kwartał potwierdził, że osiągane przez PKO Bank Polski doskonałe wyniki finansowe są powtarzalne. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, przyczynił się do tego bardzo dobry wynik na działalności biznesowej. W pierwszych trzech kwartałach roku wyniósł on ponad 10,9 mld zł i rósł głównie dzięki dalszej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 11,5 proc. r/r do poziomu 7,7 mld zł).

Dynamiczny wzrost skali biznesu
PKO Bank Polski rośnie w szybkim tempie. Bank systematycznie bije rekordy pod względem wielkości aktywów, których wartość to już blisko 342 mld zł. Do ponad 252 mld zł wzrosło finansowanie dla klientów grupy, a kwota oszczędności klientów zarządzanych przez grupę wyniosła ponad 303 mld zł. PKO Bank Polski pozostaje niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego z najwyższymi udziałami zarówno w rynku kredytów, jak i oszczędności.

Dalsza poprawa wskaźników finansowych
Rekordowe zyski przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej przełożyły się na wzrost rentowności mierzonej zwrotem z kapitału, która wynosi już 10,9 proc. Wysoka efektywność kosztowa pozwoliła na obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 42,0. Ostrożne zarządzanie ryzykiem i wykorzystanie korzystnego otoczenia gospodarczego w pierwszych trzech kwartałach roku pozwoliły bankowi z kolei obniżyć koszt ryzyka do 0,51 proc. Doskonała kondycja spółki pozwoliła także na wypłatę akcjonariuszom 1,66 mld zł z zysku za 2018 r.

PKO Bank Polski w WIG-ESG
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego kontynuuje działania ukierunkowane na poprawę stanu środowiska naturalnego. W marcu 2019 roku bank przyjął politykę kredytową wobec sektora energii wysokoemisyjnej. W jej ramach zakłada stopniową zmianę struktury portfela kredytowego poprzez sukcesywne ograniczanie zaangażowania w transakcje dotyczące energii wysokoemisyjnej. Bank poprawił także pozycję w ratingach ESG, które oceniają podejmowane działania w zakresie środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego. Ocena banku w ratingu nadawanym przez MSCI wzrosła z poziomu BB do BBB. Bank poprawił także swoją ocenę w ratingu Sustainalytics, w którym ocena ryzyka ESG spadła z poziomu 32,9 do 24,0. Rating ESG Sustainalytics jest wykorzystywany jako jeden z elementów oceny udziału banku w uruchomionym we wrześniu indeksie WIG-ESG. Udział banku w indeksie jest na najwyższym możliwym poziomie i wynosi 10%.

Jednym z działań podjętych przez bank jest emisja Zielonych Listów Zastawnych dokonana przez PKO Bank Hipoteczny, który jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce dołączył do elitarnej grupy światowych emitentów oferujących tego typu papiery wartościowe. PKO Bank Polski wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym przystąpił także do projektu, który ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania. W tym roku bank organizował również emisje zielonych obligacji dla Skarbu Państwa oraz wprowadził nowy produkt – Ekopożyczkę PKO na zakup urządzeń fotowoltaicznych. Bank ma w swojej ofercie także „zieloną hipotekę”, kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz produkty skarbowe dla klientów korporacyjnych umożliwiające zawieranie transakcji na uprawnienia do emisji CO2. We wrześniu PKO Bank Polski uczestniczył w konsorcjum banków, które udzieliło jednej ze spółek energetycznych finansowania w formule odnawialnego kredytu odpowiedzialnego społecznie (ESG-linked loan) w wysokości 2 mld zł.

4 miliony aktywnych aplikacji IKO
IKO, aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego, jest najpopularniejszą i najbardziej transakcyjną aplikacją na polskim rynku. Klienci banku co pół sekundy płacą mobilnie w Internecie, a do IKO logują się już o 60 proc. częściej niż do serwisu bankowości internetowej iPKO. IKO przekroczyło w październiku rekordową barierę 4 milionów aktywnych aplikacji. Bank zanotował dotychczas w IKO łącznie 290 milionów transakcji mobilnych. Wysoka popularność i najwyższe oceny wystawione przez użytkowników dały jej drugie z rzędu zwycięstwo w rankingu brytyjskiego Retail Banker International, który potwierdził że aplikacja banku jest najlepsza na świecie. IKO ponownie wyprzedziło aplikacje największych światowych banków takich jak JP Morgan Chase, Barclays czy Bank of America.

Aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego nieustannie się rozwija. Oprócz grona użytkowników, którzy z niej korzystają na co dzień i liczby transakcji, wzrasta także wachlarz dostępnych za pośrednictwem aplikacji funkcji. Dużą popularnością cieszy się niedawno udostępniona możliwość kupienia biletu komunikacyjnego. Bank udostępnił w tym roku także kilka innych nowości, takich jak dostęp do mobilnej autoryzacji, czy możliwość kupowania ubezpieczeń komunikacyjnych. Nowością jest także możliwość złożenia wniosku o konto walutowe, limit odnawialny, kartę kredytową czy podłączenie karty kredytowej jako źródło dla transakcji BLIK. Jeszcze w tym roku bank planuje uruchomić kilka kolejnych rozwiązań w IKO takich jak bilety parkingowe, możliwość aktywacji aplikacji na zagranicznych numerach telefonów oraz zakupy bez kodu BLIK – w przypadku płatności powtarzalnych.

Strategiczne partnerstwo z Google
Operator Chmury Krajowej (OChK), spółka PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju, która rozpoczęła działalność operacyjną w kwietniu, kontynuuje pozyskiwanie partnerów i klientów, sukcesywnie rozwijając ofertę. OChK realizuje koncepcję multi cloud: docelowo chce oferować usługi globalnych liderów technologicznych, jak również własne, które już intensywnie rozwija na zbudowanej i zarządzanej przez spółkę infrastrukturze. W ramach tej strategii,  we wrześniu OChK ogłosił zawarcie strategicznego partnerstwa z Google. Współpraca ma pomóc polskim firmom wdrażać i wykorzystać potencjał, który oferują zaawansowane technologie chmury obliczeniowej w biznesie. Produkty Google Cloud Platform uzupełnią ofertę Operatora Chmury Krajowej, a Google otworzy w Warszawie tzw. region Google Cloud – czyli hub infrastruktury technicznej i oprogramowania dedykowany dla klientów z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Równolegle z nawiązywaniem przez OChK współpracy z kolejnymi partnerami i klientami, z usług spółki w coraz większym stopniu korzysta PKO Bank Polski. Operator Chmury Krajowej uruchomił dla PKO platformę wspierająca procesy transformacji, na której w sposób całkowicie automatyczny powoływane są środowiska testowe i developerskie dla zespołów programistów rozwijających aplikacje bankowe. W oparciu o to rozwiązanie, bank prowadzi prace związane z optymalizacją procesów wytwarzania aplikacji bankowych przechodząc z modelu tradycyjnego do nowego podejścia do zadań IT. Przeprowadzany jest także proces wirtualizacji i migracji do chmury stanowisk pracy dla blisko 11 tys. doradców. PKO BP planuje również pełne zdublowanie w chmurze systemów informatycznych banku, aby w pełni wykorzystać nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, bardzo już trudne do implementowania w tradycyjnym modelu. Dzięki temu bank będzie mógł szybciej i taniej rozwijać swój biznes, obniży koszty utrzymywania systemów jednocześnie dbając o bezpieczeństwo i ciągłość działania.

PKO TFI z największą liczbą umów o zarządzanie PPK
Należąca do Grupy Kapitałowej Banku spółka PKO TFI, kontynuuje dynamiczny rozwój. PKO TFI zdominowało rynek Pracowniczych Planów Kapitałowych i podpisało ponad 1,5 tys. umów o zarządzanie PPK – najwięcej spośród wszystkich instytucji finansowych. Łącznie firmy, które zdecydowały się na współpracę z PKO TFI, zatrudniają ok. 1,1 miliona pracowników. Wśród klientów spółki są m.in. Allegro, Leroy Merlin Polska, T-mobile, Play, Jeronimo Martins Polska, Lidl  Polska i Grupa Azoty ZA „Puławy”. PPK w PKO TFI oparte są o fundusz cyklu życia PKO Emerytura – sfio, w skład którego wchodzi 8 subfunduszy inwestycyjnych zdefiniowanej daty. Inwestycje uczestnika automatycznie dopasowują się do jego wieku, tzn. im bliżej 60. roku życia, tym więcej środków pracuje w bezpieczniejszych instrumentach finansowych. Dodatkowym atutem oferty PKO TFI jest system do obsługi PPK. Pracodawcy, którzy zdecydowali się na współpracę z PKO TFI otrzymują dedykowany system iPPK, umożliwiający automatyczną obsługę w tym zakresie.

Program partnerski dla klubów Ekstraklasy
PKO Bank Polski uruchomił Program Partnerski, który jest przeznaczony dla ekstraklasowych klubów. Nowa inicjatywa umożliwia klubom pozyskanie dodatkowych, znaczących środków finansowych dzięki promocji produktów bankowych wśród kibiców. To kolejny element współpracy między środowiskiem piłkarskim a PKO Bankiem Polskim. Sumarycznie Bank może przeznaczyć  w ciągu trzech lat poprzez Program Partnerski i umowy sponsorskie nawet do 100 mln zł dla klubów Ekstraklasy.

Program Partnerski jest projektem prorozwojowym i innowacyjnym w zakresie marketingu sportowego i współpracy pomiędzy sponsorem, liga i klubami piłkarskimi. Polska piłka nożna wymaga dokapitalizowania, a projekt sponsoringu Ekstraklasy oraz Program Partnerski dla klubów Ekstraklasy, wpisują się w założenia, które stoją przed ekstraklasowymi klubami – inwestycje w akademie, rozwój trenerów i rozbudowę infrastruktury sportowej. To pierwszy projekt w historii polskiej piłki nożnej, który w takiej skali może poprawić stabilność finansową ligowych klubów. PKO Bank Polski jako sponsor tytularny Ekstraklasy służy swym doświadczeniem i wiedzą, tak by w porozumieniu z PZPN, władzami ligi oraz klubami piłkarskimi stale rozwijać i podnosić poziom polskiej piłki klubowej.