Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach kredytu na innowacje technologiczne

8 października ruszył nabór wniosków do V konkursu na dofinansowanie projektów w ramach kredytu na innowacje technologiczne. W ramach projektu możliwe jest uzyskanie przez firmę bezzwrotnej dotacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, maksymalnie 6 mln zł.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP (zatrudniających do 250 pracowników, o rocznych przychodach nie przekraczających równowartości 50 mln EUR lub sumie bilansowej nie przekraczającej równowartości 43 mln EUR), działających na terytorium Polski.

Kredyt w ramach projektu udzielany jest na wdrożenie własnej nowej technologii lub zakup i wdrożenie technologii i wytworzenie dzięki niej nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług (w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest uzyskanie promesy kredytu na innowacje technologiczne w banku komercyjnym (m.in. w Banku Millennium), a następnie podpisanie umowy o kredyt. W Banku Millennium możliwe jest dodatkowo sfinansowanie kredytem komercyjnym wymaganego w projekcie udziału własnego w wysokości 25%.

Konkurs będzie trwał do 26 kwietnia i podobnie jak w poprzedniej edycji będzie podzielony na rundy. Wniosek o dotację będzie można złożyć wyłącznie w jednej z nich.

Numer rundy Rozpoczęcie naboru wniosków ramach rundy Zakończenie naboru wniosków w ramach rundy
1 runda 8 października 2018 7 listopada 2018
2 runda 8 listopada 2018 6 grudnia 2018
3 rudna 7 grudnia 2018 24 stycznia 2019
4 runda 25 stycznia 2019 28 lutego 2019
5 runda 1 marca 2019 10 kwietnia 2019
6 runda 11 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 (do godz. 16:00)

Przedsiębiorcy mogą liczyć na weryfikację złożonej dokumentacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego jeszcze przed ostateczną oceną wniosku.

Więcej informacji https://www.bankmillennium.pl/przedsiebiorstwa/produkty/finansowanie/kredyty/kredyt-na-innowacje-technologiczne